گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی 2017-12-05 836 views

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۳۲

چکیده

آموزش ریاضی یعنی هر چیزی که مربوط به آموزش و یادگیری ریاضیات می شود. سابقه آموزش ریاضی بعنوان یک رشته دانشگاهی به کمتر از یک قرن می رسد زمان شروع این رشته از هنگامی بود که آموزش دبیران به دانشگاهها برده شد . ریاضیات پیش آهنگ دانش هاست هر کس که می خواهد درست بیندیشد و بهتر فکر کند ناگزیر است که با ریاضیات آشنا شود. علمای ریاضی و دانشمندان در رشته های مختلف بر این باورند که هر علمی که زیر بنای دانش ریاضی نباشد علم نیست . بر اساس این اندیشه بزرگ باور فرهنگی مربیان ما در این راستا حائز اهمیت بسیار خواهد بودتا بتوانند بستر لازم را برای تعمیق این مؤلفه فراهم نمایند.در چنین شرایطی نظام تعلیم و تربیت می تواند مدعی و منادی احیاء دانش ریاضی بعنوان زیرساخت و مفروضه اصلی در تمامی دروس علوم پایه های تحصیلی باشد.

در جامعه امروزی به هر شاخهای از علوم که بنگریم به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر و دخالت ریاضی را می بینیم و کمترین تأثیری که می توان داشته باشد ایجاد نظم افراد است . این شاخه از علوم نیز همانند تعلیم احتیاج به یادگیری مفاهیم دبیرستان و پایین دارد .

امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان کرد علم نمی باشد . و این علم چه از لحاظ اقتصادی و اخلاقی حق علوم فراگیران می باشد پس به نظرمی رسد با بهرهمندی از امکانات و بهکار بستن شیوههای مناسب آموزش توسط دبیران و با روشهای متنوع و جذاب دانش آموزان را به ارزش و اهمیت این درس علاقمند و مطلع نمود اینجانب ………………. در پژوهش فوق تصمیم دارم با ارائه راهکار هاینوین تدریس ریاضیات علاقه و توجه دانش آموزان پایه نهم را به این درس پایه معطوف کرده و آنان را در این درس موفق گردانم.گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

مقدمه

قوانین حاکم بر طبیعت به خودی خود قابل فهم نیستند مگر زبانی را که این قوانین با آن نوشته شده اند فراگرفته و با آن آشنایی کامل پیدا کنیم .این قوانین با زبان ریاضی نوشته شده اند . ” گالیله”

دبیر هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط و موقعیت های مناسب آموزشی خود کمتر تدریس کند ولی دانش آموزان بیشتر یاد بگیرند.تدریس موفقیت آمیز ریاضی بستگی دارد به این که عوامل زیر را به طور موثر در تدریس به کار گیرید :

-۱تعیین مفاهیم ریاضی که باید تدریس شوند .

-۲معلومات قبلی دانش آموزان در زمینه ی ریاضی معین شود.

-۳همکاری والدین در آموزش ریاضی.

-۴برنامه ریزی دقیق در آموزش ریاضی.

-۵اعمال مدیریت کارامد در کلاس ریاضی.

زمانی تخصص تدریس در دبیر ریاضی رشد پیدا می کند که هر سال حاصل فعالیت های تدریس خود را به صورت یک تجربه مفید و موثر در کار خود به کار گیرد. تن دادن به تغییر در روش های تدریس به دبیر ریاضی فرصت خواهد داد که کیفیت کار تدریس خود را در تدریس ریاضی افزایش دهد.البته به منظور بالا بردن سطح درک و آگاهی خود در ریاضیات پایه نیز به موازات کوشش هایی که انجام میدهید روحیه قابل انعطاف و خلاق داشته باشید.

بحث در روش تدریس ریاضی به زمان ما منحصر نمی شود. از هنگامی که تدریس ریاضی مطرح بوده است، روش تدریس آن نیز مورد بحث و مطالعه بوده است. با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش، ملاحظه می کنیم که همواره دو نوع آموزش درمقابل هم قرار داشت هاند. دسته اول، روشهای تدریس سنتی، که در گذشته های دور به کار می رفته اند و دسته دوم، روشهای مبتنی بر یافته های روانشناسی است که به طور عمده از قرن بیستم به بعد تکوین یافته اند و به روشهای جدید شهرت دارند.

از میان روشهای سنتی می توان از روش سقراطی و روش مکتبخانه ای در ایران و دیگر کشورهای اسلامی نام برد. از روش های جدید در تدریس ریاضی می توان به روش توضیحی، روش سخنرانی، روش اکتشافی، روش حل مساله، روش بحث در کلاس، روش پرسش و پاسخ، روش فعال، روش قیاسی و استقرایی آموزش مهارتهای فراشناختی نام برد.نکته حائز توجه این است که چگونه می توان به کمک شیوه های برتر آموزش ریاضی را برای دانش آموزان جذاب و قابل فهم نمود که بنده به عنوان دبیر ریاضی تصمیم به چنین کاری گرفتم.

بیان مسـئله

تدریس، یک نوع ارتباط میان دبیر و دانش آموز است و ارتباط شرط لازم تدریس در فرآیند آموزش است. هیچگونه یادگیری یا تغییر در فرآیند تدریس صورت نخواهد گرفت مگر اینکه دبیر با فراگیرانش ارتباط مؤثر برقرار کند و بداند که در صورت رعایت نکردن این نکات، ارتباط موفقی برقرار نخواهد شد و در نتیجه او دانش آموزانش را بدون احساس و کمتوجه خواهد خواند و دانش آموزانش تدریس او را غیرمفید به حساب

خواهند آورد. دبیر باید موانع ارتباط را بشناسد. او باید بداند که رفتار ارتباطی ممکن است به مرور زمان

جنبه عادت به خود بگیرد و زمانی که رفتار ارتباطی به صورت عادت درآید، تأثیر و نفوذ خود را از دست

خواهد داد. نیز باید بداند که هرچه با عوامل و فرآیند ارتباط آشنایی و بر آنها تسلط داشته باشد دبیر

موفقتری خواهد بود چون دبیر در پرتو هنر ارتباط، دانش آموز را درک میکند، نقاط ضعف و قوت او را به

دست میآورد، از زیر و بم روحی او آگاهی مییابد و براساس همین دریافتها با او ارتباط برقرار میکند و

چون قوت و ضعف را دریافته به خوبی و آسانی میتواند او را جذب و شیفته کند.

ناگفته نماند که در مواردی ارتباط دو نفر با یکدیگر ارتباط بسیار سطحی است ولی گاهی ارتباطی که میان

دو نفر برقرار میشود عمیق است یعنی طرفین با همه وجود و صمیمانه با یکدیگر پیوند پیدا میکنند و

هدف از ایجاد ارتباط میان دانش آموز و دبیر، برقراری پیوند و ارتباط عمیق است.

دبیر ریاضی هر اندازه از نظر علمی قوی تلقی شود ولی دارای رفتار انسانی مطلوب نباشد، موردقبول دانش

آموزان واقع نخواهد شد. شخصیت متعادل، همراه با تسلط علمی دبیر، او را از نظر دانش آموزانش باارزش و

اعتبار میکند. تسلط بر محتوا و موضوع درس و اخلاق دبیر ریاضی، از مهمترین ویژگیهای اوست.

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب … دبیر ریاضی پایه نهم آموزشگاه .….هستم و مدت …. سال است که در آموزش و پرورش در حال

خدمت می باشم.. دانش آموزان علی رغم هوش بالایشان وسرعت زیاد در یادگیری مطالب وپاسخ به سوالات

به هنگام تدریس (فرایند یاددهی-یادگیری) تمرکز لازم را نداشتند وبا کوچکترین عاملی دچار حواس پرتی

شده وتمرکز خود را از دست می دادند. زمان تدریس مرتب حواسشان پرت بود و از شیوه های سنتی

تدریس به تنگ آمده بودند. با اینکه دانش آموزانی با سطح علمی بالایی بودند ولی از روش تدریس ریاضیات

خوششان نمی آمد و دائما به مسائل حاشیه ای می پرداختند. این موارد به تشخیص ما وبعضی از همکاران

در روند یاددهی ویادگیری فراگیران اختلال ایجاد می کرد وباعث می شد که بازده کیفی وکمی کلاس

کاهش یابد وانگیزه ی دانش آموزان برای حضور در کلاس کم شود.

وقتی بر طبق عادت همیشگی در طی درس و انتهای هر مبحث سوالاتی از دانش آموزان می پرسیدم ولی از

جواب هایی که می دادند که اکثرا بی ربط بود متوجه شدم که گویا در حین تدریس و مطرح کردن سوالات

درست به مطالب گوش نسپرده اند حتی بعضی زمانی که نامشان را صدا می زدم تازه به خود می آمدند و

قادر به پاسخگویی نبودند . در ادامه با دقت بیشتری کارم را ادامه دادم در حین تدریس آن ها را کاملا زیر

نظر گرفتم اکثرا مثل دانش آموزی که برای اولین بار برای مدتی نسبتا طولانی روی یک صندلی می نشیند

مدام سر جای خود حرکت می کردند برخی نگاهشان مدام به اطراف بود مثل اینکه تنها جسمشان در کلاس

حضور داشت و ذهنشان جای دیگری بود سعی کردم سوالاتم را از همان دانش آموزان بپرسم تا حواسشان را

بیشتر جمع کنند این روش هم تنها برای مدت کوتاهی مشکل را برطرف کرد و بعد از مدتی دوباره همه

چیز به همان حالت قبل برگشت ، جلسات اول گمان می کردم این رفتارها به دلیل این است که به تازگی

وارد محیط جدیدی شده اند و به مرور زمان این مسئله حل می شود ولی با گذشت روزها و ادامه این روند

متوجه شدم که مشکلی در کار است. چندین بار نیز روش تدریس خود را تغییر دادم ولی باز هم تغییری

ایجاد نشد. موضوع را در جلسه شورای دبیران مطرح کردم ایشان نیز تجربه هایی مشابه تجربه من در

داشتند .

این موضوع مشکلات زیادی برای من و همکارانم به وجود آورد.و من برای بررسی این مشکلات و رسیدن به

یک راه حل مناسب سوالات زیادی در ذهنم مطرح شد، اینکه چگونه می توانم دقت و توجه دانش آموزانم را هنگام تدریس ریاضیات تقویت کنم؟

چگونه می توانم دانش آموزانم را به گوش دادن صحیح به درس ریاضی ترغیب کنم؟

بنابراین تصمیم گرفتم حال که این فرصت را دارم که در درس طراحی و مطالعه مسائل یادگیری به بررسی

این مساله بپردازم فرصت را غنیمت شمرم و عنوان پژوهش خود را «چگونه می توانم با ارائه روش های نوین

تدریس دانش آموزانم را به درس ریاضیات علاقه مند کنم؟» انتخاب نمایم و با مشاهده,مصاحبه، مطالعه و

مساعدت همکارانم بتوانم دلایل این عدم تمرکز حواس راشناسایی و به یاری خداوند گامی مطلوب در جهت

تغییر این وضعیت بردارم.

اهداف گزارش اختصاصی :

هدف اصلی :

علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )

اهداف جزئی :

 – ۱چگونه می توانم دقت و توجه دانش آموزانم را هنگام تدریس ریاضیات تقویت کنم.

 – ۲چگونه می توانم دانش آموزانم را به گوش دادن صحیح به درس ریاضی ترغیب کنم.

 – ۳علاقمند کردن دانش اموزان به درس ریاضی با استفاده از روش های نوین تدریس

جمع آوری اطلاعات

شاخص های کیفی وضع موجود

باتوجه به اهداف کلی از آموزش با مشاهده دقیق رفتار دانش آموزان وپرسش از همکاران ،اولیا ودانش آموزان

مشخص شد که:

– دانش آموزان تمرکز لازم جهت شرکت درکلاس را نداشتند.

– وقتی سوالی ازدبیر می پرسیدند به پاسخ دبیر بی توجه بودند. – فراموش می کردند کتاب درسی را به

مدرسه بیاورند. – اغلب اضطراب داشتند. – به هنگام تدریس نقاشی می کشیدند. – با کوچکترین صدا

ازبیرون ،واکنش نشان می دادند ونظم کلاس رابهم می زدند.

شـاخص هـای کـمی وضـع موجـود

کل دانش آموزانخستگی روزانه تغذیه

نامناسب

عکس هاو

پوستر های

نصب شده در

کلاس

وسایل

فانتزی

دانش

آموزان

صدای

آرام

دبیر

وروش

تدریس

محیط

فیزیکی

نامطلوب

کلاس

سوالات

بی مورد

بعضی

دانش

آموزان

شلوغی

داخل

کلاس

سروصدای

محیط

بیرون

مولفه ها
فراوانی
۴۵/۴۵۳۴/۰۹۲۹/۵۴۳۸/۶۳۱۳/۶۳۳۴/۰۹۷۹/۵۴۶۸/۱۸درصد

جدول شماره  :۰جدول فراوانی دانش آموزان که براثر عوامل برهم زننده تمرکز و روش های تدریس سنتی

حواسشان پرت می شود

راه حـل هـای پیشـنهادی

برای برطرف شدن این مشکل موارد زیر پیشنهاد شد:

  (۱ تغییر روش تدریس

 (۲استفاده از تشویق لفظی

(۲تقویت کنجکاوی ، جستجوگری وتمایل به اکتشاف در دانش آموزان

(۴انجام دادن کارهای غیرمنتظره در کلاس

(۵استفاده از نمایش وبازی درتبیین مطالب درسی

(۶ترتیب دادن شرایط محیط آموزشی به نحوی که برای دانش آموزان خوشایند باشد.

(۷توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان وتعیین تیپ های شخصیتی آنها(بصری-سمعی-جنبشی

ولمسی)

 (۸بیان اهداف آموزشی درس درابتدای بحث

 (۹مسئولیت دادن به دانش آموزان درون گرا وکم رو.

(۱۰عدم ورود به بحث های حاشیه ای زمان تدریس.

اجـرای راه حـل هـا

اجرای موارد زیر پس از اعتباریابی صورت پذیرفت.

 (۱توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان ومشخص کردن تیپ های شخصیتی آن ها.

 

کل

بصریسمعیلمسیجنبشی 

فروانی

مولفه ها

۲۲/۷۲۲۲/۷۲۲۰/۴۷۳۴/۰۹درصد

جدول شماره  -۰فراوانی تیپ های شخصیتی

 -۱کنترل دانش آموزان شلوغ وممانعت از صحبت های بی مورد آنها در کلاس.

 -۲تغییر روش تدریس دبیر

 -۳استفاده از وسایل کمک آموزشی

 -۴استفاده از نمایش وبازی در تبیین مطالب

 -۵هماهنگی با دفتر مدرسه وهمکاران جهت حفظ آرامش محیط بیرون کلاس

اساسیترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدفهای آموزش ریاضی، دبیر است. اوست که

میتواند حتی نقص کتابهای درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا برعکس، بهترین موقعیت و

موضوع تدریس را با ناتوانی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب، به محیط غیرفعال و و غیرجذاب تبدیل کند.

درفرآیند تدریس، تنها تجارب و دیدگاههای علمی دبیر نیست که مؤثر واقع میشود، بلکه کل شخصیت

اوست که در ایجاد یادگیری و تغییر و تحول دانش آموز تأثیر میگذارد. در فرآیند تدریس، رفتار و کردار

دبیر از اهمیت خاصی برخوردار است. برای دانش آموزان، عمل و رفتار دبیر معیار مناسبی برای ارزشیابی

مطلب، گفتهها، وصایا و رهنمودهای او است. بنابراین، دبیر باید در رفتار و اعمالش آن قدر بزرگوار باشد که

نمونه و الگوی دانش آموزانش قرار گیرد. بنا بر این در مرحله نخست تصمیم گرفتم رابطه خود را با دانش

آموزانم بهبود بخشیده و شخصیت دوست داشتنی را برای دانش آموزانم به نمایش بگذارم.

در پی این موضوع متوجه شدم که دبیر ریاضی در رابطه با دانش آموزانش نباید این حق را به خودش بدهد

که دانش آموز را به دلیل اینکه یک نسل از او دیرتر به دنیا آمده است، یا چند سال از او کوچکتر است،

پذیرنده همه حرفهایش بداند. دبیر باید هنگام تدریس به تمامی دانش آموزانش توجه کند. اغلب دانش

آموزان مخصوصاً در سالهای اول دبیرستان، با توجه به اقتضای سنی خود به توجه بیشتر دبیر نیاز دارند و

دوست دارند که به اظهار نظرهای آنان توجه شود و طرف مشورت قرار گیرند. اگر دبیر به این مسأله اساسی

توجه نکند و دانش آموزانش را در تصمیمگیریها دخالت ندهد یا همیشه از تعداد خاصی نظرخواهی کند،

دانش آموزانش برای جلب توجه او و اثبات وجود خود، دست به کارهایی خواهند زد که نظم کلاس در هم

بریزد و تدریس دچار شکست شود. بنا بر این همواره با دانش آموزانم مشورت کرده و نظرات آنها را جویا می

شدم. دبیر نباید در برخورد با دانش آموزان عدالت را فراموش کند. او نباید میان دانش آموزان تفاوت و تمایز

قائل شود. اگر دانش آموزان احساس کنند که دبیر میان آنها تبعیض قائل شده است، به او توجه و اعتماد

نخواهند کرد. در این مرحله تصمیم گرفتم با برقراری عدالت در میان دانش آموزان آنها را به این درس

امیدوار سازم.

در میان دانش آموزان فردی پیدا نمیشود که نسبت به مهر و محبت دبیران خشنود نباشد، بلکه تمامی

دانش آموزان بسیار علاقهمند هستند که مورد مهر و محبت دبیران قرار گیرند. دبیران اگر رفتار توأم با

محبت و مهر را در کلاس پیش بگیرند، دانش آموزان با علاقه فراوان در سرکلاسشان حاضر خواهند شد. با

یک تجزیه و تحلیل میتوان ادعا کرد که سهم مهمی از پیدایش علوم و اکتشافات و اختراعات، با ارتباطات

انسانی ارتباط دارد. بنا بر این با دانش آموزان با مهر و محبت رفتار کنم.

اصول آموزش ریاضی در کلاس درس

-۱فراهم ساختن یک محیط مناسب برای یادگیری

-۲لزوم تاکید به کلیه مواد تحصیلی در آموزش ریاضی

-۳مشارکت دادن دانش آموزان در حل مسائل روزانه

-۴بابکارگیری فرمول های کاربردی ریاضی فرصتی مناسب به منظور آشنانمودن دانش آموزان با اصول و

قواعد و فرمول های ریاضی ایجاد گردد و فرصت کافی به دانش آموزان داده شود تا هر یک بتوانند متناسب

با قدرت و توانایی خود در فهمیدن قواعد و قوانین ریاضی موفق شوند.

-۵ه منظور آموزش مفاهیم ریاضی و حل مسائل دانش آموزان را به گروه های کوچک کار و فعالیت تقسیم

کنید.

-۶باید توجه داشت که فرایند دست یافتن به جواب به اندازه خود جواب حائز اهمیت است یعنی دانش

آموزان باید بدانند که برای یافتن جواب صحیح فقط یک روش وجود ندارد.

-۷به همه دانش آموزان صرف نظر از جنسیت یاسوابق فرهنگی آنها باید به یک اندازه توجه کرد.همچنین

باید فرصت کافی جهت جوابگویی نیز به هر فرد داده شود.

-۸قبل ازشروع به تدریس اندکی در باره نقطه نظرها و نگرش خود نسبت به ریاضی و تدریس آن

بیاندیشید.

با یافتن راه حل های بالا در روش تدریسم تصمیم گرفتم از راهکار های بالا استفاده نمایم.

روش کلامی زبانی

در این روش دبیر به اصطلاح متکلم وحده است. همه چیز را بیان می کند، قواعد را بررسی می کند، نتیجه

گیری می کند و طراح مساله است. خلاصه دبیر همه کاره و دانش آموز هیچ کاره است. دبیر مساله گو و

دانش آموز مساله حل کن، دبیر متکلم و دانش آموز مستمع است. این نکته جالب است که طرفداران این

روش دو گروه مخالفند، عده ای موافق روش زبان ماشینی و عده ای موافق روش زبانی استدلالی هستند.

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم اکتشافی و فعال

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]