برچسب: استخدام شرکت برق مرکزی

استخدام شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (بتانیر) سال ۹۵

قیمت : تومان
تعداد صفحه : صفحه
نوع فایل :

استخدام شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (بتانیر) سال ۹۵ آگهی استخدام شرکت بتانیر خبر ۹ آبان ۹۵: استخدام شرکت باختر تولید و انتقال نیروی برق (بتانیر) سال ۹۵ شرکت بتانیر جهت تأمین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان بومی استان مرکزی طی آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جهت استخدام در شغل اپراتوری توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]