برچسب: معرفی سخنرانان Ibridges کامران الهیان کار آفرین بدون مرز

معرفی سخنرانان Ibridges کامران الهیان کار آفرین بدون مرز

قیمت : تومان
تعداد صفحه : صفحه
نوع فایل :

  معرفی سخنرانان Ibridges کامران الهیان کار آفرین بدون مرز زمانی که من یک پسر بچه بودم،از بستگان خود می پرسیدم”چرا شما فقط از دیدن یکدیگر  و معاشرت با هم خشنود هستید؟ چرا شما کاری برای تغییر این جهان انجام نمی دهید؟”من می دانستم که من یک نقش جهانی را باید ایفا کنم و اینگونه توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]