گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی 2018-03-28 737 views

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

عنوان گزارش : گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۸

چکیده:

آهن اساسی ترین ماده مغذی اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون می باشد و اگر این ماده مغذی به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد با ادامه کمبود و تخلیه ذخائر بدن , کم خونی فقر آهن بروز می کند. کمبود آهن و کمخونی ناشی از آن در واقع شایع ترین مشکلات تغذیه ای در جهان است و بیش از ٢ میلیارد نفر از مردم جهان دچار کمبود آهن و کم خونی هستند. بر اساس بررسی کشوری شیوع کم خونی فقر آهن در زنان ۴٩- ١۵ساله، بیشترین میزان شیوع کمبود آهن در دختران ١٩-١۵ساله (٣٩درصد) گزارش شده است

در این میان کاهش قدرت یاد گیری واثرات جبران ناپذیر آن از اهمیت ویژه برخوردار است لذا باتوجه به اهمیت موضوع وپیامد مهم کم خونی ناشی از فقر آهن وهمچنین عدم علاقه دانش آموزان به خوردن قرص آهن برآن شدم پژوهشی در زمینه ترغیب دانش آموزان مدرسه ام به خوردن قرص آهن انجام دهم کیس مورد نظر من تعدادی از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی است در این تحقیق شواهد موجود اظهارات معلمین ومعاون مدرسه ومشاهدات خودم وضعیت ظاهری دانش آموزان ونظر والدین و دیدن پرونده سلامت دانش آموزان است در تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده راهکار هایی پیش بینی شده ودر طرح پژوهش به اثبات رسید ودر ارزش یابی به عمل آمده مشکل عدم علاقه دانش آموزان به خوردن قرص آهن برطرف گردید ووضعبت بهبود بخشید وهمچنین در درمان کم خونی فقر آهن دانش آموزان مؤثر واقع شد.

مقدمه:

آهن اساسی ترین ماده مغذی اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون می باشد و اگر این ماده مغذی به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد با ادامه کمبود و تخلیه ذخائر بدن , کم خونی فقر آهن بروز می کند. کمبود آهن و کمخونی ناشی از آن در واقع شایع ترین مشکلات تغذیه ای در جهان است و بیش از ٢ میلیارد نفر از مردم جهان دچار کمبود آهن و کم خونی هستند. بر اساس بررسی کشوری بیشترین میزان شیوع کمبود آهن در دختران ١٩-١۵ساله (٣٩درصد) گزارش شده است. آگاهی از منابع غذایی آهن و اهمیت مصرف مکملهای تغذیه ای بخصوص در افراد آسیب پذیر و عمل به آنها در پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن بسیار ضروری (است (حاجبی، محمدحسین , ١٣٧٣)

برنامه آهن یاری در مدارس دخترانه، ١۶ هفته در سال و هر هفته یک قرص آهن در حال اجراست. پیامدهای زیان بار کم خونی فقر آهن از جمله افزایش مرگ و میر مادران به هنگام زایمان، افزایش ابتلا به بیماریها، کاهش ضریب هوشی و قدرت یادگیری، اختلال در رشد جسمی و نهایتاً کاهش توانمندیهای ذهنی و جسمی، روند توسعه کشورها را به مخاطره میاندازد.

از این رو یکی از برنامه های مهم در بهبود تغذیه جوامع، آهن یاری گروه های در معرض خطر کم خونی فقر آهن است. سازمان جهانی بهداشت، به کارگیری ترکیبی از چهار استراتژی شامل آهن یاری، آموزش تغذیه، غنیسازی مواد غذایی و کنترل بیماریهای عفونی و انگلی را توصیه کرده است. در کشور ما هم برنامه آهن یاری چند سالی است که آغاز شده و گسترش یافته است دختران امروز مادران فردا و کلید سلامتی نسل کنونی و آینده می باشند. تمام مطالعات انجام شده نشان داده است که بسیاری از مشکلات دوران بارداری و تولد نوزادان نارس ارتباط مستقیم با وضع تغذیه مادر در زمان قبل از بارداری و سنین قبل از ازدواج دارد. (فروزانی، ١٣٧٧)

بطور کلی، دخترانی که زندگی خود را با تغذیه ناکافی در دوران کودکی همراه با بیماری شروع می کرده و به دوره نوجوانی پا می گذارند، از یک طرف به علت کمبودهای تغذیه ای با کاهش قدرت یادگیری، افت تحصیلی، افزایش ابتلاء به بیماریها و کاهش توانمندی ذهنی و جسمی مواجه هستند و از سوی دیگر، پس از ازدواج نمی توانند دوران بارداری و شیردهی خوبی داشته باشند. (شیخ الاسلام، ربابه، ١٣٩٠)

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب………………………. به عنوان مربی بهداشت مدرسه…………………… مربی بهداشت مشغول به خدمت هستم.

طرح آهن یاری در مدرسه هفته ای یکبار صورت می گیرد قرص های آهن توسط مرکز بهداشت به مدارس تحت پوشش ارسال می گردد. و مربیان بهداشت موظف هستند این قرص هارابه دانش آموزان مقطع متوسطه بدهند درضمن این کار باید درمدرسه و زیر نظر مربیان بهداشت انجام شود.

بیان مسئله

مشکلی که من باآن درگیر بودم عدم استقبال بعضی از دانش آموزان پایه……………… از خوردن قرص آهن می باشد دانش آموزان گرچه به ظاهر قرص ها را ازمن دریافت می کردند ولیکن استفاده نمی کردند ویا دلا یلی از قبیل تهوع واستفراغ ناشی ازخوردن قرص آهن را بهانه می کردند. دراین پژوهش برآن شدم برای بالا بردن سطح سلامت دختران مدرسه ام از طریق آموزش تغذیه وآهن یاری هفته ای به منظور پیشگیری از کم خونی وفقر آن به دانش آموزانم کمک کنم ومشکلاتی که دراین زمینه برایم پیش آمده باتحقیق وپژوهش آن راازبین ببرم.

اهداف گزارش تخصصی:

هدف اصلی:

علاقمند کردن دانش آموزان به خوردن قرص آهن

اهداف جزئی:

١- بررسی علل بی علاقگی به خوردن قرص آهن در دانش آموزان

٢- پیدا کردن روش هایی برای ایجاد علاقه به خوردن قرص آهن  

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص دانش آموزان باید به مزایای خوردن قرص آهن پی ببرند و به خوردآن علاقمند شوند.

جمع آوری اطلاعات

من جهت اگاهی بیشتر وانتخاب روش های مطلوب درراستای حل مسئله به جمع آوری اطلاعات ازوضعیت موجودازطریق مشاهده ومصاحبه پرداختم. وهمچنین ازمنابع وکتابهای دانشگاه علوم پزشکی ومجلات واینترنت استفاده کردم.

یافته های محیطی:

دراین قسمت با مشاهده دقیق رفتار دانش آموزان وهمچنین بررسی پرونده سلامت دانش آموزان دریافتم که تعدادی از دانش آموزان پایه سوم دچار کم خونی شدیدهستند این افراد از نظر ظاهری رنگ پریده وبه کرات از سردردوسر گیجه درمدرسه شکایت می کردند در گفتگو ومصاحبه با دبیران این کلاس از وضعیت این دانش آموزان جویا شدم آنها نیز اظهار داشتند که درکلاس بسیار بی حوصله وخسته هستند ودرفعالیتهای گروهی شرکت نمی کنند. دربرنامه انجمن اولیا ی مدرسه که برگزار شدمن از مادران این چند دانش آموز سوالاتی در زمینه تغذیه وبرنامه غذایی آنها و وضعیت پریودماهانه آنها جویا شدم وبه این نتیجه رسیدم که این افراد دچار خون ریزی زیاد دراین دوران هستند و برنامه غذایی آنها از نظر آهن بسیار نا چیز می باشد  

یافته های علمی

هدف کلی:

ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختران پایه سوم راهنمایی از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری هفتگی

اهداف اختصاصی:

١. ارتقاء آگاهی پرسنل بهداشتی در خصوص الگوی صحیح غذایی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن

٢. ارتقاء آگاهی اولیاء مدارس در خصوص الگوی صحیح غذایی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن

٣. ارتقاء آگاهی مادران از الگوی صحیح غذایی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن

۴. ارتقاء آگاهی دانش آموزان در خصوص الگوی صحیح غذایی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن

۵. کاهش شیوع کم خونی فقر آهن در دختران راهنمایی

استراتژی ها:

١. آموزش پرسنل بهداشتی در خصوص الگوی صحیح غذایی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن

٢. آموزش اولیاء مدارس در خصوص الگوی صحیح غذایی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن

٣. آموزش مادران از الگوی صحیح غذایی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن

۴. آموزش دانش آموزان در خصوص الگوی صحیح غذایی به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن

۵. ارائه مکمل آهن بصورت هفتگی به مدت ١۶ هفته متوالی در مدارس راهنمایی دخترانه

یافته های علمی از تحقیقات ومقالات به شرح ذیل میباشد:

آهن به علت عدم تغذیه صحیح در اکثر جوامع، خانواده ها، و گروههای سنی دریافت آنها کافی نبوده و موجب بسیاری از مشکلات برای یکی از عناصر ضروری می باشد که مانند برخی عناصر دیگر از قبیل کلسیم، فسفر، ید، مس و.. لازم است از طریق غذا وارد بدن شوند سلامتی می شوند. مشکلاتی که غالبا خود فرد از آنها بی اطلاع است چرا که غالب پیامدها و عوارض سوء تغذیه به چشم نمی آید و یا خیلی دیر به چشم می آید. عوارضی مانند پوکی استخوان، کم خونی، خستگی زودرس، کاهش بازدهی کاری، کاهش استعدادهای یادگیری، فشار خون، بیماری های قلبی عروقی، کاهش ایمنی بدن در برابر بیماریها، ضعف بینایی، مشکلات جنینی و… دربردارد (محمودآبادی, ١٣٨۶)

کمخونی فقر آهن یکی از گسترده ترین انواع سوء تغذیه می باشد. کم بودن مصرف گوشتهای قرمز که بهترین منابع آهن می باشند علت اصلی و جود این مشکل در جوامع می باشد. و سعت این مشکل در کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده در برخی از گروهها نیاز است به صورت مکمل جبران شود. فقر آهن در زنان بسیار بیشتر از مردان بوده در دوره نوجوانی بیشتر می گردد. یکی از طرح های وزارت بهداشت مبارزه با فقر آهن بوده بخشی از آن مربوط به سنین پرخطر دختران مدارس راهنمایی و دبیرستان ها می باشد. طبق دستور العمل وزارتی مکمل یاری آهن، دختران سنین نوجوانی هر سال ١۶ هفته متوالی به تعداد یک قرص در هفته باید مصرف نمایند.

البته کمبود آهن به گونه ای است که غالب گروه های سنی از کودکان گرفته تا سالمندان می توانند برا اساس دستور العمل قرص مکمل آهن مصرف نمایند.

شایعترین نوع کم خونی ـ دراثر کمبود آهن است که در این نوع گلبولهای قرمز کوچکتر ازاندازه طبیعی (میکروسیتیک) و در نوع دیگر در اثر کمبود ویتامین ب ١٢ و یااسید فولیک بزرگتر (مگالوبلاستیک) هستند.

بعضی کم خونی ها مثل تالاسمی ژنتیکی یا مادر زادی هستند. علائم کم خونی ها عبارتند از: خستگی عمومی ـتنگی نفس بخصوص در هنگام راه رفتن وفعالیت بدنی، طپش قلب، سرگیجه و جلویچشم تار شدن و سردرد که بستگی به شدت کمخونی دارد. عوارض طولانی کم خونی بخصوص در اثر کمبود آهن عبارتند اززخم زبان و احساس ناراحتی در دهان، زخم گوشه های لب ها، تغییر در ناخن ها وشکننده بودن آنها، اختلال واحساس درد در هنگام قورت دادن موادغذائی، رنگپریدگی یا زردی پوست بدن و کم شدن وزن بدن بطور کلی. در بعضی کم خونی هاعوارض عصبی مثل بی حسی در اندامها و افسردگی و اختلال حواس بوجود می آید برای پیشگیری از کم خونی بایستی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

١- علائم کمخونی فقر آهن:رنگ پریدگی دائمی زبان و مخاط داخل لب و پلک چشم , خستگی زود رس , سیاهی رفتن چشم ,بی تفاوتی , سر گیجه , سردرد, بی اشتهائی, حالت تهوع , خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست و پاها ودر مراحل پیشرفته تر تنگی نفس همراه با تپش قلب و تورم قوزک پا.

٢- عوارض کمبود آهن در سنین بلوغ:کاهش سرعت رشد-کاهش ضریب هوشی (۵-١٠ امتیاز کمتر از حد طبیعی) -کاهش قدرت یادگیری (افت تحصیلی) -کاهش ظرفیت کاری-تغییرات رفتاری (خستگی، بی تفاوتی، انزوا و ازدست دادن اعتماد به نفس) -افزایش ابتلا به بیماریها-افزایش غیبت از مدرسه -هدر رفتن سرمایه گذاری های آموزشی-افزایش شیوع وشدت کم خونی فقرآهن در دوران بارداری-افزایش تولدنوزادان کم وزن و نارس.

٣- استراتژی های WHO برای پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن:مکمل یاری (آهن یاری) -آموزش تغذیه – غنی سازی مواد غذائی-کنترل بیماریهای عفونی.

۴- نحوه اجرای برنامه آهن یاری دختران دبیرستانی و راهنمایی:یک قرص فرفولیک در هفته و در یک دوره ۴ ماهه (١۶ هفته) در سال مصرف می شود (محمودآبادی, ١٣٨۶)

نوجوانان باید برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن به توصیه های ذیل عمل کنند:

– در برنامه غذائی روزانه از مواد غذائی حاوی آهن مثل انواع گوشت ها (گوشت قرمز، مرغ، ماهی) جگر، حبوبات (مثل عدس، لوبیا) و سبزی های سبز تیره (اسفناج، جعفری،….) بیشتر استفاده کنند.

– همراه با غذا، سبزی های تازه و سالاد (گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، کلم، گل کلم و….) مصرف نمایند.

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

برچسب‌ها:, , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]