تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر با راه حل‌های مناسب

گزارش تخصصی 2019-01-05 686 views

 

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

چکیده

چادر برای دختران مانند صدفی می‌ماند که مروارید بسیار ارزشمندی را در خود محفوظ می‌دارد. دختران می‌توانند با پوشیدن چادر با پوشش مناسب تری در جامعه خود حظور پیدا کنندو با احساس امنیّت بیشتری در خیابان‌ها رفت و آمد کنند.(گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه) آنان از زیبایی فراوانی بر خوردا هستند و باید از آن به نحواحسن استفاده کنند و باید بدانند که برای سربلندی و موفقیت آنان هم در این جهان و هم در جهان ابدی با یستی که مراقب رفتار و کردارشان و همچنین مواظب حجاب اسلامی خود نیز باشند.

زمانی که دختران چادر را به سر می‌کنند و وارد جامعه خود می‌شوند به همه مردم نشان میدهند که هنوز هم دخترانی پیدا می‌شوند که پیرو راه حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) و دیگر بانو‌های سرشناس تاریخ جهان اسلام هستند. این موضوع معضل بسیاری از دانش‌آموزان چادری است که عده کثیری از آنها به خاطر دشواری سر کردن چادر و حمل وسایل مدرسه، چادر را کنار می‌گذارند. اینجاست که استفاده از چادرهای مدل دار مانند چادر ملی و چادر دانشجویی و… برای آسان سازی حجاب مطرح می‌شود.

هم چنین دانش‌آموزان می‌توانند از هد سر و ساق دست‌های کوتاه برای حفظ حجاب خود در مسیر رفت و آمد مدرسه استفاده نمایند. اما نکته قابل تأمل این است که آیا همه این چادرها حجاب کامل هستند؟ تحقیق و انتخاب چادر مناسب در بین چادر‌های مدل دار موجود در بازار بستگی زیادی به والدین دارد. در مسیر حفظ حجاب، اولیاء و مربیان مدرسه نیز بسیار تأثیر گذار هستد. آنها می‌توانند با برگزاری اردوهای تفریحی برای دانش‌آموزان همراه با چادر، تجربه یک روز چادر سرکردن، یک روز حفظ کامل حجاب با هر پوشش مناسبی، طرح محرم سازی مدارس برای راحت تر بودن دانش‌آموزان و یا استفاده از مکان هایی مثل مجموعه‌های ویژه بانوان از فعالیت هایی است که می‌توانند یاری بخش دانش‌آموزان دختر در تشویق و حفظ چادر آنها باشند.

اینجانب…… آموزشگاه…. در اقدام پژوهی حاضر تصمیم گرفتم به کمک راهکار‌های مختلف دانش‌آموزان را به پوشیدن چادر ترغیب نمایم.

مقدمه

مقام معظم رهبری: «توجه کنید که هیچ بحثی در زمینه‌های مربوط به پوشش زن، از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر نباشد، اگر متأثر از آن باشد، خراب خواهد شد. مثلا بیاییم با خودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم، اما چادر نباشد؛ این فکر غلطی است. نه این که من بخواهم بگویم چادر، نوع منحصر است ؛ نه، من میگویم چادر بهترین نوع حجاب است. » حیا، عفاف و پوشش، تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام، برای گران بها کردن و حفظ موقعیت خود در برابر مرد، به کار برده است.

تقریباً همه بر این نکته تأکید دارند که حیا و عفت، قدر و قیمت زن را بالا میبرد. تمام مردان اعم از خواستگار، شوهر، محارم و نامحرمان، برای زن با حیا، احترام قائل اند و زن بیحیا و بیآزرم را حقیر میشمارند. «ویل دورانت » (روان شناس معروف آمریکایی) میگوید: «زنان دریافتند که دست و دلبازی، مایه‌ی طعن و تحقیر است و این را به دختران خود یاد دادند.

منزلت ناشی از حیا که نقطه‌ی مخالف بیحیایی و به قول ویل دورانت دست و دلبازی است به گونه‌های مختلف تعبیر شده و هر اندیشمندی، به شکلی بازتاب آن را در زندگی زن، به توضیح نشسته است. ویل دورانت حیا را کمین گاهی میداند که زن با استفاده از آن میتواند همسر مورد نظرش را برگزیند یا مطابق دلخواهش اصلاح نماید: «حجب و حیا برای دختران هم چون وسیله ای دفاعی است که به او اجازه میدهد تا از میان خواستگاران خود، شایسته ترین آنان را برگزیند یا خواستگارش را ناچار سازد که پیش از دست یافتن بر وی، به تهذیب خود بپردازد.

موانعی که حجب و عفت زنان، در برابر شهوت مردان ایجاد کرده، خود عاملی است که عاطفه و عشق شاعرانه را پدید آورده و ارزش زن را در چشم مرد بالا برده است. » خانم «جینا لمبروزو» (روان شناس معروف ایتالیایی)، تداوم عفت و حیای زن را مهم شناخته و دلدادگی مرد را در این رابطه، مؤثر میداند: «بدون شک منشأ حجب و حیای زن را در عشق و علاقه میتوان یافت.

وقتی که زن، مرد را به خویش علاقه مند و خود را نسبت به او متمایل میبیند، ـ منظور ـ اصل خود نمایی و جلوه گری از بین میرود. »استاد «مطهری» بر این باور است که عفت و حجاب برای زن، هم وسیله‌ی تصاحب دل مرد و هم حایل و مانع در برابر گرفتاران به جنون جنسی و انگیزه‌ی تجاوز است: «حیا، عفاف، ستر و پوشش، تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام، برای گران بها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد، به کار برده است… زن همان گونه که متوسل به زیور، خود آرایی و تجمل شد که از آن راه، قلب مرد را تصاحب کند،

متوسل به دور نگاه داشتن خود از دسترس مرد نیز شد. دانست که نباید خود را رایگان کند بلکه میبایست آتش عشق و طلب او را تیزتر کند و مقام خود را بالاتر ببرد… به طور کلی رابطه ای است میان دست نارسی و فراق از یک طرف و عشق، سوز و گران بهایی از طرف دیگر یعنی عشق در زمینه‌ی فراق‌ها و دست نارسیها میشکفد. » زن هر اندازه متین تر، با وقارتر و عفیف تر حرکت کند… به احترامش افزوده است… «جلال الدین بلخی»، این معنا را چنین به نظم آورده است:

آب غالب شد برآتش از نهیب

ز آتش او جوشد چو باشد در حجیب

چون که دیگی حایل آمد هردو را

نیست کرد آن آب را کردش هواظاهرًا بر زن چو آب از غالبی

باطناً مغلوب و زن را طالبییعنی، مرد چونان آب است و زن چونان آتش،

اگر این دو بی هیچ مانعی در ارتباط با هم قرار گیرند، آن کس که مغلوب میشود، خاموش و سرد و بیخاصیت میگردد، زن است ولی اگر میان این آب و آتش، ظرفی حایل شود، آتش سرد و بیخاصیت نمیشود؛ بلکه میتواند با حرارت دایمی خود، وجود مرد را گرمایش و به غلیان و شور وا دارد. استاد مطهری میگوید: «مرد در عمق وجودش از ابتذال، تسلیم و رایگانی زن متنفر است و عزت، استغنا و بیاعتنایی او را میستاید. مردی وجود ندارد که آرزوی داشتن همسر عفیف و با حیا را در سر نپروراند یا از زیستن درکنار چنین زنی، لذت نبرد. » چرا تأکید بر حجاب و عفاف زن است؟

زن و مرد در طبیعت، هر یک گرایش ها، انگیزه ها، توان‌ها و کارکردهای خاص خود و آسیب‌ها و ضرورت‌های ویژه‌ی خود را دارند. این است که در کنار تشویق او به ایجاد جذابیّت مثبت برای همسر خود، وی را از به کارگیری این توان در زمینه‌های نادرست بر حذر داشته و از او خواسته است تا با حجاب، عفاف و حیا بر نیروی جذابیّت آفرینی خویش فایق آید و آن را مدیریت کند. برخی از روان شناسان بر این باورند که هم زمان با آغاز دوران بلوغ، احساس تشخیص هوّیت نیز خودنمایی میکند؛ همان گونه که پسران در این مقطع سنی به سلطه جویی میاندیشند.

در دختران حالت انقیاد، جذب و قدرت جلب توجه آشکار میشود و در نتیجه علاقه‌ی پوشیدن لباس‌های زیبا، آرایش کردن، با عشوه سخن گفتن، با ناز قدم بر داشتن و بروز حالت‌های مادرانه در آنان طبیعی است ولی در مرحله‌ی تکامل بلوغ و تعیین هوّیت انسانی زنان باید به جای جذب همه‌ی مردان، تنها به یک مرد توجه کرده و دیگر تواناییهای جسمی و روحی خود را صرف سازندگی کنند. البته این خطر وجود دارد که رشد شخصیت توقف پیدا کند و دختران به موجودات کاملاً گیرنده تبدیل شده، همیشه اسیر توجه دیگران باشند. امروز این خطر به صورت جدیتر مطرح است.

در بسیاری از جوامع بشری این توقف به گونه‌های مختلف مورد تشویق قرار میگیرد. ظهور زنان بیبند و بار و عشوه گر در پرده‌ی سینماها و تلویزیون، نقش معرفی و الگو را دارد. «در آیه‌ی ٣١ از سوره‌ی نور، خداوند به زنان مسلمان دستور میدهد که پوشش‌های خود را بر روی گریبان هایشان بیاندازند. » «خمر» که در این آیه آمده است به معنای «لباسی است که زن با آن، سر و سینه‌ی خود را میپوشاند» که به ظاهر چیزی شبیه مقنعه یا بزرگ تر از آن است. در آیه‌ی ٣٣ سوره‌ی احزاب، خداوند نیز میفرماید: «ای پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که چادر خود را بر خود فرو پوشند. این مناسب تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا آمرزنده و مهربان است.

برای جلباب که در این آیه آمده است، دو معنا ذکر شده است:١- پوششی که سر، گردن و بالاتنه را میپوشاند. (مقنعه) ٢- چیزی که تمام بدن را بپوشاند. (چادر)اگر کسی بتواند به شکل صحیح از چادر استفاده کند، به طور حتم چادر حجاب برتر است زیرا حکمت‌های حجاب در چادر بیش تر یافت میشود، گرچه پوشیدن چادر واجب نیست. حجاب، منحصر در چادر و حتی مانتو نیست، بلکه هر لباسی که غیر از وجه و کفین (دست‌ها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریک و جلب توجه نامحرم نگردد، کافی است ولی باید توجه داشت که همان طور که بقیه‌ی واجبات دارای مراتب مختلفی میباشند حجاب نیز دارای مراتب خوب، متوسط و خوب تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب میگردد.

بیان مسئله

حجاب دو فلسفه‌ی اساسی دارد که با یک دیگر ارتباط کامل دارند:١ ـ مصونیّت زن در برابر طمع ورزیهای هوس بازان ؛٢ ـ پیش گیری از تحریکات شهوانی خارج از ضوابط و هنجارهای الهی و تأمین سلامت و بهداشت معنوی جامعه. حجاب با چنین نقش و کارکرد مهم و اساسی پیامی قاطع و کوبنده با خود به همراه دارد و آن این است که در برابر همه‌ی مردان اجنبی نوعی هشدار و اعلام «دور باش!» میدهد، اکنون باید دید چه عواملی در رساندن این پیام و اثرگذاری آن مؤثر است:

حدود و میزان پوششبدون شک هر اندازه بدن زن پوشیده تر باشد، نقش نیرومندتری در دورسازی دیگران نظاره گر دارد. اگر نگاه‌های آلوده را هم چنان که در روایات آمده است تیرهای زهرآلود شیطان بدانیم، پوشش زن همانند قوسی است که تیر از آن کمانه میکند و منحرف میشود و از اصابت و نفوذ در هدف باز میماند. بر عکس هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد تیرهای شیطانی را بیش تر متوجه خود ساخته و از آن آسیب خواهد دید. از همین روست که چادر را حجاب برتر شناخته اند،

زیرا با وجود شرایط دیگر، بیش ترین پوشش و مطمئن ترین مصونیّت را ایجاد میکند بنابراین حجاب منحصر به چادر نیست و مانتوی کامل نیز میتواند حجاب زن را تأمین کند، لیکن چادر حجاب برتر است. کیفیّت پوششمیزان ضخامت و حتی کیفیّت دوخت لباس خود بخش مهمی از حجاب را تشکیل میدهد. بدون شک لباس‌های نازک، تنگ و بدن نما فرودگاه پیکان مسموم شیطان و موجب خیره شدن چشم‌های هرزه و آلوده و به فساد کشاننده‌ی جامعه است. در مقابل، لباس‌های غیربدن نما، دیده‌ها را از خود دور میسازد و سلامت معنوی نفوس را تأمین میکند.

رنگ هاتردیدی نیست که برخی از رنگ‌ها دیده‌ها را خیره میسازد و پاره ای دیگر نگاه‌ها را از خود میراند و دور میسازد. در عین حال علمای دین نسبت به خصوص رنگ‌ها تأکید چندانی نکرده ولی بر این مسأله پای میفشارند که لباس نباید موجب جلب توجه و عواقب سوءِ ناشی از آن باشد. از این رو است که در طول تاریخ، زنان مسلمان به میل خود لباس مشکی را برای حجاب برگزیدند و این سنت حسنه مورد تقریر و پذیرش پیامبر(صلیالله علیه وآله و سلّم) و امامان (علیهم السلام) قرار گرفت، زیرا آنان به این وسیله احساس امنیّت و مصونیّت بیش تری میکردند.

مدتی است که تبلیغاتی نسبت به چادر مشکی توسط بعضی روزنامه‌ها دنبال میشود که هیچ کدام مبنای علمی ندارد، بیش تر، مصاحبه‌های حساب شده ای است که برای اهداف مخصوصی تنظیم میشود. گاهی میگویند: «لباس مشکی از نظر اسلام مکروه است »، حال آن که هیچ فقیهی به کراهت چادر و عبای مشکی فتوا نداده است، بلکه در خود روایت، چادر و کفش مشکی استثنا شده است. گاهی از جهات دیگر وارد شده اند که پوکی استخوان میآورد و آرامش روانی را بر هم میزند.

اگر چنین بود خانم هایی که ٨٠ سال از چادر مشکی استفاده کرده اند هم باید از پای درآمده باشند. هیچ آمار علمی که گواه بر گفته‌های آنان باشد در دسترس نیست. نکته‌ی دیگر آن که هیچ فکر کرده اید که چرا با چادر که لباس ایرانیان است، این قدر مخالفت مینمایند؟ به نظر میرسد که دشمن متوجه شده است تا زمانی که زنان ایرانی از سنگر حجاب خود نگهبانی کنند نمیتوان آن‌ها را به راحتی فریب داد و برای نابود کردن ایران اسلامی همان راهی را پیش گرفتند که در «اندلس » آن را آزمودند. (کثرت فحشا، منکرات و تشویق مردان و زنان به اختلاط و رفع پوشش و حجاب).

اینجانب…………………… با توجه به شیوع بی علاقگی در استفاده از چادر درمیان دانش‌آموزان تصمیم گرفتم این فرهنگ غنی اسلامی را بار دیگر در دانش‌آموزان نهادینه سازم.

اهمیت موضوع

عده ای تصور می‌کنند که رعایت حجاب با چادر موجب زحمت و دست و پاگیری زن می‌شود و او را از فعالیت‌های اجتماعی باز می‌دارد، در صورتی که توصیه بزرگان دین در استفاده از چادر بیانگر آثار و امتیازات این پوشش الهی است که به چند مورد از آن اشاره می‌شود.

١. چادر پوشش ملی و دینی زنان ایرانی است که دیانت، ملیت و استقلال فرهنگی ملت مسلمان ایران را در دنیا تجلّی می‌بخشد.

٢. چادر زیبایی‌های جسمانی زن را تحت الشعاع زیبایی‌های معنوی خود قرار می‌دهد و به وی نشاط دینی و روحی می‌بخشد.

٣. چادر بیش از هر لباس حجم و فیزیک بدن را پوشش می‌دهد و بزرگواری و تواضع زن را در برابر احکام متعالی اسلام و ارزشهای اخلاقی آشکار می‌سازد.

۴. چادر کمال پوشش است و انتخاب آگاهانه آن زمینه ساز و بستر آفرین رشد و کمال زن مسلمان است.

۵. چادر بیش از هر پوششی زن را برای پوشاندن در برابر نامحرم توانایی و اقتدار می‌بخشد.

۶. چادر برای افرادی که به بی حجابی یا بد حجابی عادت کرده اند زحمت دارد ولی فقدان آن برای زنان پرهیزکار و پاکدامن نوعی کمبود و کاستی احساس می‌شود.

٧. چادر آرامش و امنیت زن را تامین می‌کند. زنانی که با خود آرایی وارد جامعه می‌شوند همواره نگران قضاوت دیگران در مورد خود هستند و در حالت ناآرام و دغدغه آمیز قرار دارند. در صورتی که زن می‌تواند با رعایت حجاب کامل و پوشاندن چادر از دغدغه شرکت در یک رقابت و مد پرستی تباه کننده مصون بماند و این خود بهترین آسایش و آرامش فکری است.

٨. خانواده کانون پرورش نسل آینده و پناه گاه روحی و عاطفی افراد است، بنابراین اگر زن چشمه عواطف خود را در کانون خانواده بریزد و زیبایی و آرایش خود را به خانواده محدود کند در جامعه با متانت و وقار و پوشیدگی کامل ظاهر شود هم خانوده او و هم خانواده دیگران محفوظ می‌ماند. پس پوشش کامل حصاری است معنوی که پیرامون خانواده کشیده می‌شود.

٩. زنی که چادر بر سر می‌گذارد، نه تنها اولین قدم را در حفظ کانون گرم خانواده برداشته بلکه آبرو و شرافت مادری را به این وسیله فراهم ساخته است و خود را از آزار و اذیت و نگاههایی که همچون تیر به قلب خانواده اصابت می‌کند و آن را از هم می‌پاشد مصونیت بخشیده است.

١٠. حجاب کامل بانوان در جامعه اسلامی مشت محکمی است بر دهان سلطه گران و خیانت کاران دنیا که همیشه سعی داشته اند با ترویج بی بند وباری و بد حجابی ارزشهای اسلامی را زیر پا گذاشته و بر ملتهای ستمدیده سلطه پیدا کنند فرود می‌آورد.

پیشینه ظهور فرهنگ بیگانه

نظرّیه پردازان و اندیشمندان غربی به ویژه صاحب نظران علوم اجتماعی و تربیتی با طرد دین باوری و آموزه‌های آسمانی، کوشیدند انسان را جایگزین خدا، و علم و دانش را به جای دین و مذهب معرفی کنند؛ حتی دین را زاییده ترس و جهل بشری و افیون جامعه معرفی نمودند و دوران مکاتب آسمانی را پایان یافته قلمداد کردند.

غریبان برای گسترش حاکمیت اقتصادیشان بر دیگر کشورها و به دست آوردن منابع و منافع بیشتر کوشیدند با تحریف و مسخ فرهنگِ دیگران، آنان را از خود بیگانه و بیهدف کنند و فرهنگ غربی را در میانشان حاکم گردانند. برای رسیدن به این هدف، با به کارگیری کلیه ابزارها و روش‌های آشکار و پنهان و با ایجاد ترس و وحشت، زمینه گسترش فرهنگ غرب در سطح جهان را فراهم آوردند.

فرهنگ غرب به رغم دستآوردهای شگرف و حیرت انگیز فنی و تکنولوژیاش، نتوانسته است نابسمانیهای فکری – روانی بشر را پاسخ گوید. انسان سرگشته و نگران معاصر، بیش از هر زمان دیگر، از ابتذال فرهنگی و سقوط مبانی اخلاقی، خودکامگیها، قدرت پرستیها و ستمگریهای همنوعانش رنج میبرد، به گونه ای که صاحب نظران آزاده غربی نیز فروپاشی تمدن غرب را پیش بینی کرده و در پی ترسیم آینده ای متفاوت با وضع موجود میباشند. آنان معتقدند فروپاشی اخلاقی غرب در نتیجه ترویج مکتب‌های منحرف فکری اومانیسم: انسان مداری، لیبرالیسم: آزادی بی حد و مرز و در پی آن نهیلیسم (٨) بود که پس از نهضت رنسانس در راستای مذهب ستیزی، پایه گذاری شدند. بدین سان بشر امروز با اصالت دادن به فن آوری و اقتصاد، در چنگال زندگی ماشینی گرفتار آمده و سیطره فن آوری، خود او را نیز ماشین کاهش داده است.

به گونه ای که زندگیاش بدون معنا و فضیلت و هدف میباشد، از این رو، به پوچی روی آورده است.

سلطه گران در سراسر نیم قرن اخیر با همه توانشان کوشیدند جهان بینی اومانیسم را در همه جهان و به ویژه در کشورهای اسلامی توسعه دهند و از این راه سرسپردگی مطلق و وابستگی همه جانبه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و غارت فرهنگ و منابع این کشورها را به دست آورند. در این راستا، آنها با به کارگیری توان فن آوری فوقِ مدرن در صنعت ارتباطات و پیش تر با فرستادن میسیونرهای مسیحی به عنوان سپاهیان صلح و برانگیختن عناصر خود باخته خود آن کشورها، در اجرای انواع برنامه‌ها و روش هایشان موفق باشند.

آنان بدین گونه کوشیدند تا سرانجام با به کارگیری تمام شیوه‌ها و ابزارهای ویران کننده، فرهنگ الهی کشور را که محور همه حرکت هایش با بیشتر توحیدی است، و مانند سد مستحکمی عمل میکند، از میان بردارند.

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

گزارش تخصصی تشویق دانش‌آموزان به پوشیدن چادر در مدرسه

برچسب‌ها:, , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]