گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی 2017-11-07 990 views

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

عنوان گزارش : گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۰

مقدمه

همه ی ما دوران تحصیل و مدرسه ی خود را خوب به یاد داریم. کلاس های پرجمعیّتی که هر نیمکت با زحمت سه دانش آموز را در خود جای می داد. زمانی که زنگ املا فرا می رسید، معلم می گفت : « بچّه ها! نفرات وسط هر نیمکت بیرون بیایند و روی زمین بنشینند. بچًه هایی هم که در نیمکت نشسته اند، کیف هایشان را روی نیمکت بگذارند. سرمیزی ها سر میز. ته میزی ها هم ته میز» کوهی از کیف بر روی میزها قرار می گرفت  تا مبادا دانش آموزی سرخود را حرکت دهد و چشمش به املای دیگری بیفتد. سپس معلم با حالت دستوری و کلمه به کلمه، متن املا را می خواند گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

هنوز هم با گذشت سال ها، حتّی با تغییر کتاب های درسی، باز هم شاهد برگزاری چنین املاهایی در کلاس درس هستیم. این موضوع باعث تعجّب است که با وجود این همه تغییرات، باز هم به شکل سنّتی به دانش آموزان املا می گوییم؟ آیا واقعاً روش دیگری برای گفتن املا وجود ندارد؟ چرا سعی نمی کنیم در درس املا به شیوه هایی نو و جذّاب هم توجّهی داشته باشیم؟ اصلاً چرا روش های سنّتی را کنار نمی گذاریم؟ مگر نه این است که ما بایستی این نونهالان باغ مدرسه را برای روزگاری جز روزگار خود تعلیم دهیم و تربیت کنیم.آیا تاکنون از خود آنان پرسیده ایم تا چه اندازه به این روش ها علاقه مند هستند؟

چرا زنگ املا در برخی مدارس به زنگی خشک و بی روح تبدیل می شود و هزاران چرا و دریغ دیگر! آیا فکر نمی کنید که دیگر زمان آن رسیده است که باور و نگاهمان را نسبت به درس املا تغییر دهیم؟ دانش آموزانمان را باور کنیم؟ به فکر شکوفایی خلّاقیّت آنان باشیم و از املا گفتن سنّتی بپرهیزیم و آن ها را از این گرداب توالی و تکرار برهانیم؟

در رابطه با موضوع املا، تاکنون پژوهش های فراوانی صورت گرفته است که در مجلّات و کتب گوناگون به چاپ رسیده است. در همه ی آنها به این نکته اشاره شده است که درس املا نیاز به بازنگری و توجّهی جدّی از سوی معلّمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت دارد. چرا که تمام نگارندگان مقاله ها از افت تحصیلی دانش آموزانشان در این درس شکایت داشتند و راه حل های که برای برطرف شدن مشکل خود ارائه کرده بودند در جهت شکستن هنجار سنتّی درس املا بوده است و در پایان به تغییرات شگرفی در نگرش و بازخورد دانش آموزان دست یافته بودند که در قسمت ادبیّات موضوع به آنها اشاره کرده ام.

اینجانب …………………….آموزگار آموزشگاه ……………………………… در این گزارش تخصصی سعی کرده ام ابتدا به بررسی موانع و مشکلاتی که در تدریس این درس در پایه…………….. با ۱۵ نفر دانش آموز با آن ها مواجه بوده ام، بپردازم و سپس با استفاده از روش هایی که در مقالات و کتب گوناگون مطرح شده است و تجربیّات و راه کارهای ابتکاری خودم نمره ی دانش آموزانم را در درس املا افزایش دهم.

بیان مسأله

عامل اساسی برای موفّقیّت در هر فعّالیّتی، داشتن اطّلاعات لازم در آن زمینه می باشد.پس لازم بود، به اطّلاعاتی در میزان علاقمندی دانش آموزان به درس املا دست یابم؛ در این زمینه با تحقیق از معلّم های دیگر و هم چنین با طرح پرسش هایی ازآنان، که به شرح ذیل می باشد، دریافتم دانش آموزان علاقه زیادی به املا ندارند.

 1. نظرتان در رابطه با درس املا چیست؟
 2. چه روش هایی را در مطالعه ی درس املا به کار می برید؟
 3. کدام کتاب و درس خود را بیشتر دوست دارید؟

به این ترتیب با پاسخ هایی که دانش آموزان به سوالات دادند و چمع بندی آنان به این نتیجه رسیدم که علاقه زیادی به املا ندارند و معلّم سال گذشته ی آنان نیز ازنمرات املای دانش آموزان اظهار ناراحتی می کرد.

و اما بیشترین انگیزه من ای بود که علاوه بر افزایش تعداد دانش آموزان علاقمند به املا، عادت هایی را در رابطه با این مهم ایجاد کنم و همچنین روش ها و طرح های مناسبی را جهت علاقمندی آنان به درس املا فراهم نمایم. حال مسأله ای که در این جا مطرح می شود این است؛ با توجّه به محور بودن دانش آموزان در فعّالیّت های کلاس، در راستای هدف این گزارش تخصصی چه راهکارهای عملی را می توان ارائه نمود تا میزان علاقمندی دانش آموزان به املا بیشتر شود؟ تا ضمن ایجاد زمینه ی مناسب جهت آموزش املا، زمینه ی مناسبی برای آموزش کلمات دشوار و درک معنا و مفهوم آنها ، افزایش نمرات دانش آموزان در این درس نیز ایجاد شود.

اهداف گزارش

پرداختن به یک موضوع، تنها گوشه های بسیار کوچکی از چگونگی آن را برای ما روشن می کند. برای آن که دامنه ی شناخت وسعت یابد، لازم است اهداف کلّی و اختصاصی آن بیان گردد.

در این گزارش تخصصی به ترتیب هدف کلّی و اهداف اختصاصی زیر مدّ نظر بوده است.

الف: هدف کلّی: افزایش نمرات املای دانش آموزان و رفع اشکالات املایی آنان به ویژه در مورد ضعف حافظه ی دیداری.

ب: اهداف اختصاصی: طبیعتاً اهداف اختصاصی دیگری نیز در این پژوهش قابل بررسی است؛ برخی از این اهداف به شرح ذیل می باشد:

 1. بهبود وضعیّت دانش آموزان در اشکالات املایی موجود.
 2. ارتقاء وضعیّت دانش آموزان ضعیف به وضع مطلوب، به گونه ای که بتوانند هم سطح دانش آموزان دیگردر فعّالیّت های یادگیری به نتیجه ی مطلوب برسند.
 3. تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به این درس.
 4. جذّاب و شاد کردن کلاس املا.
 5. ایجاد عادت در زمینه خواندن متن املا به صورت صحیح.
 6. ایجاد انگیزه ی توجّه کردن به درس املا.

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب            مدت            سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت هستم . در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در  پایه ……………………. با ۱۵ نفر دانش اموز سرکار دارم که ۴ نفر آنها مشکل ضعف املا دارند .

گرد آوری اطلاعات

به منظور گردآوری داده ها جهت توصیف وضع موجود، از شاخص های کیفی و کمّی استفاده شده است که داده های به دست آمده از آن، به گزارش تخصصی در پی بردن به دلایل بروز مسأله ی موجود یاری رساند.

الف( شاخص های کیفی وضع موجود

با توجّه به اهداف کلّی از آموزش درس املا ، که به شرح زیر عنوان شده است:

 1. تقویت توانایی تیدیل نمادهای صوتی به نوشتاری
 2. تقویت توانایی درست و خوانا
 3. توانایی نوشتن به گونه های زبان معیار.(کتاب معّلم، ۱۳۸۸: ۱۵)

می باشد؛ که با بررسی پاسخ دانش آموزان به سئوالات مطرح شده، پرسش از معلّم سال گذشته آنان و هم چنین مشاهده دقیق رفتار دانش آموزان در ساعت درس املا، به یافته های زیر دست یافتم که عبارتند از:

 1. عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس املا
 2. خشک و بی روح بودن درس املا برای شاگردان.
 3. یکسان بودن روش تدریس معلّمان در درس املا
 4. بروز اشکالات املایی به ویژه در حافظه ی دیداری
 5. بی میلی و نداشتن رغبت برای شرکت در فعّالیّت های گروهی
 6. ابراز نارضایتی از نتایج امتحانات املا.
 7. کسب نتیجه ی ضعیف در امتحان ترم املا.
 8. نبود ارتباط عاطفی و صمیمانه ای بین معلّم و دانش آموزان به ویژه دانش آموزان ضعیف.
 9. بی علاقه بودن به مقوله ی کتاب و کتاب خوانی.

۱۰٫نداشتن نگرش مثبت درباره ی درس املا

ب) شاخص های کمّی وضع موجود

برای تبیین وضع موجود می توان از اعداد و ارقام نیز استفاده کرد که در این بخش در قالب شاخص های کمّی ارائه می گردد.

موانع موجود در یادگیری املا

بررسی علل غلط نویسی دانش آموزان

پیش از آن که راهکارهایی برای تقویت املا پیدا کنم، لازم بود به بررسی علل ضعف و ناتوانی دانش آموزان در این درس بپردازم تا راه کارهایی را متناسب با آن ها در پیش بگیرم. چرا که غلط های املای دانش آموزان، از یک نوع نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش همه ی آن اشتباهات را از بین برد و به پیشرفت آنان اطمینان داشت. پس برای شروع اشتباهات املاهای دانش آموزانم را از روی املاهای متعدّد آنان یادداشت کردم تا علّت یا علل اشتباهات را بیابم.

که به این نکته پی بردم که بیشترین ضعف املایی دانش آموزان در ضعف حافظه ی دیداری است. در گام بعدی، به شناسایی دانش آموزانی که در موارد دیگر اشکالات املایی ضعف بیشتری داشتند، پرداختم. این دانش آموزان ۴ نفر بودند. با بررسی برگه های چند املای آنها داده های زیر به دست یافتم. این ۴ دانش آموز در یک گروه جداگانه قرار گرفتند.

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

گزارش تخصصی درس املاء برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]