گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی 2019-02-10 1,379 views

 

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

 

عنوان گزارش : گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان
نوع فایل : (Word) قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۲۱

چکیده

همانطور که می‌دانیم امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها فرسوده و از رده خارج است و حتی پاسخگوی نیاز جمعیت کنونی هنرجویان هنرستان‌ها هم نیست و بسنده کردن به آمارها، فریبی بیش نیست و اعلام اینکه، ساخت و تجهیز هنرستان‌ها و ایجاد هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد، گره گشای کار نخواهد بود.

جذب هنرجو در هنرستان‌ها بدون توجه به نیازهای اولیه هنرجویان کاری نسنجیده است که موجب دلسردی هنرجویان خواهد شد. برای مثال، هنرستانی که در دهه ٧٠برای چند رشته خاص و معدودی هنرجو تأسیس شده، اکنون تجهیزات آن فرسوده است و باید به روز شود؛ زیرا پس از ساخت و تجهیز اولیه و تحویل آموزشگاه از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور به آموزش و پرورش، سازمانی که متولی این کار باشد، وجود ندارد.

فراموش نکرده ایم که وعده‌های بسیاری برای تجهیز هنرستان‌ها داده و همایش هایی نیز برگزار شده که حاصل آن برای هنرستانی‌ها وضعیت نابسامان کنونی است.

رویکرد توسعه فنی و حرفه ای فقط با حرف امکان پذیر نیست بلکه مقرر است که این موضوع با جدیت بررسی شود. به هر روی مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای رسیدن به هدف مشترک می‌بایست تدبیری بیندیشند. نمونه افزایش آمار هنرجویان هنرستان هاست که ابتدا به هر طریق ممکن، حتی فرستادن قبولی‌های شهریور سال اول دبیرستان به هنرستان ها، دانش‌آموزان تشویق می‌شوند به هنرستان‌ها بروند و بعد که بحث کیفیت مطرح می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند. آیا تدبیر و اندیشه در برنامه ریزی‌های مسئولان وزارت آموزش و پرورش جایگاهی دارد؟ یا اینکه هدف وسیله را توجیه می‌کند؟

اینجانب… به عنوان انباردار وسرپرست کارگاه تصمیم گرفتم با توجه به اینکه وسایل کارگاه‌ها و سایت هنرستان محدود است و تهیه دوباره آنها کاری بس دشوار است که نیازمند بودجه زیادی است. دانش‌آموزان را ملزم به نگهداری از وسایل و امکانات کارگاه و سایت نمایم. تا در سال‌های بعد دچار کمبود امکانات نشویم.

مقدمه

یکی از اصول مدیریت آموزشگاهی، رفتارهای مثبت مدیر در آموزشگاه می‌باشد. از آنجا که هر کلام ورفتار و برخورد مدیر دارای بار مثبت ومنفی می‌باشد و محیط آموزشی متاثر ار روابط سالم مدیر با مجموعه آموزشی واداری می‌باشد لذا رفتار مثبت مدیر دارای انرژی زیاد بوده و عامل فعالیتهای خوشایند می‌باشد. لذا هرگونه فعالیتهای مدیر در اموزشگاه به هنگام رفتارهای مثبت باعث شادمانی و ارتباط عاطفی مدیر با کارکنان و هنر جویان میگردد. مطمئنا مدیر نیز یک انسان بوده که عوامل مختلفی بر خلق وخوی او تاثیر میگذار ولی تسلط مدیر بر اعصاب خود وکنترل رفتارهای بوجود آممده باعث رفتارهای مثبت دیگران میگردد. هنر جویان وکارکنان با تفاوتهای فردی و روحی در مواجه با مدیر که یک الگوی رفتاری کامل می‌باشد به یک رفتار یکسان می‌رسند. تنش‌ها و کینه‌ها و دلواپسی‌ها عامل افت شخصیتی شده و مانع رفتارهای عاطفی سالم می‌گردند.

میتوان رفتارهای مثبت خوب را با عینک خوشیبنی در محیط آموزشگاه حاکم گرداند و رکن و عامل اصلی این رفتارها مدیر آموزشگاه می‌باشد.

افراد با شیوه‌های رفتاری متفاوت مانند دمدمی مزاج و بلغمی مزاج و نمونه‌های دیگر که برخواسته از جهان بینی و تفکر آنان ونوع تربیت روحی آنان میباشد در جامعه وجود دارند وهریک دارای نقش خاص وعام در محیط زندگی خود می‌باشند وهیچ شکی در ان نمی باشد ولی تهذیب نفس و کنترل و هدایت غرایز خود میتواند تاثیر روحی ومثبتی بر افراد داشته باشد و مدیر آموزشگاه نیزباید هوشیارانه به این امر توجه داشته باشد.

همه نگاههای عوامل انسانی آموزشگاه مانند اولیا و هنر جویان و هنر آموزان و کادر اداری به شیوه رفتاری و اخلاقی مدیر می‌باشد.

مدیر آموزشگاه با استفاده از تخصص ودانش مدیریت و تحربیات کاری در محیط مدرسه باید اصل قاطعیت را در نظر داشته و به ان عمل نماید. در همه زمینه‌ها حرف اخر را مدیر اموزشگاه یزند و این حرکت با قاطعیت همراه خواهد. تهنر آموز استفاده از قاطعیت به توانمندی و مهارتهای مدیر اموزشگاه برمی گردد. در مسایل انضباطی هنر جویان و همکاران، این قاطعیت مدیر می‌باشد که فضای مناسب برای رعایت مقررات ونظم را بوجود می‌اورد. البته این اصل منافاتی با روابط انسانی نخواهد داشت زیرا حتی در روابط انسانی نیز حریم ومحدوه خاص وجود دارد. که افراد رعایت می‌کنند. اصل فاطعیت در حقیقت مرحله اجرایی فعالیتای میر آموزشگاه خواهذ بود. پذیرفتن شخصیت مدیر باعث تاثیر بیشتر رفتارهای وی واصل قاطعیت در بین همکاران و هنر جویان میگردد. در مسایل اموزشی وپرورشی نیزنوع رفتار مدیر باید مصصم بودن و مقیذ بودن را برساند. اگر رفتارهای مدیریتی در شخص درونی شود بازتاب آن پذیرفتن شخصیت مدیر و محکمی تصمیم گیری‌های وی خواهد بود.

یکی از مسائلی که بنده به عنوان سرپرست کارگاه و انباردار با آن مواجه بودم بی توجهی هنر آموزان به مراقبت و نگهداری از آنان بود. با توجه به کمبود وسایل سایت و امکانات و اموال بنده به عنوان انباردار و سرپرست کارگاه تصمیم گرفتم هنرجویان را به مراقبت از وسایل و اموال ترغیب نمایم.

تجهیز نبودن کارگاه‌های هنرستان‌ها و فراز و فرودهای ناشی از تغییرات فناوری و پیچیدگی در محل کار، هنوز در کیفیت ارایه آموزش‌های این مراکز سایه افکنده است تا شماری از فارغ التحصیلان همچنان برای ورود به بازار کار با مشکل روبرو شوند..

با توجه به کمبود امکانات در هنرستان اینجانب…………………………. تصیمیم گرفتم با رویکرد انضباطی در هنر جویان آنها را به نگهداری از وسایل کارگاه و سایت کامپیوتر علاقه مند نمایم.

بیان مسئله

توسعه کمی هنرستان‌ها یکی از رویکردهای دولت دهم است، افزایش ورودی هنرستان‌ها به شدت دنبال شد بدون اینکه به امکانات و تجهیزات مورد نیاز هنرجویان توجه شود.

اکنون که کمبود امکانات و تجهیزات در هنرستان‌ها حاد شده، دست اندرکاران در آخرین روزهای مسئولیت شان ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش حدود ۵٠درصد دانش‌آموزان وارد هنرستان‌ها شده اند ولی هنرستان‌ها قابلیت پرورش آنها را ندارند و هنرجویان با کمبودهایی دست به گریبان هستند که موجب اخلال در امر آموزش، به ویژه در رشته هایی است که نیاز به کارگاه و امکانات و تجهیزاتی دارد که بدون توجه به آنها هنرستان‌ها پذیرش شده اند.

اولویت مجموعه آموزش و پرورش در توسعه هنرستان‌ها مانند آموزش عالی، توسعه کمی است و کیفیت موضوعی است که در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. همانطور که اولویت اول در حوزه آموزش عالی افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بدون توجه به کیفیت است. درطول ٣٢سال گذشته تلاش آموزش و پرورش توسعه هنرستان‌ها بوده است و در ٣سال گذشته توسعه هنرستان‌ها به ۴۵درصد رسید.

سیاستگذاری این است که درآینده توسعه هنرستان‌ها به ٧٠درصد برسد. تاکنون تمام تلاش مسئولان این بود که به هرترتیبی که شده آمار هنرجویان هنرستان‌ها را افزایش بدهند، به همین دلیل توسعه رشته‌های هنرستانی و کاردانش در دستور کار قرار گرفت و رشته‌های جدید وارد هنرستان‌ها شدند، درحالی که امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها در مقایسه با تعداد ورودی‌ها بسیار ناچیز است و فقط افزایش آمار هنرستانی‌ها هدف بود.

در واقع استانداردها در توسعه هنرستان‌ها جایگاهی ندارد.

مسئولان آموزش و پرورش که قبلا نبود امکانات و تجهیزات را در هنرستان‌ها انکار می‌کردند و سعی داشتند تا تعداد هنرجویان در رشته‌های فنی و حرفه ای و کاردانش را بالا ببرند اکنون یکباره از کمبود تجهیزات و امکانات سخن می‌گویند و به گونه ای از آن ابراز نگرانی می‌کنند که گویی هیچ نقشی در توسعه کمی هنرستان‌ها و تشویق دانش‌آموزان به انتخاب رشته‌های هنرستانی نداشته اند. اکنون بیشترین نگرانی برای سال تحصیلی جدید کمبود تجهیزات است. هدفگذاری جذب دانش‌آموزان در هنرستان‌ها برای مهرماه پیش رو جذب ۵٠درصد از دانش‌آموزان پایه دوم هنر آموزستان است. با برنامه‌های تدوین شده نه تنها این رقم دست یافتنی است، بلکه جذب در هنرستان‌ها از مرز ۵٠درصد هم خواهد گذشت.

در مصوبات دولت حدود ٣۴میلیارد تومان برای تجهیز هنرستان‌ها اعتبار پیش بینی شده است که اگر دولت و مجلس صددرصد این رقم را به آموزش و پرورش تخصیص دهند، می‌تواند گام‌های اولیه برای تحقق بخشی از برنامه‌های توسعه فنی حرفه ای و تجهیز هنرستان‌های کشور باشد.

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب… مدت…. سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت می‌باشم. در سال تحصیلی اخیر نکته ای که توجه مرا به خود جلب نمود بی انضباطی تعدادی از هنر جویان در کارگاه بود که وسایل کارگاه و سایت کامپیوتر را به نحوه درستی نگهداری نمی کردند و نظم و انضباط کارگاه و سایت کامپیوتر را به هم زده بودند وبا توجه به شواهدی که داشته ام مسئله مورد نظرم که مشکل اخلاقی و انضباطی هنر جویان به قرار زیر بود:

١- در روزهای آغازین سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگیزگی هایی از جانب تعداد کثیری از هنر جویان شدم به حدی که این مسئله نوعی گریز و بیزاری از این هنر جویان به من القا کرد. اما بعد از دو سه روز از سال تحصیلی متوجه شدم که هنر جویان کمی آرامتر و متمایل تر به آموزشگاه شده اند و کمی جو آموزشگاه رو به دوستی پیش می‌رود و به این نتیجه رسیدم که می‌توان از در دوستی با ایشان وارد شد ٢- طی چند ماه متوجه شدم که از طرف هنر آموزان، همکاران و عوامل اجرایی و دفتر هنرستان هم به شدت از این هنر جویان انتقاد می‌شود و کارهایی را که هنر جویان انجام می‌دهند خلاف مقررات آموزشگاه است مثل. و همه همکاران یکصدا می‌گفتند فلان و… ولی هیچ کس در صدد اصلاح وضعیت نابهنجار بر نمی آمد.

٣- از جمله کارهایی که هنر جویان داخل کارگاه انجام می‌دادند که جو کارگاه را به هم می‌ریخت و باعث آزار من می‌شد این بود که وسایل کارگاه و سایت کامپیوتر را پراکنده می‌نمودند و به نظم سایت اهمیت نمی دادند.

١- همواره داخل کارگاه ابراز خستگی و بی حوصلگی و بی علاقگی به درس می‌کردند و می‌خواستند کارگاه را به مسائل غیر از مسئله درس بکشانند. گاهی هنر آموزان می‌گفتند که عده ای بدون اجازه از جا بلند می‌شوند.

راه می‌افتند و نزد دوستان خود می‌روند. در این زمینه چندین بار با ایشان برخورد کردم ولی نمی دانستم چه کنم تا جلو این بی نظمی‌ها را بگیرم و وضع را بهبود بخشم تا اینکه:

پس از مدتی تصمیم گرفتم کاری را در زمینه حل مشکل کارگاه انجام دهم و برای این کار ابتدا از وضعیت نامطلوب کارگاه و جهت مستندسازی عکس هایی تهیه کردم و دیگر اینکه پرسشنامه هایی را به هنر جویان ارائه دادم که متأسفانه بی انگیزگی و بی علاقگی در حل این سؤالات حتی در بین ایشان موج می‌زد. متأسفانه نمونه این پرسشنامه موجود نیست.

قدم بعدی گرفتن یک آزمون کوتاه در زمان وضعیت نامطلوب بود که از یکی از هنر آموزان خواستم آزمون فوق را برگزار نماید و در زمان انجام این آزمون مذکور حاضر شدم. در زمان برگزاری آزمون آنها به انحاء مختلف ابراز بی حوصلگی می‌کردند و سعی داشتند از روی همدیگر تقلب کنند. اینگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع مشکل با همکارانم در صدد حل مشکل برآیم.

اهداف گزارش تخصصی:

هدف اصلی:

نهادینه کردن حفظ ونگهداری از وسایل کارگاه واموال هنرستان در هنرجویان

اهداف جزئی:

١ – بررسی علل بی انضباطی هنرجویان و نگهداری نکردن از وسایل و اموال هنرستان

٢ – بکار بردن روش هایی جهت مسئولیت پذیری هنر جویان در برابر اموال و وسایل هنرستان

جمع آوری اطلاعات

در اولین گام برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای تهیه کردم و با طرح ۵ سؤال به هنر جویان نظرات ایشان را راجع به چگونگی رفتارها و نگرش و برنامه هایی که برای آینده خود دارند پرسیدم و شواهدی تهیه کردم. اما متأسفانه چنانکه قبلاٌ نیز ذکر شد این شواهد موجود نمی باشد اما پاسخ‌های ایشان به این پرسشنامه بسیار مأیوس کننده بود. اما پرسشنامه دوم را مدتی بعد از شروع کار به ایشان دادم.

با توجه به پاسخ هایی که هنر جویان به پرسش نامه دادند اینگونه نتیجه گیری کردم که پاسخ اکثریت هنر جویان به سؤال «انگیزه و هدف از آمدن به آموزشگاه » هدف‌های خوب و ارزشمندی چون رفتن به دانشگاه و مفید بودن به حال خود و جامعه بود یا حداقل هدف ایشان ادامه تحصیل بود. از این پاسخ هنر جویان با آن اخلاق و بی انگیزگی که از آنها سراغ داشتم بسیار تعجب کردم و برایم جالب بود. البته ناگفته نماند که در پرسشنامه ی اول هنر جویان در پاسخ به این سؤال بیشتر گفته بودند هدفشان وقت گذرانی و تنوع است. پس در پاسخ آنها به سؤال اول تقریباٌ چنین برداشت کردم که هنر جویان حتماٌ انگیزه‌های خوبی برای درس خواندن دارند ولی عوامل دیگری چون جو آموزشگاه، هنر آموزان، کتب درسی، اولیاء و… باعث اینگونه بی انگیزگی ایشان شده است. البته در این نوبت هم بودند هنر جویانی که در جواب این سؤال گفته بودند حقیقتش نمی دانند چرا به آموزشگاه می‌آیند یا برای گذراندن وقت و… ولی اکثریت انگیزه‌های خوبی داشتند.

در پاسخ به پرسش «چرا بیشتر مواقع در کلاس ابراز خستگی و بی حوصلگی می‌کنند؟» عده ای روش تدریس بعضی از هنر آموزان را دوست نداشتند، گروهی از بعضی درسها بدشان می‌آمد، برخی کتابها را حجیم می‌دیدند و تعداد کمی هم عوامل بیرونی چون افکار و مشکلات خارجی (خانواده و…) را دخیل بر بی حوصله بودن سر کلاس می‌دانستند. با توجه به جمع بندی پاسخ‌های هنر جویان به این پرسش به این نتیجه رسیدم که با تغییر روش تدریس توسط هنر آموزان و متنوع کردن کلاس حداقل کاری که می‌توان انجام داد تا به بهبود این وضع کمک شود و اتفآقا چنین هم شد و تا حدی با تغییر روش به هدفم رسیدم.

در جواب سؤال «رابطه با اولیاء» هنر جویان اکثرٌاٌ می‌گفتند که روابط خوبی با اولیائشان دارند و از آنجایی که پرسشنامه‌ها بی نام بود چند نفری هم که نوشته بودند رابطه خوبی ندارند را نتوانستم پیدا کنم و با اولیائشان صحبت کنم. به جز یک مورد که نوشته بود رابطه اش با پدرش افتضاح است که اتفاقی متوجه شدم پرسشنامه چه کسی است، از او خواستم به پدرش بگوید بیاید تا با او صحبت کنم. پدرش آمد و وقتی با او صحبت کردم از حرف هایمان به این نتیجه رسیدم که فقط حساسیت‌های پدرانه و دلسوزانه پدر و شرایط سنی آن هنر جو است که تصور می‌کند رابطه اش با پدرش بد است. در پاسخ به سؤال «نظر شما در رابطه با فرزندتان چیست؟» اکثریت نظر منفی داشتند که با توجه به پاسخ‌های پرسشنامه همکاران نیز به این نتیجه رسیدم که متقابلاٌ همکاران هم نظر خوبی نسبت به هنر جویان ندارند.

مشاهده کردم هنر جویان در پاسخ به سؤال «چه برنامه ای برای آینده خود دارید؟» اکثرٌا ایده‌ها و برنامه‌های خوبی داشتند مثل رفتن به دانشگاه، سر کار رفتن و پولدار شدن، ازدواج و… دانستم که باید به دنبال عوامل مخرب و موانع راه ایشان گشت و آنها را از بین برد تا هنر جویان به هدف‌های درستشان هدایت شوند.

پس از آن از وضع نامطلوب کارگاه عکس هایی گرفتم که زمان گرفتن عکس‌های هنر جویان متوجه شدند. چند بار متوجه شدم هنر جویان داخل کارگاه تمرکز ندارند و به مسائل حاشیه ای می‌پردازند. و این باعث حواس پرتی می‌شود. نمی دانستم با ایشان چه کنم. با مشورت با همکاران به این نتیجه رسیدیم که اینگونه با ایشان مقابله کنیم برای جلسه بعدی یک آزمون بسیار کم حجم در کارگاه گذاشتیم و در جلسه بعد بود با بهانه تراشی و تقلب و تمارض هنر جویان مواجه شدیم و نتیجه مطلوب و دلخواهی در روند کار دیده نشد. نمره هنر جویان هم یکی دیگر از شواهد و مشاهدات مستقیم من بود.

در نوبت بعد با هنر جویان صحبت کردم و به صورت شفاهی مصاحبه ای انجام دادم که «هنر جویان هیچ فکر کرده اید چند مدتی است کارگاه آشفته شده و تا پایان سال تحصیلی وقتی نمانده. چه برنامه ای دارید؟ چه می‌خواهید انجام دهید؟ چرا درس نمی خوانید؟ و… چرا چنین جوی را از نظر اخلاقی و درسی ساخته اید؟» که با این پاسخ‌ها مواجه شدم: آقا چرا رفتار درست و مساعد داشته باشیم؟ چرا درس بخوانیم در حالیکه نه رفتار خوب ما و نه تغییرات درسیمان به چشم هنر آموزان نمی آید. هیچ یک از رفتارهای مثبت ما دیده نمی شود اما روی کارهای بدمان ذره بین گذاشته شده. تشویق نمی شویم. برخی از هنر آموزان ما که الگوی ما هستند با ما بدرفتاری و گاهاٌ به ما توهین می‌کنند. بسیار از این حرف‌ها متأسف و متأثر شدم و در صدد راه چاره برآمدم.

ابتدا با هنر آموزان وارد بحث در حیطه ی این موضوع شدم که خوشبختانه آنها ابراز نمودند تا حد ممکن به من در جهت رفع این مشکل کمک می‌کنند من برای بهبود وضع هنر جویان از ایشان خواستم در جلسه شورای آموزشگاه موضوع را مطرح کنیم و از همکاران یاری بخواهیم که متأسفانه جلسه ای برگزار نشد. اما شخصاٌ در صدد برآمدم با تهیه پرسشنامه ای با موضوع بی نظمی هنر جویان نظرات و پیشنهادات همکاران را جویا شدم.

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

گزارش تخصصی مراقبت کردن از وسایل هنرستان در برابر هنرجویان

برچسب‌ها:, , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]