ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه

گزارش تخصصی 2018-07-18 2,290 views

 

ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه

عنوان گزارش : ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۸

فهرست مطالب

چکیده: ۴

مقدمه. ۴

توصیف وضعیت موجود: ۵

اهمیت مسئله: ۵

اهداف گزارش: ۶

هدف اصلی: ۶

اهداف فرعی: ۶

مقایسه با شاخص: ۶

ارزیابی از وضع موجود. ۶

در کلاسها: ۶

علل مشکل: ۸

تائید علل: ۸

پیشینه نظری.. ۹

بهداشت محیط مدرسه. ۹

اهمیت تامین بهداشت محیط.. ۹

طرح وبرنامه‌های زیست محیطی.. ۱۰

بهداشت یاران: ۱۰

بازیافت کاغذ: ۱۰

ضرورت اجرای بهداشت مدارس.. ۱۱

راه کارها ۱۲

پرسشنامه باز: ۱۲

تحلیل پرسشنامه برای ۴٠ نفر. ۱۲

تعیین راهکارهای پیشنهادی.. ۱۳

پیشینه پژوهش ازچندین پژوهشگر. ۱۳

نتایج بدست آمده ازاین پیشینه: ۱۴

جمع بندی: ۱۴

حذف تعدادی ازراهکارهای پیشنهادی(تجزیه وتحلیل اطلاعات) ۱۵

انتخاب راه حلهای موفق.. ۱۶

برنامه ریزی اجرا ۱۷

ارزیابی بعد از اجرای طرح. ۱۷

ارزیابی تاثیر اقدام جدید و اعتبار بخشی (نقاط قوت طرح) ۱۸

نقاط ضعف طرح: ۱۸

نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۸

پیشنهاد. ۱۹

منابع: ۱۹

 

 

چکیده:

پژوهش مورد نظر در ارتباط با بررسی راهکارهایی برای تمیز نگه داشتن محیط آموزشی مدرسه………………….. با تعداد ۴٠٠ دانش‌آموز (در هر نوبت) انجام شده است.

با توجه به مشکلاتی که عدم رعایت نظافت و بهداشت در مدرسه و کلاسهای درس ایجاد می‌کند تصمیم بر این شد که مشکل را با کمک دانش‌آموزان و همکارانی که در مدرسه حضور دارند حل کنیم.

با توجه به اینکه بهداشت فردی و محیطی که دانش‌آموزان در آنجا تحصیل می‌کنند و ساعات سازنده ای را که در این محیط به سر می‌برند تا حد زیادی می‌تواند در رشد شخصیت آنان مفید باشد لذا بنا بر این شد که تعدادی فرضیه مطرح نموده و در گردآوری شواهد ١ (از طریق پرسشنامه ازدانش‌آموزان و همکاران) از آنها استفاده شود و پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه فرضیه هایی را بعنوان راه حلهای موقتی انتخاب و این راه حلها در مدرسه اجراشوددر این راستا قوانینی وضع گردید. که در زیر بصورت خلاصه عنوان می‌شود.

١- دانش‌آموزانی را که در کلاس آشغال میریزند به مدت ٢ هفته مسئول بهداشت شوند. ٢- دانش‌آموز خاطی موظف است درس را خلاصه کند ٣- از نمره انضباطاین دانش‌آموز کسر گردد ۴- همکاران روی نظافت کلاس حساسیت نشان دهند ۵- احادیثی از ائمه و جملات زیبای دیگری بر در و دیوار نصب شود.

 

مقدمه

مدرسه به عنوان خانه دوم مکانی مقدس که درآن تعلیم وتربیت صورت میگیردشناخته شده است. مکانی که دانش‌آموزان لحظه هایی بسیارمفیدرادرآنجاسپری میکنندوچیزهایی رامی آموزندکه دربلوغ فکری ورشدشخصیتی انهابسیارمفیداست.

برای اینکه امریادگیری درکلاس درس بهترصورت بگیردمحیط کلاس بایدتمیزوپاکیزه باشدازنظرروشنایی ونورگیربودن بهترین وضعیت راداراباشدتخته سیاه ووسایل آموزشی موردنیازدرمکان مناسب قراربگیرندتادانش‌آموزان به راحتی بتواننددراین محیط آموزش ببینند.

چناچه محیط کلاس ومدرسه کثیف ونامناسب باشددانش‌آموزعلاقه وانگیزه ای برای توجه به درس نخواهدداشت وبسیارزودمحیط کلاس برای اوخسته کننده خواهدشد. ازآنجاکه نظافت ورعایت بهداشت دراسلام بسیارسفارش شده است بهتراست دانش‌آموزان رابه پاکیزگی عادت دهیم وبامربیان بهداشت ومعلمان دلسوزکه درمدرسه حضوردارندبه رشدوشکوفایی عقلی وجسمی دانش‌آموزان کمک نمائیم.

توصیف وضعیت موجود:

نیاز، بهترین انگیزه برای پیشرفت جامعه بشری است که این نیاز اقسام مختلفی دارد از جمله: نیاز به نظافت و بهداشت محیط زیست.

اینجانب………………………………… در سال……………….. به عنوان……………………………. مشغول به خدمت بودم.

با توجه به اینکه دانش‌آموزان این مدرسه از نظر رفاه خانوادگی تقریبا قشر متوسط را تشکیل میدهند اما رفتار‌های متفاوتی در انها به چشم میخورد، گاهی عده ای از انها را مشغول خطاطی و نقاشی روی دیوارهای کلاس میبینم، برخی از انها تریبون معلم را با صندلی اشتباه گرفته روی ان نشسته و پاهای خود را روی بخاری قرار میدهند، برخی صندلی و تریبون معلم را با زمین یکی دانسته و روی ان راه میروند و هنگامی که معلم با حیرت جای کفش را در جایگاه خود مشاهد میکند و در جواب سوالش که چه کسی اینجا را به این روز دراورده؟ جز سکوت کلاس چیزی دستگیرش نمیشود و در نهایت با ارجاع دادن به معاون مدرسه و تهدید کسر انضباط از کل کلاس سارا میگوید خانم افتاب افتاده بود میخواستیم پرده را درست کنیم.

در قسمت دیگری، عده ای از میز به جای چرکنویس و یا ماشین حساب استفاده میکنند و پس از اعتراض میگویند خانم خوب پاک میکنیم و جالب اینکه به جای پاک کردن نوشته ها، انها را خط خطی میکنند تا نوشته‌ها معلوم نشود. در مقابل این افراد، بعضی از دانش‌آموزان زیردست خود پارچه پهن میکنند تا هنگام برخورد، دست به میز نخورد.

اهمیت مسئله:

هدف این پژوهش داشتن محیط بهداشتی است که یاد گیری را تقویت کند. این کیفیت از طریق استاندارد هایی که به همین منظور تنظیم می‌گردد قابل ارزیابی بوده وشامل فعالیت هایی است که برای بهداشت مدرسه انجام می‌کیرد. مهمترین مسایل موردتوجه برای بهداشت مدرسه:١-محیط مدرسه تمیز٢-دفع زباله ٣-ابخوری تمیز

۴- بوفه تمیز۵- میز صندلی تمیز ومرتب ۶ -نظافت در ودیوار وکف کلاس.

برای پیدا کردن راهکارهای مناسب تصمیم گرفتم مشاهدات خود را در این زمینه بیشتر و دقیق تر کنم:

اهداف گزارش:

هدف اصلی:

ترغیب دانش‌آموزان به داشتن محیط آموزشی تمیز با راه حل‌های خلاقانه

علاقمند کردن دانش‌ آموزان به مطالعه و کتاب خوانی

اهداف فرعی:

بررسی علل کثیفی کلاس و محیط مدرسه

بررسی دلایل عدم رعایت تمیزی کلاس و مدرسه توسط دانش‌آموزان

ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای علاقمند کردن دانش‌آموزان به رعایت تمیزی محیط کلاس ومدرسه

 

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص دانش‌آموزان مدرسه باید به تمیزی محیط کلاس و مدرسه رغبت نشان دهند و نسبت به آن مسئولانه برخورد کنند.

 

ارزیابی از وضع موجود

در کلاسها:

کف کلاس خرده‌های کاغذ، پوست میوه، کیک و… دیده میشود، میزهایی که به عنوان چرکنویس یا بوم نقاشی در نظر گرفته شوند داخل جامیز انها پوسته‌های کیک و شکلات شیشه نوشابه، ساندویچ نیم خورده و لیوان یکبار مصرف و… بچشم می‌خورد.

و اما میزهایی که روی آنها تمیز است داخل جامیز فقط دفتر و کتاب بچشم می‌خورد. (عکسها ضمیمه شده است.)

طی چند روز متوالی مریم نماینده کلاس ١٢٣معترض می‌شودکه هر روز نوشته‌های روی دیوار بیشتر می‌شود (شماره تلفن، پیام، نقاشی و…)با پیگیری مشخص می‌شودنماینده شیفت قبلی دست به اینکار می‌زند ” گویا بدلیل لجبازی با معاون!”

یکی از روزها با سرکشی به کلاس مشاهده کردم:دانش‌آموزبالای میزخود با کفش راه میرود.!

بدلیل ممنوع بودن موبایل، برای دسترسی نیافتن معاونین به گوشی، آنرا ته سطل زباله کلاس و یا سرویس بهداشتی پنهان می‌کنند. قرار شد بچه هایی که ناخن بلند داشتند ناخن خود را کوتاه کنند و بعد به کلاس بروند.

عده ای می‌گفتند باید ناخن گیر خودمان باشد اما برای بعضی فرقی نمی کرد که با کدام ناخن گیر کوتاه کنند که چند دسته بودند. ١- ناخن خود را در سطل زباله، روی میز خوددر کلاس، در کف کلاس، در سالن گرفتند. و مریم دانش‌آموز سال چهارم ناخنهای خود را در دفتر روی میز معاون پرورشی گرفته بود.

در بازدیداز نمازخانه متوجه شدم که درون جعبه‌های جانماز و مهر و کتاب دعا چوب بستنی کیم، آشغالهای انواع خوراکیها وجود دارد.

برای اهداء جوائز به نفرات برتر کلاسها در حیاط مدرسه مراسمی برپا کردیم اما پس از خاتمه مراسم و رفتن بچه‌ها به کلاس، هر گوشه حیاط تکه کاغذهای کادو به چشم می‌خورد. البته ناگفته نماند. حیاط مدرسه پوسته‌های کیک و بیسکویت، شکلات، بستنی و… در خود جای داده بود.

بدلیل ممنوع بودن موبایل برای دسترسی نیافتن معاونین به گوشی آن را ته سطل زباله کلاس و یا سرویس بهداشتی پنهان می‌کنند.

با این شواهد، موضوع را با خود دانش‌آموزان، همکاران، مدیر مدرسه در میان گذاشته که عده ای از دانش‌آموزان علاقه چندانی به شرکت در این موضوع نشان ندادند و عده ای که بشدت از این وضع ناراضی بودند

باوجودی که روزی دوبارسطل هاخالی می‌شوددوباره اطراف سطل هاوکف کلاس هااکثرًا آشغال دیده می‌شود.

جواب‌ها راجمع آوری کرده واز نتیجه میانگین جواب هاجدول زیر ترسیم می‌شود.

موارد مشاهده شدهقبل ازاجرای راهکار
کثیفی درودیوارهاحدود۴٠%
کثیفی حیاط مدرسهحدود۵٠%
کثیفی کلاسحدود۶٠%
کثیفی جامیزهاحدود٣٠%

علل مشکل:

با سوالی که از دانش‌آموزان و همکاران پرسیده شد. به نظر شما علت کثیف کردن مدرسه چیست؟ نظرات جمع آوری شده ازپرسشنامه

-عدم وجودمربی بهداشت

-دوشیفت بودن مدرسه

– عدم مشارکت دانش‌آموزان درامرنظافت

– عدم آگاهی دانش‌آموزان دربه هدررفتن بیت المال

– اهمیت ندادن برخی به مسئله بهداشت که ممکن است ریشه درخانواده داشته باشد.

– لجبازی باعوامل اجرایی

– موردتوجه قرارگرفتن

– بیان احساسات برای دیگران (نوشتن دیوارها)

ـ واقف نبودن به قبح کار

– نبودن تزئین درکلاس مدرسه

– خالی نکردن سطل زباله.

– کم تحرکی یابی تحرکی عده ای ازدانش‌آموزان

-آسان گیری اولیای مدرسه درامرنظافت مدرسه نسبت به دانش‌آموزان (کم توجهی)

تائید علل:

برای اینکه بدانیم علت‌های مشکل مورد تائید است یاخیر پرسشنامه ای در اختیاردانش‌آموزان وهمکاران قرار دادیم.

سوال:علت کثیفی محیط آموزشگاه چیست. موارد زیرراپاسخ دهید.

علت کثیفیخیلیکم
بیان احساسات برای دیگران (نوشتن دیوارها)*
واقف نبودن به قبح کار*
آسان گیری اولیای مدرسه درامرنظافت مدرسه * نسبت به دانش‌آموزان (کم توجهی)*
نبودن تزئین درکلاس مدرسه*
کم تحرکی یابی تحرکی عده ای ازدانش آموزان*
عدم وجودمربی بهداشت*
دوشیفت بودن مدرسه*
عدم مشارکت دانش‌آموزان درامرنظافت*
عدم آگاهی دانش‌آموزان دربه هدررفتن بیت المال*
-اهمیت ندادن برخی به مسئله بهداشت که ممکن است ریشه درخانواده داشته باشد.*
لجبازی باعوامل اجرایی*
موردتوجه قرارگرفتن*

 

 

پیشینه نظری

بهداشت محیط مدرسه

مجموعه اقداماتی است که باعث میشودمحیط آموزشگاه به گونه ای گرددکه هیچ اثرنامطلوبی برسلامت جسمی وروانی واجتماعی دانش‌آموزان برجای نگذارد.

اهمیت تامین بهداشت محیط

تعلیم وتربیت درشرایط ایمن بهداشتی وبرخورداری ازخدمات حمایتی یکی ازحقوق مسلم فردی واجتماعی کودکان است. لذادارابودن فاکتورهای بهداشتی ساختمان نظیرگنجایش کلاس –نور–تهویه مناسب –دما–صوت – – امکانات ایمنی–وسایل پیشگیری ومقابله باحوادث ورخدادهای احتمالی–نظافت وپاکیزگی آموزشگاه –سیستم جمع آوری ودفع زباله –تجهیزات استانداردوبهبودشرایط بهداشتی درمحیط آموزشی بایستی دراولویت قرارگیرد.

دراین راستادفتربهداشت وتغذیه بعنوان متولی بهداشت مدارس فعالیتهای موثروفزاینده ای رادرخصوص تامین بهداشت محیط مدارس صورت داده است.

ازطرف دیگرچون مدارس باداشتن بیش ازیک سوم جمعیت کشورمهمترین پایگاه تغییررفتارهای زیست محیطی فردوجامعه میباشندوباتوجه به افزایش روزافزون معضلات زیست محیطی واهمیت آن برای نسل آینده، آموزش واجرای برنامه‌های زیست محیطی درمدارس دیگرازفعالیتهای این دفترمیباشدکه پرواضح است بدون مشارکت‌های برون بخشی وسازمانهای مرتبط بامحیط زیست نتیجه مطلوب دست نخواهدداد.

 

طرح وبرنامه‌های زیست محیطی

انتخاب مدرسه سالم: هدف ازاجرای این طرح ارتقاءشاخصهای بهداشتی ساختمان ومحیط آموزشگاه بوده که باایجادرقابت بین مسئولین مدرسه وجلب همکاری سازمان هابه نتیجه رسیده وبسیاری ازمدارس درگروه مدرسه سالم قرارگرفته است.

 

بهداشت یاران:

این برنامه باهدف جلب مشارکت دانش‌آموزان دراداره اموربهداشت مدارس ودریک گروه بهداشتیاران کلاس –

بهداشتیارمحیط –بهداشت یارموادغذایی وآموزشیاربهداشت اجرامیشودکه هرگروه پس ازآموزشهای لازم به انجام وظیفه میپردازند. بهداشتیارمحیط به آموزش موضوعات مرتبط به سایردانش‌آموزان پرداخته ووظیفه نظارت بربهداشت محیط مدرسه رابرعهده دارد.

بازیافت کاغذ:

دراینطرح مشارکتی هدف این بوده است که ازکاغذه ای باطله تولیدشده درآموزشگاه بعنوان موادبازیافتی استفاده شده وفرهنگ صحیح مصرف بادیداجتماعی–اقتصادی دربین دانش‌آموزان ایجادگردد.

ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه

ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه

ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه

گزارش تخصصی مستخدم مدرسه گزارش تخصصی مستخدم مدرسه گزارش تخصصی مستخدم مدرسه گزارش تخصصی مستخدم مدرسهگزارش تخصصی مستخدم مدرسه گزارش تخصصی مستخدم مدرسه گزارش تخصصی مستخدم مدرسه  گزارش تخصصی ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه گزارش تخصصی ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه گزارش تخصصی ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه گزارش تخصصی ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه گزارش تخصصی ترغیب دانش‌ آموزان به تمیز نگه داشتن محیط مدرسه

برچسب‌ها:, , , , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]