برچسب: تحقیق مدرسه

شعر موج نو چیست

قیمت : تومان
تعداد صفحه : صفحه
نوع فایل :

از نیمۀ نخست دهۀ چهل و به طور مشخص از سال ۱۳۴۱ ش، سال انتشار مجموعه طرح از احمدرضا احمدی، طرحی نو در شعر معاصر در انداخته شد و جریانی جدید در مشهور شد .این حرکت، حرکتی بود عصیانی و   موج نو   شعر فارسی به راه افتاد که به افراطی که تغییر و تخریب تمام توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]