گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی

گزارش تخصصی 2017-11-13 1,387 views

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

عنوان گزارش :گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۳

چکیده

طرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح علاقه و نگرش دانش آموزان به انجام کار گروهی در کارهای عملی کار وفناوری بود که اعتبار آن از سوی صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که عملکرد دانش آموزان در سطح پایینی قرار دارد. راه حل های اعمال شده در این طرح ضمن بهره گیری از مشارکت ونظرات ذیربطان شامل آموزش مهارت کار گروهی در انجام کار عملی مطرح کردن موضوع با مدیر مدرسه و درخواست کمک از مدرسه بود. پس از انتخاب راه حل ها با ابزارهای استفاده شده در جمع اوری اطلاعات به ارزشیابی اقدام پرداختیم که نتایج حاصل کار عملی دانش آموزان نشان می دهد که عملکرد آنها بعد از اجرای طرح بیشتر است گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

مقدمه ) طرح موضوع و بیان مساله

انسان می تواند با توانایی هایی که خداوند در اختیارش گذاشته و با استفاده از امکانات طبیعی و قدرت تفکر دست به اختراع و خلاقیت بزند. استفاده از ابزار و منابع و امکانات طبیعی به دانش و کسب مهارت نیاز دارد و انسان این مهارت ها را به مرور زمان و کسب آموزش و تجربه به دست می آورد. این مهارت ها برای رفع نیازهای زندگی فردی و اجتماعی لازم است. مهارتهای عملی امر آموزش را تسهیل می کند و یادگیری مطالب درسی را با معناتر ، کامل تر و در نتیجه مفیدتر خواهد کرد. آزوبل و برونر به استفاده از وسایل دیداری و شنیداری و کارگاهی تأکید می کردند و معتقد بودند که با استفاده از این وسایل می توان به درجه بالایی از آگاهی و مهارت عملی دست یافت. استفاده ی هم زمان از دروس تئوری و عملی در مدارس و استفاده از وسایل کمک آموزشی در قالب کارگاهی می تواند به بهبود آموزش و یادگیری کامل تر منجر شود. همچنین موفق شدن در ساخت وسیله کارگاهی باعث برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکر و بهداشت روانی، رابطه ی مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. و همچنین امروزه در اصطلاح و درمان اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کمرویی و گوشه گیری، لجبازی و پرخاشگری تنبلی و کمرویی به عنوان اولین و مؤثرترین گام به پرورش احساس عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند. مسئله عزت نفس و اعتماد به نفس از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان است. نوجوانانی که دارای احساس عزت نفس قابل توجهی هستند نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآمدی بیشتری از خود نشان می دهند و افرادی خلاق و خودکفا و کارآمد و از دیدگاه روشنتری برخوردار هستند.

غرض از اعتماد به نفس وجود قدرت و اتکایی مستقل در نفس است که در سایه آن آدمی بدون چشمداشت از

کمک و مدد دیگران کاری را که آغاز کرده و می کوشد آن را به فرجام برساند ) قائمی، علی ۱۳۶۴ ص ۴۸)

 

ارزیابی از وضع موجود و بیان مساله

اینجانب دارای مدرک لیسانس در رشته کار وفناوری با سابقه سال خدمت که در آموزشگاه دوره ی اول مشغول به تدریس می باشم.

این مدرسه دارای ۱۷۳ دانش آموز است که ۴۰ نفر در پایه نهم و ۴۰ نفر در پایه هفتم و ۴۰ نفر در پایه هشتم متوسطه مشغول به تحصیل می باشKد و آموزشگاه دارای ۴ کلاس درس ، یک دفتر ، یک نمازخانه ، و سایت رایانه و آزمایشگاه و کارگاه می باشد. مدرسه از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی دانش آموزان در وضعیت مناسبی قرار دارند البته در این بین دانش آموزانی که شامل دهک های ضعیف جامعه که تحت پوشش باشند نیز وجود دارد.

گزارش تخصصی دبیر قرآن علاقمند کردن دانش آموزان خواندن قرآن

در مقدمه ی کتاب آموزش کار وفناوری برای تدریس آن هفت هدف در نظر گرفته شده است. که از اهداف آن عبارت از » تقویت روحیه انجام دادن کار گروهی در دانش آموزان « و دوم «ایجاد زمینه برای شکوفایی  استعدادهای علمی، و پرورش خلاقیت در دانش آموزان »در جای دیگر آمده است که رعایت نکات زیر در طول کنید « اجرای برنامه موجب تسهیل در تحقق اهداف یاد شده خواهد شد. فعالیت هایی از قبیل «فکر کنید»، «بحث کنید» و «مقایسه کنید» فعال سازی دانش آموزان و به کارگیری اطلاعات و تجربیات دانش آموزان طراحی شده است.  که سعی شود این فعالیت ها به دقت اجرا شود و در پایان یک بحث کوتاه تکمیلی از طرف معلم داشته باشیم.

بیشتر مواقع برای تدریس کار وفناوری در این درس دانش آموزان را گروهبندی می کنم که از فواید آن:

.۱ کمبود وسایل کمک آموزشی در کارگاه

.۲ تشویق به یادگیری بیشتر در بین گروه

  1. وجود رقابت بین گروهها
  2. درگیر و فعال شدن همه ی دانش آموزان

در این بین مسئله ای که با آن مواجه شدم به عهده نگرفتن مسئولیت در گروه و اینکه برای انجام کار عملی چنان علاقه ای از خود نشان نمی دادند و با اینکه بعضی از دانش آموزان تمایل به کار گروهی نداشتند و دوست داشتند خود به تنهایی کار انجام دهند. لذا تصمیم گرفتم این موضوع را برای پژوهش انتخاب کنم تا بتوانم راه درست حل مشکل دانش آموزان را بیابم.

پس موضوع گزارش تخصصیم را با عنوان:

چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری انتخاب کردم.

اهداف گزارش تخصصی :

هدف اصلی :

چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری

اهداف جزئی :

-۱ چگونه دانش اموزان را به انجام فعالیت های عملی درس و کار و فناوری علاقمند کنم

-۲ بررسی مشکلات تدریس درس کار و فناوری

۳- ارائه پیشنهادات به سایر همکاران کار وفناوری برای تشویق دانش اموزان به انجام فعالیت های گروهی و عملی

مقایسه با شاخص :

در مقایسه با شاخص باید دانش آموزان بعد از اجرای راه حل به درس کار و فناوری و فعالیت های عملی و گروهی در آن علاقمند شوند .

مبانی نظری و پیشینه موضوع

در زمینه تأثیر بحث گروهی و فعالیت عملی گروهی در کلاس به تفکر انتقادی، سیلورمن و اسمیت ۲۰۰۳  چنین بیان داشته اند:

ارتباط متقابل میان دانش آموزان که به صورت بحث گروهی و فعالیت عملی انجام گیرد نقش بسیار مهمی در فعال کردن تفکر انتقادی دارد. آن ها می افزایند که مباحث در زمینه ی مطالب درسی و کاربرد آنها به زبان آموزان اجازه می دهد، فرضیه بسازند؛ گفته ها راتحلیل نمایند؛ شواهد را ارزیابی کنند، دلایل خود را توضیح دهند؛ و آنها را توجیه کنند. گوفیل (۱۹۹۳) تأثیر روش همیاری را بر تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه رشته الکترونیک مطالعه کرده است. تحقیقات او نشان می دهد، روش همیاری، تفکر انتقادی را از طریق مباحثه و توصیف و ارزیابی عقایدافزایش می دهد. او عقیده دارد که اگر هدف آموزش ارتقای تفکر انتقادی و مهارتهای حل مشکل باشد روش همیاری و همفکری در فعالیت های عملی بسیار مفید است.

جمع آوری اطلاعات

یکی از اصول عمده فلسفه گرایان در تعلیم و تربیت؛ اهمیت دادن به محیط فعال یادگیری است. برای استفاده از محیط فعال بایستی کلاس درس را به گروه های کوچکی از دانش آموزان که بتوانند به صورت هماهنگ با یکدیگر کارهای فکری و عملی را کار کنند و در روش کار عملی بصورت گروهی علاوه بر رشد مهارت تحصیلی و درسی زمینه های لازم را برای رشد مهارتهای اجتماعی و تفکر انتقادی را به وجود می آورد.

برای این منظور جهت کسب اطلاعات در مورد میزان آمادگی دانش آموزان در مورد فعالیت گروهی و عملی بعد از حضور در کارگاه ارزشیابی تشخیصی از شناخت فراگیران نسبت به وسایل ، مفاهیم و کاربرد انجام شد.

-۱ بررسی وضعیت کارگاه مدرسه میزان استفاده از آن و بررسی دفتر ثبت فعالیت های کارگاهی، که این دفتر نشان دهنده ی میزان کارهای عملی انجام شده و ثبت شده در دفتر با ذکر تاریخ و ابزار و وسایل لازم به کار رفته است و همچنین نشان دهنده ی نحوه ی انجام کار و مراحل کار کارگاهی و تعداد کارهای عملی انجام شده در طول سال تحصیلی است هرچه تعداد گزارشات بیشتر باشد نشان دهنده علاقه و توانمندی گروههای دانش آموزی و مهارت های لازم در زمینه ی انجام کار عملی را نشان می دهد.

-۲ گفتگو با مدیر مدرسه و معاون مدرسه جهت تهیه وسایل برای انجام کارهای کارگاهی. مدیر و معاونین مدرسه در هماهنگی و پیشرفت کار خیلی مؤثرند. زیرا مدیر می تواند با همکاری معلم در تهیه وسایل، تشویق دانش آموزان در انجام کارهای کارگاهی مؤثر واقع شود.

۳- گفتگو با والدین دانش آموزان ، و در مواردی می توان از فرم نظر سنجی نیز در بین اولیاء دانش آموزان استفاده کرد. دانش آموزانی که به لحاظ تواناییهای مهارتی ضعیف هستند شناسایی شوند ، شناخت دانش آموزان به لحاظ تفاوت های فردی برای انجام کار خیلی مهم است. زیرا دانش آموزان با توجه به موقعیتهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی در موقعیت های مختلف قرار دارند. والدین می توانند معلم را یاری کنند. برای شناخت دانش آموزان به لحاظ انجام کارهای مهارتی و دستی و هماهنگی در انجام کار عملی در بین بچه های گروه خود که والدین می توانند معلم را یاری کنند.

۴- تبادل نظر با دانش آموزان در باره نحوه انجام کارهای کارگاهی نحوه ی تدریس و نحوه انجام کار گروهی و اعضای گروهها با همدیگر و در کل مصاحبه با دانش آموزان پیرامون موضوع. این قسمت خیلی مهم است زیرا نظرات دانش آموزان خیلی سازنده است و می تواند در پیشبرد اهداف آموزشی کمک کننده ی مؤثر برای معلم باشد نظرخواهی از دانش آموزان در باره نحوه ی تدریس، نحوه کار گروهی نحوه ی تقسیم بندی گروهها هماهنگی اعضای گروه علاقه و رغبت دانش آموزان را در انجام کار عملی و حضور پر شور و فعال در انجام کار گروهی را موفق تر می کند. اهداف آموزشی زمانی تحقق خواهد یافت که با توجه به نیازهای افراد فراگیر باشد.

۵- مشاهدات معلم در زمان حضور دانش آموزان در انجام کار گروهی در کلاس و یا در کارگاه. معلم در زمان فعالیت گروهی دانش آموزان ضمن دقت به تک تک دانش آموزان به لحاظ انجام کار عملی و ارتباط خوب با هم در گروه و با توجه به دقت و سرعت و علاقه به ترغیب فرگیران می پردازد و یافته های دانش آموزان و تعامل خوب دانش آموزان را با هم میزان پیشرفت کار فراگیران در نظر می گیرد ارزیابی از میزان علاقه و رغبت دانش آموزان نسبت به انجام مهارت عملی در گروه خود باعث یادگیری عمیق تر و پایدارتر می شود. در این کار عملی گروهی، همکاری شرط لازم و اساسی است طرح ترسیم بیان این موضوع است. فراگیر اولیاء فراگیر معلم محیط خارج مدرسه وسایل

۶- مشاوره با اساتید و روانشناسی

تجزیه و تحلیل داده ها

در اولین جلسه با کار دانش آموزان را برای انجام کار به صورت گردهمایی کوچک تقسیم کردیم و برای هر گروه ، سر گروه تعیین نمودیم که سر گروه از دانش آموزانی بود که از لحاظ درسی و انجام کار عملی در موقعیت بهتری قرار داشت. و سپس توضیحاتی در رابطه با کارگاه مدرسه و توصیف کارگاه که از لحاظ مکانی با فراگیر آزمایشگاه علوم مشترک بودند و در رابطه با کارگاه مدرسه که متصدی ندارد و نبود متصدی باعث به هم ریختگی و نامنظم بودن کارگاه می شود. که از سر گروه و دانش آموزان خواسته شد که نظم و انضباط گروهی را در رابطه وسایل بیشتر رعایت کنند. دانش آموزان در گروههای خود سازماندهی شدند. مدتی طول کشید تا بچه ها با هم هماهنگ شوند و بتوانند به صورت گروهی کار کنند وظایف مشخص شده توصیه های ایمنی جهت انجام کار درکردن کارگاه و حفظ نظم و انظباط پرهیز از شوخی کردن در هنگام کار با وسایل مخصوصاً وسایل برقی به دانش آموزان گوشزد شد. وسایل در اختیار گروهها قرار می گرفت و آنها هم بعد از توضیحات لازم توسط دبیر مربوطه شروع به ساختن وسیله ی مورد نظر می کردند معلم هم بعنوان راهنما بر کارهای دانش آموزان نظارت داشت و رفع اشکال می کرد. و توضیحاتی در باره وسایل نحوه کار و سؤالات دانش آموزان را پاسخ می داد.

جدول شماره ۱

۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱
۷۱۰۱۱۹۷۹۶۵۳۳۴۶۶۶۶
۳۰۲۰۲۸۲۷۲۶۲۵۲۴۲۳۲۲۲۱۲۰۱۹۱۸۱۷۱۶
۷۸۱۰۱۱۱۲۱۱۱۰۸۹۱۱۷۱۰۱۱۹۹

 

لازم به تذکر است جدول شماره یک مربوط به آزمون تشخیصی نسبت به شناخت وسایل و انجام کار گروهی ، مشارکت دانش آموزان در گروه و انجام کار عملی می باشد و از ۱۲ نمره عملی درس کار وفناوری پایه سوم می باشد و اسامی دانش آموزان بر اساس شماره دفتر نمره کلاس می باشد.

راه حل های پیشنهادی

از آن جایی که هدف این طرح به کارگیری انجام کار گروهی و مهارت کار عملی در جهت بهبود عملکرد کار گروهی عملی دانش آموزان است. ابتدا به مطالعه پیشینه ی پژوهش پرداخته شود تا دیدگاه روشنی نسبت به موضوع و مسائل پیرامون آن حاصل گردد.

پژوهش زمانی دارای اهمیت است که برآمده از مطالعات کافی در باره پیشینه موضوع باشد وقتی از اطلاعات دیگران آگاه باشیم می توانیم با نقد و تجزیه و تحلیل منطقی آنها وضعیت خودمان را مشخص کنیم و همواره از خود بپرسیم: آیا اطلاعات به دست آمده منطقی و عملی است ، اطلاعات به دست آمده دارای چه نکات مثبت و منفی است و پرسش های دیگر که تحقیق را هدایت کند. مطالعه دقیق روش های گروهی فعال ، گرفتن تست روان شناختی گروهی ویژه ی دانش آموزان، تشکیل جلسات توجیهی برای اولیاء، بررسی رفتار دانش آموزان خجالتی، اجرای راههای مناسب عملی برای تقویت روحیه ی پذیرش جمعی در کار عملی. برطرف کردن خجالت دانش آموزان، تشکیل نمایشگاه از فعالیت عملی دانش آموزان در گروه، تشویق و ترغیب مناسب و به جا ، اجرای روش های فعال تدریس، نظرسنجی از والدین و دانش آموزان در انتهای کارهای اجرایی.

انتخاب راه حل

برای حل این مشکل راه حل های زیادی به ذهنم رسید و با نظرخواهی از خود دانش آموزان برای اینکه کارهای عملی و گروهی هم با کیفیت و کمیت، سازگاری داشته باشد و هم بتواند انتظارات فراگیران و معلم را هم برآورده کند پیشنهاداتی مطرح شد.؟

-۱گروه بندی که یک نفر به عنوان سرگروه و هماهنگ کننده اعضاء و همچنین تقسیم وظایف بین گروه

-۲تهیه کیت های آموزش کار وفناوری

۳- آموزش مهارت های جمعی و نحوه ی برقراری ارتباط گروه

۴- استفاده از نرم افزارهای آموزشی در باره کارهای عملی حرفه

۵- خرید چندین جلد کتاب در زمینه انجام کار عملی مربوط به کتاب و در اختیار قرار دادن دانش آموزان

۶- مطرح کردن موضوع در شورای دبیران مدرسه و درخواست کمک از دیگر همکاران راه حل اول کار مشکلی نبود و دانش آموزان با توجه به علاقه و روابط اجتماعی که با هم داشتند گروهبندی در بین آنها انجام گرفت و سرگروهها مشخص شد. کار گروهی به دانش آموزان نحوه تعامل و برقراری ارتباط با همدیگر را در آنها تقویت می کند و باعث میزان رضایت و پیشرفت در کار و علاقه مندی این فایل فقط برای مشاهده می باشد .فراگیران برای کار عملی شد. و ثبت نمرات در سال نشان دهنده ی موفقیت فراگیران در کار کارگاهی بود و مطالب برای آنها از عمق بیشتری برخوردار بود.

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

گزارش تخصصی کار فناوری تشویق دانش آموزان انجام کار گروهی

برچسب‌ها:,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]