برچسب: استخدام ۲۱ ردیف شغلی در شرکت توسعه و بازرگانی فراتجارت آریان

استخدام ۲۱ ردیف شغلی در شرکت توسعه و بازرگانی فراتجارت آریان

قیمت : تومان
تعداد صفحه : صفحه
نوع فایل :

شرکت توسعه و بازرگانی فراتجارت آریان فعال در حوزه پخش سراسری محصولات غذایی، شوینده بهداشتی و آرایشی به منظور تکمیل پرسنل توزیع و فروش مویرگی خود در تهران از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. ردیف پست سازمانی تحصیلات  سن تجربه سایر شرایط ۱ رییس شعبه حداقل لیسانس حداکثر ۴۵ سال حداقل توضیحات بیشتر

استخدام ۲۱ ردیف شغلی در شرکت توسعه و بازرگانی فراتجارت آریان

قیمت : تومان
تعداد صفحه : صفحه
نوع فایل :

استخدام ۲۱ ردیف شغلی در شرکت توسعه و بازرگانی فراتجارت آریان شرکت توسعه و بازرگانی فراتجارت آریان فعال در حوزه پخش سراسری محصولات غذایی، شوینده بهداشتی و آرایشی به منظور تکمیل پرسنل توزیع و فروش مویرگی خود در تهران از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. ردیف پست سازمانی تحصیلات  سن تجربه توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]