برچسب: زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 23 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

    عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۳ فهرست چکیده: ۳ مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع) ۴ بیان مساله: ۵ اهمیت موضوع: ۷ توصیف وضع موجود (شواهد ١) ۸ اهداف گزارش تخصصی: هدف اصلی.. ۹ اهداف فرعی.. ۹ مقایسه با شاخص… ۹ جمع آوری توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]