برچسب: بهداشت محیط مدارس

بهداشت محیط مدارس

قیمت : تومان
تعداد صفحه : صفحه
نوع فایل :

بهداشت محیط مدارس – مجموعه اقداماتی است که باعث می شود محیط آموزشگاه به گونه ای گردد که هیچ اثر نامطلوبی برسلامت جسمی – روانی و اجتماعی دانش آموزان برجای نگذارد . اهمیت تامین بهداشت محیط : تعلیم وتربیت درشرایط ایمن – بهداشتی وبرخورداری از خدمات حمایتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی کودکان توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]