گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی 2017-11-24 911 views

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

عنوان گزارش : گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۵

چکیده
روان انسان در مقابل عوامل بیرونی و درونی واکنش هایی از قبیل شادی و نشاط ، تنفر ،غم و اندوه از خود نشان میدهد که به آن هیجان می گویند یکی از این هیجان ها شادی است . شرایط ایجاد محیطی شاد و با نشاط به دو دسته تقسیم می شوند ، عوامل بیرونی و عوامل درونی مدرسه .گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه مدیران و معاونان مدارس در اجرای مراسم صبحگاه می توانند از نظر و حضور ، مربی و مشاور و تشکل های آموزی استفاده نموده و ضمن بررسی و بازبینی مراسم صبحگاه ، برنامه ها را به صورت هفتگی یا ماهانه به دانش آموزان اعلام نمایند . برنامه های مراسم صبحگاه با تدبیر و مدیریت مدیر و همکارانشان میتواند پربار برگزار گردد. ضمنا از برنامه های خسته کننده و کسل کننده خودداری گردد.
جو روانی و روحی مدرسه به وضیعت روحی مدیر و کار کنان و وضیعت فیزکی مدرسه بستگی دارد . وقتی که محیط مدرسه شاد و بانشاط باشد دانش آموزان از لحظه ی ورود به مدرسه احساس لذت و آرامش می کنند .

بنا بر آنچه که گفته شد بنده تصمیم گرفتم که برنامه صبحگاهی آموزشگاه را بانشاط کنم. تا دانش آموزان در شرایط مطلوب بتوانند با علاقه بیشتری به درس و مدرسه بپردازند.

مقدمه بیان مساله و طرح موضوع 
مدرسه همواره برای دانش آموزان مختلف تجارب متفاوتی رارقم می زند. در بسیاری از موارد دانش آموزان از مدرسه خود به خوبی یاد می کنند و گاهی برخی حتی حاضر به مرور تجارب خود نیستند. فراهم کردن شرایط خوشایند یکی از هنر های مدیریتی در مدرسه است بیاییم در آبادانی خانه های علم کوشا باشیم . یکی از برنامه های کاری مدارس برنامه ریزی برای مراسم صبحگاه می باشد . مراسم صبحگاه که در مدارس به مدت ۰۵دقیقه قبل از شروع کلاسها در اول صبح برگزار می گردد برنامه ریزی مراسم صبحگاه با برخی دلایل زیر دارای اهمیت زیادی می باشد:

الف ) کلیه دانش آموزان و کارکنان ، در مکان حیاط آموزشگاه حضور دارند ب) مدرسه می تواند برنامه
های متنوع کوتاه داشته باشد . ج ) مراسم صبحگاه در ایجاد نظم و انضباط موثر می باشد . چ ) در مراسم صبحگاه پیام ها و اطلاعیه های عمومی برای همه حاضران قرائت می گردد ح ) مراسم صبحگاه می تواند در آگاهی بخشی دانش آموزان نقش داشته باشد خ ) در اجرای مراسم صبحگاه ، دانش آموزان نقش فعال دارند.
مدیران و معاون مدارس در اجرای مراسم صبحگاه می توانند از نظر و حضور ، مربی و مشاور و تشکل های دانش آموزی استفاده نموده و ضمن بررسی و بازبینی مراسم صبحگاه ، برنامه ها را به صورت  هفتگی یا ماهانه به دانش آموزان اعلام نمایند . برنامه های مراسم صبحگاه با تدبیر و مدیریت مدیر و همکارانشان می تواند پربار برگزار گردد. ضمنا از برنامه های خسته کننده و کسل کننده خودداری گردد.

شادی و نشاط از نیازهای روحی و روانی انسان است که در بسیاری از جنبه های زندگی موثر است . در واقع هدف آموزش و پرورش ایجاد محیطی امن و شاد است تا دانش آموزان بتوانند در آن باآسودگی خاطر عقاید خود را بیان کنند وبا یکدیگر تعامل داشته باشند تا بتوانند به رشد و شکو فایی برسند . شادی برای انسان ضرورتی است که به زندگی او معنا و مفهوم خاص می بخشد.

بیان مسئله
اگر شادی و نشاط در مدرسه نباشد زیستن برای یادگیری و یادگیری برای زیستن متعالی محقق نخواهد
بود.جهان هستی در نتیجه تلاش مداوم و همکاری مجموعه ای عظیم به وجود آمده و در تلاش و پویایی این اعضا است که هر روز حیاتی نو اقامه می کند چنانچه مصداق بارز این کلام است که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. و حال اگر نظری ریز بین تر بر این مجموعه اندازیم یکی از هزاران ما حصل آن تشکیل اجتماعات مردمی است اجتماعی که به طور خاص در پیکره اش خانواده ها نقش بسته اند.
زمانی که فرزندان یک خانواده یا یک اجتماع در یک محیط سالم و با نشاط زندگی نمایند و به دور از تنش ها و هتک حرمتها و در سایه احترام متقابل والدین در یک مکتب درس تربیت می شوند. اگر خانواده ها در شاداب سازی زندگی فرزندانشان تلاش نمایند طبیعی است که نتیجه موثرتری در فرایندهای زندگی آینده بچه ها خواهد داشت. از جمله گردشهای هفتگی ماهانه و حتی سالانه به تجدید قوای روحی خانواده کمک کرده و با نشاط و شادابی والدین فرزندان اطمینان خاطر یافته و به دور از تنش ها و اضطرابها استرسها به حرکت در مسیری صحیح هدایت می شوند. که البته در کنار همه ی آنچه گفته شد افکار و عقاید پدر و مادر و چگونگی به دست آوردن این نشاط نیز حایز اهمیت است. ولی اجتماع هم نباید این کار را فقط به عهده ی خانواده بگذارد بلکه جامعه نیز در به وجود آوردن فضای شاداب و قابل تحمل برای بچه ها باید

نقش مهمی را ایفا کند و این زمانی موثر واقع می شود که کارها با برنامه ریزی صحیح و رعایت تمام اصول اخلاقی طرح شوند. از آنجا که محیط آموزشی مدرسه در بین محیط بعد از خانواده قرار داد که فرد در آن اجتماعی شده و در معرض آموزشهای رسمی قرار می گیرد که این آموزشها در سرنوشت او و بالطبع در سرنوشت جامعه موثر خواهد بود و برای اینکه تلاش مدیران و معلمان و کلیه مسئولان آموزشی در این محیط و سرمایه های مادی و معنوی جامعه در زمینه های آموزش و پرورش هدر نرود بهتر است این آموزشها در محیطی شاد ارائه شود.

زیرا یادگیری و آموزش در محیط شاد بهتر از محیط های خشک و سرد است پس دانش آموز در یک محیط با نشاط بهتر می تواند یاد بگیرد تا در محیطی سرد و بی روح.هنگامی که در مدرسه مکانی برای آموختن مهارتهای کاربردی زندگی باشد برای دانش آموزان شوق انگیز و نشاط آور خواهد بود.

دانش آموزان در این مدارس با حوصله و اشتیاق به عمق مطالب پی می برند، آنها را می فهمند، تجربه می کنند و به زندگی خود مرتبط می سازند. از این رو با ذوق و شوق به مدرسه آمده و امید به موفقیت و زندگی در آنها تقویت می گردد. زیرا نشاط و انبساط موجب شکوفایی استعدادها شده و انسان شاداب، پویا و پر تحرک به زندگی امیدوار گردیده و برای رسیدن به اهداف خود سرسختانه تلاش می کند.

مهمترین مولفه شاد بودن امید به زندگی است. به عبارت دیگر بین شاد بودن و امید به زندگی یک رابطه
مستقیم وجود دارد. به امید روزی که در مدارس ما تمامی مولفه های شاد به کار گرفته شود.

اینجانب بعد از گذشت چند صباحی از سال تحصیلی به این نتیجه رسیدم که در آموزشگاهم مراسم
صبحگاهی تا اندازه ای سرد و بی روح برگزار می شود و دانش آموزان علاقه چندانی به شرکت در این مراسم نداشتند و تنها از روی اجبار بود که این مراسم را تحمل می نمودند. بنا بر این تصمیم گرفتم در جهت شاداب سازی و نشاط در این مراسم مهم پژوهش خود را آغاز نمایم.

اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه پس از سالها بحث و جدل و نظریه پردازی درباره توسعه و شاخص های آن، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی ، شاخص به نام توسعه انسانی را به عنوان معیار توسعه یافتگی مطرح کرده اند. برای رسیدن به توسعه انسانی از سه شاخص اصلی استفاده می شود.

شاخص نرخ امید به زندگی- شاخص باسوادی- شاخص درآمد سرانه برای بالا بردن نرخ امید به زندگی
راههای گوناگون وجود دارد. که یکی از راههای آن مجهز کردن افراد به مهارت های احساسی زندگی و توجه به بهداشت روانی است.

مهارت به معنی به کار بستن اصول و راهبردهای نظری آموخته شده در حل مسائل و موقعیت های عینی است. مدرسه نخستین جامعه ای است که مودک در آن گام می نهد و اگر درست عمل کند عامل مهمی در پرورش مهارت های زندگی محسوب می شود. کودکان و نوجوانان ۰۱سال در مدرسه زندگی می کنند، یاد می گیرند و ساخته می شوند. اولین تجربه های زندگی اجتماعی کودکان در محیط مدرسه فراهم می شود و بسیاری از برداشت های ذهنی، پیش فرضها، باورها و بازخورهای آنان نسبت به زندگی در مدرسه و در کلاس درسی مورد آزمون سنجش و تجربه قرار می گیرد و گفته می شود مدرسه سرچشمه مناسبات اجتماعی و رفتارها و کردارهای نسل آینده است و در بلند مدت نسل جامعه محصول فرهنگی آن قلمداد می شود.

مدرسه اگر ایستا، غم زده و میرنده باشد دانش آموزان به جای نشاط و طراوت و شادابی، انزجار و به جای
مهربانی و عشق ورزی، حسادت و کینه توزی را می آموزند.

در مدرسه پویا، امید به زندگی، موفقیت و کنجکاوی، شادی و طراوت تحصیلی، برانگیزنده و تحقیق دهنده استعدادها و نیازهای فطری و مقتضیات آتی دانش آموزان است.

مدرسه باید ضمن آموزشی علوم تجربی، مفاهیم ریاضی، زبان و علوم اجتماعی، کوشش جهت داری نیز برای ایجاد فرصت های علمی تعریف مهارت های زندگی و آموزشی آن به دانش آموزان فراهم کند و به طور کلی مهارت های لازم را برای داشتن یک زندگی موفقیت آمیز به دانش آموزان یاد بدهد.

در مدارس مدرن مهارت در حل مسئله ، مهارت در تصمیم گیری درست مهارت در طرح هدف های واقع
بینانه زندگی مهارت در تفکر انتقادی و خلاق و مهارت در برقراری ارتباطات انسانی از جمله مهارت هایی اند که زیاد به آن توجه شده

. در کشورهای توسعه یافته به موازات آموزش علوم و فنون به جنبه های دیگری چون توسعه خود، رشد هیجانی و عاطفی تمرکز حواس، تفکر، کنترل خود، مهرورزی، نوع دوستی، محبت به دیگران، مدیریت در رفتار و اخلاق نیک، امیدواری به زندگی در متن برنامه ریزی های آموزشی و تربیتی، تحت عنوان مهارت های زندگی، وارد شده است. در چنین شرایطی است که تربیت از دالان مدرسه به گستره جهان هستی وارد می شود و شرق زیستی با شور و نشاط دانستن یگانه می شود.

از میان مولفه های یاد شده در مدارس مراسم صبحگاهی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . که شادی و نشاط در این مراسم می تواند در همه بخش های آموزش و تربیت دانش آموزان تاثیر گذار باشد. بنا بر این مدارس باید بیشترین تمرکز خود را بر روی مراسم صبحگاهی قرار دهند.

توصیف وضع موجود
اینجانب … … آموزشگاه … شهرستان .. مدت .. سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می
باشم .در سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم توجه و بررسی خود را روی این موضوع متمرکز نمایم.
مدرسه کارکردهای زیادی در جامعه دارد، یکی از مهم ترین آنها کارکرد تربیتی و پرورشی می باشد. که بر عهده مربیان و معلمین می باشد و در بستر مدرسه صورت میگیرد برای این منظور موقعیت های متعددی

 

را می توانیم در نظر بگیریم با توجه به آن موقعیت ها ، دانش آموزان تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند. منظور از تعلیم و تربیت نه شکل سنتی آن، بلکه منظور آماده سازی شرایطی است که طبق آن دانش آموزان بتواند آزادانه دست به انتخاب بزنند.یکی از موقعیت هایی که مدرسه فرصت دارد تا مطالب متنوعی را به دانش آموزان ارائه دهد، مراسم صبحگاهی است.در این مراسم حس هویت ملی و مذهبی مورد تاکید است.

مجریان از بین دانش آموزانی که ترجیحاً از تشکل های دانش آموزی می باشند انتخاب می شوند. اگر چه برخی مدارس اصرار ندارند که حتماً باید مراسم آغازین در قالب تشکل های دانش آموزی اجرا شود بلکه برخی مدارس اصلاً تشکل های دانش آموزی ندارند چون نسبت به آن یا بی اعتقادند یا اراده سازمان دهی دانش آموزان را ندارند.

شناسایی دانش آموزانی که بتوانند در مقابل بعضاً چند صد دانش آموز قرار بگیرند و قرآن بخوانند یا حدیث قرائت کنند و یا حتی سخنرانی کنند کاری بس مشکل است. اما هرچه آمار دانش آموزان مدرسه زیاد باشد شانس پیدا کردن دانش آموزان مناسب بیشتر است. این دانش آموزان عمدتاً افرادی هستند که در مساجد هم فعال هستند و تجربه ی اداره ی هیئت ها و گروه های قرآنی و فعالیت های فرهنگی را قبلاً کسب کرده اند. برخی از آنها آنچنان در این زمینه قوی هستند که می توان به آنها اجازه داد برای دانش آموزان سخنرانی کنند.

تاثیرگذاری مطاب ارائه شده در مراسم آغازین به نظر میرسد که فوق العاده باشد خصوصاً قاریان قرآن که
صورت و لحن هیجانی دارند و همچنین دانش آموزانی که برای خواندن دعا صدای جذابی دارند بعضاً اشک برخی از آنها را در می آورند. چون دانش آموزان در سنی به سر میبرند که از احساسات سرشار برخوردار هستند همچنین تمایل به باور ماورا الطبیعی در آن ها زیاد است و برای شنیدن مسائلی که در این رابطه مطرح می شود گوشی شنوا دارند. گرچه در سنین بعد طرز تفکر آنها تحت تاثیر عوامل مختلف پخته تر می شود.

مراسم صبحگاهی با پخش سرود جمهوری اسلامی شروع شده سپس قرآن تلاوت میشود در ادامه مطالب
انتخابی مدارس در زمینه های دینی و اعتقادی و اجتماعی و سیاسی می باشد. در پایان مراسم مسائل روز مدرسه مطرح میشود. مسائلی که مربوط می شود به تذکرات انضباطی و اخلاقی و درسی و همچنین ارسال پیام به اولیا از طریق دانش آموزان و مسائل مربوط به برگزاری اردو و کلاس های قوف برنامه و بخشنامه های ارسالی از منطقه و مسابقات و بسیاری از مسائلی که می تواند وجود داشته باشد.

در آموزشگاه ما دانش آموزان علاقه چندانی به شرکت در مراسم صبحگاهی نداشتند و از روی اجبار در آن شرکت می نمودند.


اهداف گزارش تخصصی :


هدف اختصاصی :


علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله با نشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

اهداف جزئی :


-۱علل بی علاقگی دانش آموزان برای شرکت در مراسم صبحگاه چیست .

-۲با چه روش هایی می توان دانش آموزان را به شرکت در مراسم صبحگاه علاقمند کرد

-۳ارائه راهکار و پیشنهادهایی به سایر معاونان و مدیران جهت علاقمند کردن دانش آموزان به مراسم صبحگاه

مقایسه با شاخص :
در مقایسه با شاخص باید دانش آموزان علاقه زیاد در مراسم صبحگاه شرکت کنند و محیط درس و
مدرسه برای آنها شادی آور باشد .
جمع آوری اطلاعات


در سال تحصیلی اخیر آمار تاخیرات دانش آموزان در ماه های مهر و آبان هر روز بطور میانگین ۱۸نفر بود ۱۱/۳۱درصد از کل دانش آموزان)

-همکاران از نامنظم بودن ورود دانش آموزان در ساعت اول روز ناراضی بودند.

  • دانش آموزان در ابتدای ساعت اول کسل و خواب آلوده بوده و آمادگی لازم را برای آموزش نداشتند.
  • استفاده درست و بهینه از وقت آموزشی ساعت اول به دلیل نبودن برخی دانش آموزان ممکن نبود و این در حالی بود که ساعت اول از نظر زمانی طولانی تر از ساعات دیگر آموزشی است.
  • برقراری نظم و ترتیب در برنامه صبحگاه و صف جمع ممکن نبود.
  • اجرای برنامه ای خاص یا دادن تذکرات و خبرهایی به دانش آموزان به علت نبودن همه دانش آموزان
    میسر نبود.

جمع آوری اطلاعات و ارائه ی راه حل های پیشنهادی:
-۰قانون تنبیه: دانش آموزان تاخیردار در صورت همراه نبودن ولی و یا در صورت نداشتن عذر موجه برای
تاخیر، آن روز غایب محسوب شوند و به میزان یک روز غیبت غیر موجه از نمره انضباطشان کم
شود(.”انضباط بهتر است مبتنی بر پیشگیری باشد تا تنبیه یعنی قبل از بروز مشکل باید آموزش های لازم را داد” ، این پیشنهاد را رد کردم)

-۲استفاده از موسیقی و ورزش: ورزش و نرمش صبحگاهی به صورت هماهنگ،همراه با موزیک و آهنگ
های شاد برای ایجاد انگیزه ی حضور در برنامه صبحگاه خیلی خوب بود و برای مدتی نتیجه داد ولی با
شروع فصل سرما و بارندگی پاییزی همه چیز به هم خورد.

-۳بیان لطیفه: استفاده از لطیفه های بامزه توسط خودم یا دیگر دانش آموزان تا حدودی به حل مشکل
کمک می کرد ولی آنقدر لطیفه پیدا نکردم که همه بچه های ۱تا ۰۱ساله به همه نکات ظریف و خنده
دارش پی ببرند و تازه مشکل اخلاقی هم نداشته باشد؛ علاوه بر آن روزهای شهادت و سوگواری و… هم نمی شد از این راه حل استفاده کرد.

-۴مشارکت: اجرای برنامه توسط بچه ها که به صورت رقابتی انجام می گرفت هم راه حل خوبی بود ولی
برای همه ی دانش آموزان عملی نبود و علاوه بر این روزهای امتحان و اوقاتی که بچه ها درس های سنگینداشتند؛ وقت کافی برای برنامه ریزی و یا تمرین برنامه ها پیدا نمی کردند.

-۴استفاده از تئوری های علمی: در مطالعات و تحقیقاتم، در مورد ایجاد و تغییر و یا تعدیل رفتار؛
تئوری ها و مطالبی خوانده بودم اما چاره ی مشکل مدرسه ی ما یک راه حل عملی بود که بتوان
عمل کرد و به کار بست و نتیجه گرفت.

انتخاب و اجرای راه حل:


استفاده از ارزش های ملی و ایرانی:

طبق تحقیقات انجام شده، علاقه مندی و پای بندی به ارزش های ملی، در بین ایرانیان، مقام دوم را (پس از ارزش های دینی و اعتقادی) دارد؛ نظر به اقتضای رشته ی تحصیلی و علاقه ی خودم، از قصه های مثنوی و منطق الطیر و شاهنامه و…استفاده کردم.با قصه گویی، برنامه صبحگاه را به سریالی چند قسمتی تبدیل کردم

که در جایی حساس و جذاب،تمام می شد و ادامه ی ان به فردا موکول می شد در نتیجه، بچه ها به حضور به موقع در مراسم فردا برای شنیدن قصه ترغیب می شدند و سعی می کردند به موقع در مدرسه حاضر باشند.

مطمئناً شما هم با این موضوع موافق هستید که شروع روز دانش آموزان با یک برنامه صبحگاهی مناسب
علاوه بر پرورش روح معنوی دانش آموزان، در بالا بردن سطح آموزشی آن ها از لحاظ یادگیری تاثیرگذار
است.
مثلاً اگر معلم پرورشی مدرسه بتواند هر هفته یک کلاس را برای برگزاری برنامه های صبحگاه مدرسه
انتخاب و هدایت نماید:
اول: تمام دانش آموزان طبق استعداد خود در امور و انجام برنامه ها مشارکت می نمایند.
دوم: طبق ایام اله برای پیدا کردن مطالب مناسب روز اجرای برنامه به دنبال مطالبی از قبیل شعر، مقاله،
طنز و غیره هستند.
سوم: مراسم آغازین مدرسه از یکنواخت بودن و احیاناً خسته کننده بودن به پویایی و سرشار بودن تبدیل
می شود.

اهمیت برنامه ریزی مراسم صبحگاه:
۱-کلیه دانش آموزان و کارکنان، در مکان حیاط آموزشگاه حضور دارند.

۲-مدرسه می تواند برنامه های متنوع کوتاه داشته باشد.

-۳مراسم صبحگاه در ایجاد نظم و انضباط موثر می باشد.

-۴در مراسم صبحگاه پیام ها و اطلاعیه های عمومی برای همه حاضران قرائت می گردد.

-۵مراسم صبحگاه می تواند در آگاهی دانش آموزان نقش داشته باشد.

۶-در اجرای مراسم صبحگاه، دانش آموزان نقش فعال دارند.

چه مواردی در برنامه صبحگاه گنجانده می شود:

۱-تلاوت آیاتی از قرآن: تلاوت با صدای خوش، بیان معنی فارسی، اجرای کوتاه آن، درخواست سکوت کامل از طرف دانش آموزان به جهت احترام به قرآن، مشخص کردن افراد قاری قرآن برای قرائت از میان دانش آموزان و… از نکات حاشیه ای برنامه قرائت قران می باشد. این برنامه هر روز تکرار می گردد.

۲-اجرای سرود ملی به صورت دسته جمعی: اجرای آن احساس ملی را در دانش آموزان تقویت و دانش
آموزان ضمن احترام به سرود، آن را به صورت جمعی و با عشق و علاقه اجرا نمایند.

-۳بیان حدیث کوتاه از پیامبر و امامان معصوم : از قبل مشخص و به صورت موضوعی (مثل اهمیت علم،
دوستی، عبادت،سلام کردن و… ) از دیگر برنامه های مراسم صبحگاه می باشد. بیان حدیث نیز از طرف
دانش آموزان بوده و در صورت نیاز به توضیح کوتاه از طرف مدیر یا مربی یه دانش آموز توضیح داده می
شود.

-۴قرائت دعا: که در آن خواسته های مختلف دینی و ملی و شخصی گنجانده شده باشد. در اجرای آن،
دعاها از طرف مجری قرائت و کلیه دانش آموزان آمین می گویند. اجرای مراسم دعا به عهده دانش آموزان قرار گیرد.

-۵اجرای کوتاه ورزش صبحگاهی: ورزش شادابی خاصی به دانش آموزان می دهد.ورزش صبحگاهی یک کار دیگر گروهی بوده که اگر همراه با موسیقی باشد بهتر اجرا می گردد. در اجرای آن نیاید رفتارهای خشک وجود داشته باشدوبهتراست ۵دقیقه قبل ازمراسم صبحگاه اجراشود.

استفاده از امکانات صوتی مناسب و سالم در اجرای بهتر مراسم صبحگاه تاثیر دارد. ضمنا مکان اجرای مراسم و نظم دانش آموزان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در مناسبت های مختلف از دانش آموزان مجری و برگزار کنندگان مراسم صبحگاه، نیز به نوعی قدردانی
گردد.

مدیران مدارس در اجرای مراسم صبحگاه می توانند از نظر و حضور، مربی و مشاور و معاون و تشکل های
دانش آموزی استفاده نموده و ضمن بررسی و بازبینی مراسم صبحگاه، برنامه ها را به صورت هفتگی یا
ماهانه به دانش آموزان اعلام نمایند. برنامه های مراسم صبحگاه با تدبیر و مدیریت مدیر و همکارانشان می تواند پربار برگزار گردد.

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

گزارش تخصصی مدیر معاون مدرسه بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]