گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی 2017-12-08 858 views

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

عنوان گزارش : گزارش تخصصی منظم کردن شرکت دبیران در جلسات شورای دبیران

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۰

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است که نیازها و خواست‌های او جز با همکاری و همیاری و تبادل نظر فکری برآورده نمی شود. انسان با کمک و همفکری توانسته است به اختراعات و اکتشافات بزرگ و بهره برداری از آن دست یابد و پیشرفت علم و تکنولوژی هرچه بیشتر این کار جمعی و تبادل اطلاعات وآرا و نظرات را در میان انسان‌ها ملت‌ها و دولتها بیشتر و بیشتر می‌نماید. تصمیم گیری‌های اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی وقتی دقیق تر و درست تر خواهد بود که افراد صاحب نظر در تنظیم آن بیشتر شرکت داشته باشند و تصمیم‌ها هرچه بیشتر در معرض نظرخواهی و تبادل افکار و اندیشه‌های مختلف قرار گیرند. برخورد اندیشه‌ها به صورت پیوسته و صحیح می‌تواند نقایص و نارسایی‌های تصمیم گیری و اجرا در مجامع مختلف از بین ببرد ونتایج به دست آمده را هر چه کامل تر و دقیق تر نماید.

این موضوع را هم عقل می‌پذیرد و هم تجربه تاریخی تایید می‌کند که همواره چند فکر بهتر از یک فکربوده و تصمیمی که از تبادل نظرات و برخورد اندیشه‌های افراد مختلف به دست آید کامل تر و بهتر از تصمیمی است که به وسیله یک فرد و بدون مشورت دیگران گرفته شده و این همان فلسفه وجودی شور و شورا در سازمان‌ها و موسسات و جوامع مختلف می‌باشد. اسلام که کامل ترین و بهترین قوانین را برای حرکت انسان به سوی سعادت و خوشبختی دار است و براساس سرشت انسان استوار بوده و رشد انسان و جامعه انسانی را درحرکت به سوی کمال مطلق که همان الله است تضمین می‌کند، قطعاً نه اهمیت مشاوره و شورا را درتعالی جوامع انسانی نادیده نگرفته بلکه به اندازه ای به آن ارج نهاده که حتی یک سوره به نام شورا نام گذاری شده است. اینجانب…………… در پست معاونت / مدیر /معاون اجرایی مدرسه ………………… پس از بررسی‌های انجام شده در زمینه پژوهش به این نتیجه رسیدم که می‌بایست نحوه نظم بخشیدن به شورای دبیران را در آموزشگاهم مورد بررسی قرار داهم. تا بتوانم گامی مهم در راستای نظم بخشیدن به این شورا بردارم.

کلیدواژه:

نظم، شورای دبیران، آموزشگاه

مقدمه

دنیای پر تحول امروز با تحولات سریع و مداوم همراه است به گونه ای که این تغییرات آموزش نو نهالان را با روش‌های سنتی غیر ممکن می‌سازد. پاسخگویی به نیاز‌های امروز و فردای دانش‌آموزان ایجاب می‌نماید که دانش روز در قالب روش‌های متناسب و جدید به دانش‌آموزان ارائه گردد. بدین لحاظ دبیران مجبورند ضمن ـآنکه محتوای آموزشی را با نیاز‌های جامعه منطبق می‌نمایند روش‌های متناسب با آن را نیز کشف و اعمال کنند.

بحث شورا و اهمیت آن در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر هیچ کس پوشیده نیست تا جاییکه اختصاص سوره ای از کلام خدا به این عنوان مهم یعنی «شورا» ناشی از اهمیت آن است در سیره پیامبر بزرگ اسلام و امامان معصوم هم به کرات به استفاده از مشورت و شریک شدن در امر دیگران تأکید شده است و شورای دبیران این جایگاه مهم را دارا می‌باشد که می‌توان با فعال نمودن آن نقش سازندگی دبیران را با مشارکت آنها در تصمیم گیری‌ها تقویت نمود. شورای دبیران جمعی است از دبیران و اداره کنندگان مدرسه که برای تبادل نظر و اطلاعات، به منظور ارتقای سطح کیفی آموزشی تشکیل می‌گردد. در این شورا اخبار و اطلاعات اداری نیز مطرح می‌شود ولی محور اصلی بحث و و گفتگو درباره‌ی مسائل آموزشی است.

تغییر و تحول در محتوا و روش، بدون مشورت و کمک متقابل دبیران با یکدیگر امکانپذیر نیست و این در شورای دبیران که محیطی برای تبادل تجربه هاست بهتر تحقق می‌یابد. برای دست یابی به این نیاز لازم است شورای دبیران را تجهیز کرد و جوی را در مدرسه ایجاد نمود که در آن آموزش با محیط اجتماع و با تحولات آن انطباق یابد. هدف از ایجاد تشکیل جلسات شورای دبیران پیدا کردن راه حل‌های منطقی برای رفع نارسایی‌های آموزشی است.

شورای دبیران موقعیتی فراهم می‌کند که در آن فکر جمعی و طرح ریزی گروهی شکل می‌گیرد و فرصت برای ارائه عقابد و آرائ سودمند مهیا می‌شود و دبیران به شناخت بهتر امور مدرسه توفیق پیدا می‌کنند. در این جلسات، تبادل اندیشه و نظر در مورد بسیاری از امور آموزشی مو جب رشد و پرورش اعای هیوت آموزشی می‌شود.

بیان مسئله

از آنجا که دبیران در واقع افراد تأثیر گذار بدون واسطه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌باشند لذا نظرات و پیشنهادات آنان جهت کار بستن ارزنده می‌باشد. و بر اساس ماده ١۵ آئین نامه اجرایی، شورای دبیران مدارس نظارت کامل بر همسویی برنامه‌ها و مشارکت مؤثر در تهیه آنان و همکاری در اجرای آنها را دارد. شورای دبیران وظیفه دارند در بحث و چاره اندیشی برای مشارکت فعال دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری فعالیت نمایند. ۴ بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ١۵ شورای دبیران، دبیران وظیفه دارند در مورد مسائل آموزشی تدبیر لازم اتخاذ نمایند و محتوای کتاب‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به مسئولین ذیربط انعکاس دهند همچنین در جهت ترغیب دانش‌آموزان به انجام مطالعات درسی دارند ارائه راهکار نمایند. از آنجا که فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدرسه با بحث و تبادل نظر و هماهنگی و مشارکت دبیران جریان می‌یابد لذا ضرورت دارد که شورای دبیران به شیوه مناسب فعال گردد.

مسئله اساسی که بنده در این پژوهش با آن روبرو بودم عدم نظم و انضباط کافی در شورای دبیران آموزشگاهم بود. لذا با توجه به موارد ذکر شده در بالا بنده تصمیم گرفتم دبیران آموزشگاه……………………….  را به شرکت منظم در جلسات شورای دبیران ترغیب نمایم.

ارزیابی از وضع موجود:

اینجانب…… مدیر یا معاون آموزشگاه………… هستم. در این آموزشگاه در ابتدا شورای دبیران نظم و انضباط زیادی نداشت. و دبیران علاقه زیادی به شرکت در شورای دبیران نداشتند و به بهانه‌های مختلف سعی بر آن داشتند که در این جلسات کمتر شرکت نمایند. بنا بر این در سدد رفع این مشکل بر آمدم.

از مؤثرترین شیوه‌های برقراری روابط انسانی در سازمان‌ها مخصوصاً سازمان‌های آموزشی مانند مدرسه «مشارکت » است. «« مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان (دبیران، دانش‌آموزان و اولیاء) را در فرایند تصمیم گیری، از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف، افزایش دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق را در افرادی که به شکلی با سازمان مربوط هستند به وجود آورد.

دبیران در بسیاری از استان‌ها بیش از هشت ساعت از ساعات روز خود را در مدرسه بسر می‌برند به همین دلیل بیشترین نیرو و انرژی را در آنجا صرف می‌کنند. با این وضع دبیر خود را عضوی متعلق و مؤثر می‌داند، لذا هر کس دوست دارد که در مدرسه صاحب نظر باشد و در تصمیم گیری‌ها و سازندگی آن سهیم باشد. یقیناً هر مدیر مشارکت جو نیز می‌داند هر چه تصمیم‌ها با فکر و مشارکت افراد بیشتری گرفته شود از قوت، استحکام و درستی بالاتری برخوردار می‌باشد. موضوعات و مسائلی که به نظر و رأی همگان گذاشته می‌شود، اشتباهات کمتری دارد و به نسبت دخالت آرا و اندیشه دیگران، دقیق تر و همه جانبه تر خواهد بود. از دیدگاه اسلام نیز شورا، اساس کار و سیاست مدیریت و رهبری است. آنجا که رسول رحیم اسلام دستور داشت در انجام امور با مؤمنان به مشورت بپردازد.

« و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، ان الله یحب المتوکلین » یعنی با مردم در امور یا کارها مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی به خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. یا قرآن کریم می‌فرماید:

«انلز مکموها و انتم لها کارهون » آبا من شما را در حالی که اکراه دارید مجبور به انجام کاری می‌کنم؟ معنی سخن پیامبر این است که آن حضرت نظر و رضایت افراد را در امور در نظر می‌گرفتند و کسی را به زور وادار به کاری نمی کردند. یا اختصاص سوره ای از قرآن با عنوان «شورا» ناشی از اهمیت مشورت در اسلام است.

جلسات شوراها به طور اعم کانون بررسی نظرات، ایده‌ها و عقاید است و شورای آموزشی مطهر و محل اتخاذ تصمیمات گروهی است که حس مسئولیت پذیری، مشارکت، عضویت و تعلق فرد را به گروه تقویت می‌کند. همچنین شورا نمادی از رهبری، تدبیر، آزاد اندیشی و احترام به کرامت انسانی از سوی مدیر است. بدین ترتیب مدیران می‌توانند با تکیه بر اصول، شورا‌های مدارس را تقویت کرده کارها و تصمیمات خود را بر پایه مشورت استوار سازند. مدیریت مبتنی بر مشارکت جویی می‌تواند مدرسه را در وصول به اهداف آموزشی و تربیتی یاری رساند. این جایگاه تئوری و آرمانی شورای دبیران است که ما در فرهنگ غنی اسلام داریم اما متأسفانه در اجرا با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم که مانع عملیاتی شدن این تئوری مهم می‌شود و در وضعیت موجود چون باور همه دبیران و مدیران بر کار ساز بودن شورای دبیران در پیشرفت امور آموزشی و پرورشی مثبت نیست لذا شورا مورد بی توجهی و بی مهری واقع شده است که این حقیر سعی نموده کلیۀ موانع و مسائل و محدودیت‌های اجرایی شدن این رکن مهم را در پنج عنوان و بندهایی در شرح فعالیت‌های اجرایی ذکر نمائیم.

اهداف گزارش:

هدف تخصصی:

منظم کردن شرکت دبیران در جلسات شورای دبیران

اهداف جزئی:

بررسی علل شرکت نکردن دبیران در جلسات شورای دبیران

پیدا کردن راه هایی جهت علاقمند کردن شرکت دبیران در جلسات شورای دبیران

جمع آوری اطلاعات

در چندین جلسه عواملی که باعث رکود جلسه شورای دبیران می‌شود دسته بندی و استخراج شده است و با عنوان علل رکود جلسات شورای دبیران که در جهت مرتفع نمودن ان باید اقدام شود بشرح ذیل دسته بندی شده است:

١- عدم باور برخی از دبیران به تأثیر شورا

٢- عدم برنامه ریزی و کم محتوائی جلسات (نداشتن دستور جلسه و آماده نبودن مدیر)

٣- عدم اداره صحیح و مؤثر جلسات

۴- عدم رعایت نظم و انضباط از سوی برخی از مدیران

۵- مناسب نبودن زمان و مکان برگزاری جلسه

۶- عدم ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده در جلسات شورا

٧- عدم توجه به توانایی دبیران و متکلم الوحده بودن مدیر

٨- عدم وجود وسایل پذیرایی و جاذبه‌های لازم برای تشکیل و ادامه جلسات.

٩- عدم باور بعضی از دبیران به تأثیر حضور آنان در جلسات

١٠- عدم وجود انگیزه و رغبت کافی در دبیران برای شرکت در جلسات

١١- مشغله دبیران به دلایل مختلف اقتصادی

١٢- عدم نظارت لازم از سوی ادارات در خصوص تشکیل و کیفیت جلسات

١٣- عدم نتیجه گیری محسوس از تصمیمات جلسات در روند آموزش و پرورش آموزشگاه.

١۴- عدم تمایل به کار گروهی و گرایش به فرد گرایی در مدارس

پیشینه تحقیق

ماریون هینز در رابطه با افزایش اثر بخشی جلسات و ثمر بخش کردن آنها پیشنها دات زیر را ارائه می‌دهند:

١-شرکت کنندگان در جلسات فرصت داشته باشند که در تهیه دستور جلسات نیز نظرات خود را مطرح نمایند.

٢- تسهیلات لازم و کافی پیش بینی شود.

٣- زمان و مکان مناسب انتخاب شود.

۴- افراد فرصت بیان نقطه نظرات خود را داشته باشند.

۵- نظر افراد در تصمیمات لحاظ شود.

۶- از وسایل سمعی و بصری مناسب استفاده شود.

نظر دکتر سید محمد میر کمالی:

رعایت نکات زیر در بهره گیری درست از جلسات و شوراهای آموزشی اثر چشمگیری در فر آیند تشکیل جلسات دارد.

١- اگر مطمئن هستید که به اندازه کافی برای بحث واداره جلسه موضوع و مطلب دارید جلسه را تشکیل دهید.

٢- بدانید که آماده گیهای قبل از تشکیل جلسه کمتر از خود جلسه نیست.

٣- در نظر گرفتن ویژگیها و آمادگیها‌ی شرکت کنندگان شرط لازم تشکیل جلسه است.

۴- برای همه شرکت کنندگان جهت اظهار نظر فرصت مساوی قائل شوید.

۵-همدلی و همکاری شرکت کنندگان از شرایط اثر بخش جلسات است.

۶- سعی کنید بی طرف باشید. از قدرت خود برای تحت الشعاع قرار دادن جلسه و اظهار نظرها استفاده نکنید.

٧- به شرکت کنندگان طوری آزادی بدهید که بتوانند آزادنه و به طور شفاف نظرات خود را بیان کنند.

٨- در صور تجلسه‌ی تنظیمی همه موارد و تصمیمات اتخاذ شده یادداشت گردد.

٩- از روشهای بر انگیزنده در اداره جلسه استفاده کنید.

١٠- در صورت امکان و بر حسب اقتصای جلسه به بعضی از افراد مسئولیتهایی برای بررسی یک موضوع و ارائه گزارش محول کنید.

١١- در بحث ها، ارائه اطلاعات و نتیجه گیری از روش حل مساله استفاده کنید.

١٢- تا می‌توانید از اسناد، مدارک، فیلم، چارت، ونظایر آن استفاده کنید.

١٣- بدانید که پی گیری اجرای تصمیمات جزء جدائی نا پذیر اداره جلسات است.

١۴ – تشکیل شورا در قالب بازدید از مراکز علمی (در خارج از مدرسه) و بحث و انتقاد از مشاهدات.

١۵- تدریس دبیران در شورا به صورت نوبتی به منظور مجهز شدن دبیران به الگوهای برتر تدریس.

١۶- دعوت ازاستادان مجرب و متخصص در خصوص آموزش مسائلی نظیر نحوه‌ی تهیه‌ی طرح درس، نحوه‌ی تدریس، نحوه‌ی به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و…

١٧- ارائه‌ی مقالات علمی توسط دبیران در شورا و آشنا کردن دبیران با سایر موسسات علمی و آموزشی.

١٨- نمایش فیلم‌های تر بیتی و آموزشی در شورا و بحث و تبادل نظر درباره‌ی آنها.

١٩- اداره کردن شورا به وسیله‌ی دبیران به صورت نوبتی.

٢٠-ارائه‌ی مطالب مورد بحث در هر جلسه‌ی شورا به صورت گزارش مکتوب به مدیر مدرسه و پیگیری مدیر برای رفع مشکلات مطروحه در شورا

٢١- تنظیم محتوای شورا به گونه ای باشد که علاوه بر افزایش اطلاعات علمی و حرفه ای دبیران، به طرح خلاقیت و ابتکار دبیران نیز پرداخته و به حل مشکلات آنان کمک کند.

٢٢- اداره کننده‌ی جلسه باید وقت شناس، خوش برخورد، مسلط به مسائل مورد بحث و بی طرف باشد.

ضمنا توانایی اداره‌ی جلسه را داشته باشد.

٢٣- شرکت کنندگان باید وقت شناس بوده ضمن آشنایی با موضوع مورد بحث، تجربیات خود را ارائه دهند و به نظرات و عقاید دیگران احترام بگذارند

شرح فعالیت‌های لازم جهت فعال سازی شورای دبیران

الف) فعالیت هایی که مدیر به عنوان رئیس شورا باید انجان دهد:

١- فراهم کردن محیطی آرام و دور از قیود اداری، در عین حال آماده برای کار جدی

٢- بهره گیری از روش‌های دوستانه و ابزار خوشایندی از شرکت اعضای

٣- بیان دستور جلسه و تذکرات و توضیحات لازم

۴- ایجاد فرصت اظهار نظر کردن برای همه اعضای شورا، و جلوگیری از تسلط عده ای معین بر شورای دبیران.

۵- هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث پیرامون موضوع و دستور جلسه.

۶- روشن کردن مفهوم و مقصود پرسش‌ها یا برخی از مطالب طولانی که باعث رکود بحث و مذاکره شود.

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

گزارش تخصصی منظم شرکت کردن دبیران در جلسات شورای دبیران

برچسب‌ها:, , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]