گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی

گزارش تخصصی 2017-10-11 832 views

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعی

عنوان گزارش :چگونه گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۵
گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی:
نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

مقدمه (طرح مساله وبیان موضوع)

درس مطالعات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما میپردازد. ما از طریق درس مطالعات اجتماعی تلاش میکنیم تا راه های زیستن در جامعهی امروز را به فرزندان خود آموزش دهیم، اینکه زندگی اجتماعی چیست؟ نهادها و سازمانهای اجتماعی کدامند؟ جایگاه فرد در جامعه چگونه است؟ او چه نقش هایی در زندگی اجتماعی دارد؟ چه انتظارات از او می رود و متقابلا نظام آموزشی چه حقوق، امتیازات و امکاناتی در اختیار فرد می گذارد؟ درس مطالعات اجتماعی به منظور کمک به شکل دادن به » تخیل اجتماعی « دانش آموزان ارائه می شود. تخیل اجتماعی دانش آموزان عبارت است از ذهنیت و قابلیتهای ذهنی که دانش‌آموزان از نظر شناختی، عاطفی و رفتاری به دست می آورند تا به کمک آن بتوانند تصویری از خود و جامعهای که در آن زندگی می‌کنند، بیافرینند. درس مطالعات اجتماعی، درس یادگیریهای اجتماعی دانشآموزان است، یعنی مجموعهای از مهارت‌ها و قابلیتهای گوناگونی که دانشآموزان باید برای زندگی جامعه امروز بدست آورند تا بتوانند بعنوان یک فرد زندگی موفق، سالم و سعادتمندی داشته باشند، در عین حال بتوانند به سلامتی و سعادت دیگران و جامعه نیز کمک کنند. ما از طریق درس تعلیمات اجتماعی تلاش می کنیم تا تخیل اجتماعی دانش آموزان را در زمینه جامعه خود و در عین حال جامعه جهانی شکل دهیم؛ به ویژه که در دنیای امروز به کمک رسانه ها و فرایندهای جهانی شدن دیگر هر شهروند نه تنها در جامعه خود بلکه در کلیت جهان زندگی می‌کند. از این رو ما از طریق درس مطالعات اجتماعی باید بتوانیم تخیل دانش آموزان را به گونه ای پرورش دهیم که بتوانند رابطه جامعه خود با را با جهان درک کنند، موقعیت خود را در جامعه جهانی بشناسند، و در عین حال
دانش آموزان باید تخیل اجتماعی را بدست آورندکه بتوانند به کمک آن کم و بیش الگوها و قواعد پیشبینی پذیر رفتار اجتماعی و زندگی را در جامعه بیاموزند.
دانشآموزان به هر حال از راههای گوناگون مانند رسانه ها، معاشرت مناسباتهای اجتماعی، تجربههای گوناگون اجتماعی و از جمله کتابهای درسی و درس تعلیمات اجتماعی میآموزند که چگونه جامعه را تحلیل کنند.
اما امروزه وقتی با دقت به رفتار و عملکرد دانش آموزان توجه میکنیم متوجه میشویم دانشآموزان با شور و شوق وارد کلاس درس مطالعات اجتماعی نمیشوند. تلاش دارند بهانههای مختلف از کلاس فرار کنند و سعی ندارند از حوادث گذشته مطالبی فراگیرند در کلاس به درس توجهی نمیکنند. تکالیف درسی را به خوبی انجام نمیدهند. نمرات امتحان بیشتر دانشآموزان در سطح قابل قبولی نیست.
این بی علاقگی به درس مطالعات اجتماعی مرا واداشت تا دست به تحقیق در این زمینه بزنم تا علل آن را بیابم در ضمن از مدیر مدرسه و اولیای محترم که در این کار مرا یاری کردند، تشکر می کنم.

بیان مسأله

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعیی

اینجانب دبیر آموزشگاه هستم .دانش آموزان این مدرسه دارای علاقه زیاد به تحصیل هستند و با اشتیاق وارد کلاس می شوند و من هم با چنین دانش آموزانی می توانم از روش های مختلف تدریس استفاده کنم و در کار خود موفق هم هستم.در ابتدای سال تحصیلی مدیر محترم جلسه ی شورای دبیران را تشکیل داد که اکثر دبیران از جمله خود من هم در این جلسه شرکت نمودم. مدیر و معاون مدرسه گزارشی از عملکرد سال تحصیلی سال قبل را ارائه دادند و از وضعیت درسی دانش آموزان و علاقه آنها به تحصیل صحبت کردند و خاطرنشان ساختند که این دانش آموزان این مدرسه از وضعیت درسی نسبتا بالایی برخوردارند . طبق بررسی هایی که خود من انجام دادم فهمیدم که دانش آموزان این مدرسه بیشتر وقت خود را صرف درس های پایه مثل ریاضی و علوم می کنند و علاقه چندانی به درس علوم اجتماعی از خود نشان نمی دهند.
با شروع کلاس ها من وارد کلاس های مختلفی شدم، از جمله برای تدریس درس مطالعات اجتماعی وارد کلاس هفتم شدم بعد از سلام و احوالپرسی خودم را معرفی کردم و از آنها خواستم که خودشان را برای من معرفی کنند و این کار را کردند. بعد از این در مورد اهمیت درس مطالعات اجتماعی برای آنها سخنرانی کردم. و در مورد فایده های مطالعات اجتماعی برای زندگی شان در جهان امروز توضیحاتی دادم. در ضمن صحبت متوجه شدم که بیشتر دانش آموزان به همدیگر نگاه می کنند و زیر لب چیز هایی می گویند و حتی حرکاتی هم دارند و گاهی مواقع با هم حرف می زدند. وقتی کلاس تمام شد دانش آموزان با سرعت از کلاس خارج شدند، این امر باعث تعجب من شد.
جلسه بعدی قبل تدریس تدریس یک ارزشیابی تشخیصی از دانش آموزان کلاس هفتم به عمل آوردم نتیجه این آزمون به این صورت بود که از کل دانش آموزان این کلاس فقط ۱ نفر نمره بالاتر از حد متوسط )بین ۱۰ تا ۱۵) گرفتند و نمره بقیه زیر حد متوسط بود.
تدریس خود را شروع کردم در ادامه تدریس تلاش کردم آنها را به اظهارنظر و بحث و بحث و گفتگو ترغیب کنم و خود هم از آنها سوالاتی می پرسیدم و از این طریق آنها را به یادگیری درس علاقمند سازم. اما آنها تمایلی به شرکت در بحث از خود نشان نمی دادند و سوالاتی که می پرسیدیم جوابی غلط یا ناقصی می دادند و بعضی ها می گفتند ما نمی دانیم، متوجه نشدیم. البته در حین تدریس و جلسه بعد رفتارهای از این

دانش آموزانی سرزده از جمله:

۱٫ در زمان تدریس توجهی به کلاس نداشتند، همیشه به دنبال بهانه ای بودند تا بخندند تا پرنده ای از پشت پنجره عبور کند یا شخصی از آن جا عبور کند تا به آن نگاه کنند و دیگران را متوجه آن نمایند. یا اینکه صدایی از بیرون از کلاس بشنوند و آن را بهانه فرار از درس قرار دهند.
۲٫ وقتی که درس اول تدریس شد برای آنها تکالیفی را مشخص کردم که باید انجام می دادند اما وقتی که در جلسه بعد وارد کلاس شدند جز همان سه نفر که تقریباً انجام داده بودند، بقیه بدون تغییر در رفتار آنها وارد کلاس شدند. وقتی علت را از آنها پرسیدم بهانه واهی آوردند و به دنبال توجیه کار خود بودند.
۳٫ در حین تدریس مدام با یکدیگر حرف می زدند یا اگر یکی حرفی می زد به جای معلم سعی می کردند که او را ساکت کنند تا از این طریق فرصتی برای فرار از درس پیدا کنند.
۴٫ مشاهده می شد در کلاس درس مدام حرکت می کردند و احساس بی قراری می کردند یا نفس عمیق می کشیدند و با صدای بلند نفس را از دهان خارج می کردند یا خمیازه می کشیدند یا اجازه بیرون رفتن می خواستند، اگر یکی را اجازه می دادی بیرون از کلاس برود، بقیه هم چنین تقاضایی را داشتند.
مشاهده چنین رفتارهای غیرطبیعی دانش آموزان در کلاس باعث نگرانی من شد. و برای من ایجاد سوال شد که چرا دانش آموزان رفتار هایی دارند چنین برای بهبودی کار پرسشنامه ای را تهیه کردم در آن سوالاتی را در مورد علاقه آنها به درس و کلاس مطالعات اجتماعی و معلم مطالعات اجتماعی پرسیدم. در این نظرسنجی ۶۸ درصد دانش آموزان علاقه ای به درس و کلاس و ۶۵ درصد هم علاقه ای به معلم نداشتند. وقتی از فواید درس مطالعات اجتماعی برای سرنوشت آنها در زندگی آینده سوال مطرح کردم، ۷۲درصد دانش آموزان درس مطالعات اجتماعی را بی فایده دانستند و عنوان کردند که دانستن مطالبش تأثیری در پیشرفت شغلی آینده و زندگی آنها ندارد و در ادامه وقتی که خواستم درس های ریاضی، علوم، حرفه وفن، مطالعات اجتماعی، تاریخ و دینی و جغرافیا از لحاظ تأثیر آنها بر زندگی شان رتبه بندی کنند ۷۸ دانش آموزان رتبه شش را به مطالعات اجتماعی دادند. حال سوالی که برای من مطرح است این است
که چرا دانش آموزان به کلاس و درس تاریخ علاقه ای نشان نمی دهند و از آن گریزان هستند؟ من به عنوان معلم مطالعات اجتماعی چگونه می توانم علاقه دانش آموزان را به درس مطالعات اجتماعی بهبود بخشم؟

اهداف گزارش تخصصی:
هدف اصلی:
نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب
اهداف جزئی:
۱٫ بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی
۲٫ یافتن روش هایی جهت نهادینه کردن علاقه دانش آموزان به مطالعات اجتماعی
۳٫ ارائه راه حل ها و پیشنهاداتی جهت علاقمند سازی دانش آموزان به مطالعات اجتماعی به سایر همکاران

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص باید دانش اموزان به درس مطالعات اجتماعی به اندازه سایر درس ها اهمیت دهند و به آن علاقمند شوند .
گرد آوری اطلاعات
منابع گرد آوری اطلاعات من دانش آموزان، اولیا دانش آموزان ، همکاران و کارنامه های دو سال قبل دانش آموزان که در دفتر مدرسه موجود بود، می باشد . در این راستا روش هایی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده کردم عبارتند از:
الف( مشاهده ب( پرسشنامه ج( مصاحبه د( اسنادی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعیی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعیی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعیی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی-گزارش تخصصی درس اجتماعیی

برچسب‌ها:, , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]