برچسب: گزارش تخصصی زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر زبان افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 22 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۰ چکیده: گزارش تخصصی حاضر در سال تحصیلی… در کلاس…. آموزشگاه.. شهرستان..و با فراوانی.نفر دانش آموز انجام شده است.مساله ی مورد نظر بی علاقگی و کم کاری دانش آموزان در آموزش و یاد گیری واژگان و درک مفاهیم زبان انگلیسی توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی انگلیسی پایه هشتم علاقه مند کردن دانش آموزان به یادگیری

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 21 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش: گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی افزایش علاقه دانش آموزان پایه هشتم به درس زبان انگلیسی نوع فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات:۲۱ چکیده با توجه به شرایط موجود در آموزش زبان در مدارس و مشکل عدم توانایی دانش آموزان در استفاده از آموخته های خود در پایان سال تحصیلی و کاربردی نبودن این آموزش ها در توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]