گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی 2017-10-21 1,046 views

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

عنوان گزارش :گزارش تخصصی کاهش اضطراب در درس فیزیک با راهکارهای مناسب

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۵ 

چکیده

من در این گزارش تخصصی روش هایی را برای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به این درس شیرین و پر محتوا را جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان بررسی می کنم و راهبرد آن ها را مورد بحث قرار می دهم.

از آنجایی که می دانید در رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضه ی اطّلاعات کافی نیست. بلکه روش تدریس دوسویه از اهمّیّت ویژه برخوردار است. نقش اصلی بر عهده ی دانش آموزان گذاشته میشود که با مشارکت مستقیم خود به فرآیند یادگیری شکل میدهند و شیوه های تفکّر کردن را تمرین میکنند. که این عمل به صورت های مختلفی که در این پژوهش شرح داده شده است میسر می گردد.

در نتیجه ی این عمل گزارش تخصصی ، بسیاری از مشکلات و موانع پیشرفتی و علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس ادبیّات فارسی را شناسایی و به بهبود آن ها پرداختم .

مقدمه : ( بیان مساله ، سابقه موضوع ووضعیت )

زبان توسعه یافته ترین ابزار فکری است که برای برقراری ارتباط بین انسان ها و جوامع انسانی به کار گرفته می شود. گرچه با ابزارهای دیگری مانند علائم ، هنرهای بصری همچون نقاشی و مجسمه سازی نیز می توان ارتباط برقرار نمود، امّا انتقال مفاهیم پیچیده ذهنی به ساده ترین و کامل ترین شکل ممکن فقط از طریق زبان نوشتاری و گفتاری ممکن است.

با توجّه به مطالب یاد شده ، آشکار می گردد که نقش و جایگاه درس ادبیّات فارسی در زندگی انسان به چه میزان دارای اهمّیّت است.امّا سؤال مهمی که مطرح می باشد آن است که ، چرا بعضی از دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی علاقه مند نمی باشند ؟ چرا در بررسی نتایج ارزش یابی درس ادبیّات فارسی اغلب فراگیران از بخش واژگان و درک مفاهیم ، نمره ی بیشتری از دست می دهند ؟ چرا بعضی از دانش آموزان در پاسخ گویی به طور شفاهی دچار اضطراب می شوند ؟چرا بعضی از دبیران در تدریس این درس موفّقیّت چندانی ندارند ؟به راستی دلیل این ناکامی ها چیست و عوامل آن کدامند؟

در مباحث روانشناسی تربیتی ، انگیزش و تعلیم و تربیت رابطه ای مانند آب و ماهی دارند. برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان باید تلاش نمود تا فرد احساس نیاز کند . برای کسب مهارت در یک زمینه یا کسب دانش در موضوعی خاص اگر انگیزه ، شوق و یا علاقه در میان نباشد ، هیچ گاه به هدف خود نخواهیم رسید . برای این که بتوانیم میزان علاقه و میزان انگیزه را افزایش دهیم ، از تقویت کننده های مؤثر استفاده می کنیم.

در میان دروس دوره ی هنرستان ومتوسطه، ادبیّات فارسی زیاد مورد علاقه ی اکثر دانش آموزان نیست ویا این که در یادگیری آن مخصوصاً در واژگان و درک مفاهیم مشکلاتی دارند. پژوهنده در این پژوهش از هر دو روش تقویت کننده ها هم بیرونی و هم درونی استفاده کرده تا به نتایج مطلوب خود برای حل این مشکل دست یابد.

بر این اساس ، عنوان گزارش تخصصی حاضر این است :” چگونگی افزایش علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی.”

از سوی دیگر، این تحقیق در پی آن بود تا علاوه بر جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان هنرستان حاج قاسم عاشوری به یادگیری واژگان و درک مفاهیم ادبیّات فارسی ، میزان مهارت آنان را نیز در دستور زبان فارسی و معنی شعر و روانخوانی و کاربرد آن در ارتقاء سطح آگاهی خود افزایش دهد.

اهداف گزارش :

هدف اصلی

ایجاد انگیزه و افزایش علاقه در دانش آموزان نسبت به مفاهیم و واژگان درس ادبیّات فارسی

اهداف جزئی :

۱- بررسی علل بی انگیزگی دانش اموزان به درس ادبیات

۲- بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات

۳- پیدا کردن راهکارهایی جهت علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی وجلوگیری از افت تحصیلی آنها در این درس

بررسی موانع نقاط قوت ونقاط ضعف تدریس ادبیات فارسی

اهداف کتب رشته ی زبان و ادبیات فارسی متوسطه

اهداف برنامه درس: ادبیات فارسی        پایه/رشته سه ساله ( ۴ کتاب)        دوره: متوسطهآشنایی با نمونه های گذشته و امروز نظم و نثر فارسیآشنایی با مقوله های ادبی و هنریآشنایی با تاریخ ادبیات و شخصیت های برجسته ادبی و آثار آنانآشنایی با مسیر تحول ادبیات گذشته و

معاصر ایران و جهانآشنایی با مکاتب و سبک های ادبی و جهانآشنایی با ارزش های ملی، دینی، فرهنگی و اجتماعی ایرانکسب مهارت در تبیین مفاهیم و پیام های آثار ادبیکسب مهارت در به کارگیری نکات ذوقی و بلاغی در نگارش و انشاکسب مهارت در نگارش متون زیبای ادبی و

آراسته به نکات بلاغیکسب مهارت در تشخیص و به کارگیری آرایه های ادبی در متون زبانی و ادبیکسب مهارت در مقایسه سبک های ادبی و نقد آثار بزرگان ادبیکسب مهارت در آفرینش آثار ادبی و هنری از طریق پرورش استعدادهاکسب مهارت در تطبیق و بررسی آثار ادبی ایران و

جهانعلاقه به پاسداری از ادبیات فارسی وترویج و تقویت آن هاعلاقه به فرهنگ اسلامی ایرانی و حفظ و ترویج آنتلطیف عواطف و التذاذ ادبی از راه مطالعه آثار ادبی ایران و جهانتقویت روحیه شجاعت، سلحشوری، دشمن ستیزی، وطن دوستی و …تقویت حس انسان دوستیتوانایی

تشخیص و کاربرد دستور تاریخی در متون ادبیتوانایی درست نویسی کلمات و جملاتاهداف برنامه درس :تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۱ و ۲)پایه :دوم و سوم        رشته : ادبیات وعلوم انسانی       دوره:متوسطهآشنایی با سیر تحول و تطور ادبیات فارسیآشنایی با چهره های شاخص

ادبی، آثار و سبک آن هاآشنایی با جریان های اجتماعی و سیاسی ادوار تاریخی و تأثیر آن ها در آثار ادبیآشنایی با مکتب های ادبی جهانی (اروپا — عرب)آشنایی با چهره های برجسته ی ادبیات جهان(اروپا — عرب)کسب توانایی اظهارنظر درباره ی شاعران و نویسندگان ادبیات عرب و

اروپاکسب توانایی اظهار نظر درباره ی شعرا و نویسندگان ادبیات عرب و اروپانگرش مثبت نسبت به حفظ ارزش آثار ادبی به عنوان میراث فرهنگیایجاد علاقه نسبت به مطالعه ی آثار ادبی ایران و جهان در جهت تقویت ادبیات ملیگزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن دانش

آموزان به درس ادبیات فارسیگزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسیگزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسیگزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی

اهداف برنامه درس: زبان فارسی پایه: اول،دوم و سوم      رشته :عمومی و تخصصی       دوره:متوسطه

توسعه آشنایی با کاربرد صحیح مهارت های زبانی در برقراری ارتباط

شناخت اهمیت و ارزش زبان فارسی به مثابه مهم ترین عامل

آشنایی با قواعد و نکات دستوری، نگارش و املایی

آشنایی با متون فارسی گذشته و معاصر

آشنایی با زبان فارسی معیار و مسایل مربوط به آن

آشنایی بامسایل و نیازهای فردی و اجتماعی

تعمیق آشنایی با شیوه های تفکر و قضاوت منطقی

کسب مهارت بیش تر درگوش دادن به سخنان گویندگان و درک مفاهیم آن در قالب زبان گفتاری

کسب مهارت بیش تر در سخن گفتن، بیان سخنوری و برقراری ارتباط کلامی

کسب مهارت بیش تر در خواندن متون ساده زبان فارسی و متون ادبی

کسب مهارت بیش تر در نوشتن و مهارت های فرعی آن

کسب مهارت در استفاده از منابع و مآخذو مراجع

کسب مهارت در ترجمه آثار ادبی گذشته به زبان فارسی معیار

کسب مهارت در اندیشیدن و تفکر منطقی

علاقه به پاس داری از زبان فارسی و اشاعه و گسترش آن

علاقه به حفظ ارزش های حاکم بر ایران اسلامی

علاقه به مشاغل و نقش های سالم اجتماعی

علاقه به نظم و برنامه ریزی با تأکید بر مسایل دینی و اجتماعی

علاقه به کاربرد صحیح مهارت های زبانی در زندگی

علاقه تفکر و اندیشیدن درباره دنیای درون و بیرون

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی علاقمند کردن به ادبیات فارسی

برچسب‌ها:, , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]