برچسب: طرح درس روزانه

طرح درس روزانه پایه سوم

قیمت : رایگان تومان
تعداد صفحه : صفحه
نوع فایل :

  نام: محسن محمدی درس: ریاضی پایه: سوم موضوع: کسر صفحه ۴۸ – ۴۶ آشنایی فراگیران با کسر و مفهوم آن هدف کلی آشنایی با کسر به صورت تصاویر و اشکال ـ آشنایی با کاربرد کسرها در زندگی روزمرّه ـ آشنایی با تقسیمات متساوی و نامتساوی اهداف جزئی ـ مفهوم کسر را بدانند. (دانشی) ـ توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]