برچسب: گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی

گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 13 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش :گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۳ چکیده طرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح علاقه و توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]