گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس یکی از دانش‌آموزان در کلاس

گزارش تخصصی 2018-10-11 347 views

 

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

چکیده

یکی از دلایل عمده بسیاری از اختلالات رفتاری و شخصیتّی در کودکان و نوجوانان، ضعف در اعتماد به نفس و احساس خودارزشمندی (عزت نفس) است، بنابر این امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از این اختلالات، پرورش و تقوّیت احساس اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان، نقش بسزایی ایفا می‌کند. شروع مدرسه زمان خوبی برای تقویت اعتماد به نفس است، زمانی که قصد داریم به فرزندمان بیاموزیم چه اهدافی را در زندگی داشته باشد و برای رسیدن به آن‌ها چگونه تلاش کند، باید احساساتی را که باعث تقویت تفکرات منفی در آن‌ها می‌شود کاهش دهیم. به این منظور باید باورها و توقعات سختی که از خود دارد و باعث ضعیف شدن اعتماد به نفسمی شود و به آن شدت می‌بخشد را تغییر دهیم{گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان}

یکی ازدلایل عدم یادگیری در کودکان ضعف دراعتمادبه نفس است واین رابطه مستقیمی باچگونگی نگرش فرد نسبت به خو ددارد درمان آن بدون توجه به اصول وروشهای تقویت اعتمادبه نفس انجام نمی پذیرد

اینجانب……………………… معلم پایه………………………. در اوایل سال تحصیلی وقتی مشاهده کردم که دانش‌آموزم درفعالیت‌های داوطلبانه شرکت نمی کندو کمتر سعی می‌کند در فعالیت‌های کلاسی و همچنین فعالیت‌های گروهی شرکت نماید سعی نمودم تا به کمک مادراو اعتمادبنفس او راتقویت نمایئم لذاتوانمندیهای اورامدنظرگرفتیم نه ضعف‌ها وناتوانایی ها را.

بنابراین در جهت رفع این مشکل فعالیت‌های درحد توان ازاوخواستم تابا تلاش خود به موفقیت برسد و او را ترغیب به داشتن دوستان بیشتری نمودم تا از این طریق انگیزه یبیشتری برای سخن گفتن وابراز وجود داشته باشد.

 

مقدمه

اعتماد به نفس واقعی زائیده ی تعهد فرد به خویشتن است: این تعهد که هر آنچه لازم باشد، انجام خواهد داد تا به خواسته او نیازهایش برسد. فردی که فاقد اعتماد به نفس است، عادت کرده است که در مقابل دیگران اختیار و اراده ای از خود نداشته باشد و هر تقاضایی را اجابت نماید. به عبارت دیگر حالت خود نگهداری، امتناع و «نه گفتن » به درخواست دیگران در او ضعیف شده است

در ضمن نداشتن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فکر و روح فرد می‌شود، زبون و بیچاره و ناتوان، از خود مأیوس می‌شود و همراه احساس حقارت می‌کند. باید توجه داشت که اعتماد به نفس انواع مختلفی دارد که شامل: ١- اعتماد به نفس رفتاری٢- احساسی و عاطفی ٣- روحی و معنوی می‌شود. به منظور آنکه شخص، اقتدار لازم را به دست آورد و رضایت و غنایی که استحقاقش را دارد، تجربه کند، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز دارد.

ارزیابی از وضع موجود

در سال تحصیلی ٩۵-٩۴ بعنوان معلم پایه……………، آموزشگاه………………… مشغول به تدریس شدم.. در داخل این کلاس یک نفر از آنها در همان روزهای اول توجه مرا به خودش جلب کرد. این دانش‌آموز محمد امین نام داشت که کم حرفی و بی توجهی او در کلاس نظر مرا به خود معطوف نمود تصمیم گرفتم در مورد این دانش‌آموز تحقیق کنم.

محمد امین دانش‌آموزی کم رو بود که در فعالیت‌های گروهی کمتر شرکت می‌نمود، تحصیلات پدر ابتدایی شغل آزاد و تحصیلات مادر دیپلم و خانه دار می‌باشد. در پرونده ی او مشکلات پدر و مادرش ذکر شده است. از نظر تست هوش، مرزی تشخیص داده شده است. محمد امین در کلاس خیلی آرام و همیشه در حال چرت زدن بود حوصله نوشتن مشق یا تکلیف در کلاس را نداشت و اصلاً مسئولیت پذیر نبود و خودش را از فعالیت‌های کلاس کنار می‌کشید. همیشه احساس خستگی، اضطراب و ناامیدی می‌کرد و وابستگی شدید به مادر داشت. با این شرایطی که در این دانش‌آموز دیدم تصمیم گرفتم حس اعتماد به نفس او را بالا ببرم تا شاید مشکلات او به نحوی برطرف شود.

 

اهداف گزارش تخصصی:

هدف اصلی:

تقویت اعتماد به نفس دانش‌آموز

 

اهداف جزئی:

١- شناخت علل و عواملی که در گوشه گیری و عدم اعتماد به نفس دانش‌آموز مورد نظر در کلاس مؤثرند.

و کوشش در جهت حل مشکلات این دانش‌آموز

٢- توجه به دانش‌آموز مورد نظر از جانب والدین و معلم و جلوگیری از عواقب بعدی این اختلال رفتاری.

٣- کمک به دانش‌آموز مورد نظر و تلاش برای اجتماعی شدن و کشف استعداد و توانایی‌های بالقوه آن‌ها و ایجاد روحیه مشارکت و تعامل اجتماعی در آنان.

 

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص دانش‌آموز مورد نظر باید در ارتباطات کلاسی به خوبی رفتار کند وهمچنین در پاسخ دادن به سوالات معلم بدون استرس باشد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع در این است که، چون دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه در سنین حساس و بحرانی بلوغ قرار دارند، اگر این اختلال رفتاری در این مقطع سنی مورد توجه و سپس درمان قرار نگیرد، سبب یافتن هویت و جایگاه فرد در جامعه و در سنین بالاتر خواهد شد.

اگر نتایج این تحقیق به گونه ای باشد که بتواند رهنمون‌های مفیدی به معلمین در این زمینه ارائه دهد شاید کمکی باشد در جهت مبارزه با عدم اعتماد به نفس دانش‌آموزان در مدارس.

 

سؤالات تحقیق

١- معلم تا چه میزان می‌تواند در اعتماد به نفس دانش‌آموزان مؤثر واقع شود؟

٢- تشکیل گروه‌های کوچک درسی در کلاس تا چه میزان در اعتماد به نفس تأثیر دارد؟

٣- دادن مسئولیت به دانش‌آموز که اعتماد به نفس کافی ندارد تا چه میزان در برطرف کردن آن‌ها مؤثراست؟

۴- تشویق کارهای مثبت دانش‌آموزان تا چه اندازه در افزایش اعتماد به نفس آنها مؤثر است؟

 

فرضیه‌های تحقیق

١- معلم در اعتماد به نفس دانش‌آموزان تأثیر زیادی دارد و نقش مهمی ایفا می‌کند.

٢- تشکیل گروه‌های کوچک درسی در اعتماد به نفس دانش‌آموزان بسیار مؤثر است.

٣- دادن مسئولیت به دانش‌آموزان در اجتماعی کردن آنان تأثیر دارد.

۴- تشویق کارهای مثبت دانش‌آموزان، در اعتماد به نفس آن‌ها تأثیر زیادی دارد.

پیشینه تحقیق

١ـ نیسی (١٣۶۴) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «اثرات اعتماد به نفس بر عملکرد دانش‌آموزان پسر وپسر سال اول تا سوم دبیرستان » به این نتیجه دست یافت که افزایش وکاهش اعتماد به نفس دانش‌آموزان پسر وپسر باعث افزایش و کاهش عملکرد آن‌ها شده است و بین اعتماد به نفس وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر و پسر همبستگی وجود دارد.

٢ـ خیّر (١٣۶٧) در تحقیق خود که درباره ۴٣٩ نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی که به دو گروه موفق (٢١٢ نفر) و ناموفق (٢٢٧ نفر) تقسیم شده بودند، دریافت که بین خود پنداری که بین خودپنداری و گرایش شغلی دانش‌آموزان همبستگی معنی داری وجود دارد. بدین گونه که دانش‌آموزان ناموفق در تحصیل به دلیل عدم موفقیت یک خودپنداری منفی را در خود شکل می‌هند واحتمالاً به همین دلیل شغلهای «پایین تر» را انتخاب می‌کنند.

٣ـ پورشافعی (١٣٧٠) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و پسر سال سوم متوسطه شهرستان قاین » ١۶٠ نفر در سه رشته تحصیلی فرهنگ و ادب، ریاضی وعلوم تجربی را به روش تصادفی طبقه ای، برگزید و از سیاهه ◌ٔ اعتماد به نفسکوپر اسمیت برای سنجش اعتماد به نفس آزمودنی‌ها استفاده نمود و نیز معدل دانش‌آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان درنظر گرفته شد. او با استفاده از همبستگی پیرسون به این نتایج دست یافت که بین میزان اعتماد به نفس دانش‌آموزان پسر و پسر از نظر آماری تفاوت معنا داری وجود ندارد.

در مورد رابطه بین اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی، با محاسبه روش همبستگی پیرسون ضریب به دست آمده برای آزمودنی‌های پسر۰٫۴۶ و برای پسر ان ۰٫۴۹ بود که با مقایسه این ضریب با مقادیر بحرانی ضریب گشتاوری پیرسون، از نظر آماری، معنادار بود. همچنین نتایج آزمون خی دو، با احتمال ۰٫۰۱ نیز از این فرض را تایید نمود. بنابراین نتیجه گرفته شده بیانگر این است که میان اعتماد به نفس دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و افرادی که اعتماد به نفس بالاتری دارند، از نظر میزان پیشرفت در تحصیل نیز در رتبه بالاتری قرار می‌گیرند.

۴ـ بیابانگرد(١٣٧٠) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان‌های تهران در سال ٧٠-۶٩» از بین دانش‌آموزان پسر کلاس سوم دبیرستان در سه منطقه ١١، ۴و١٧ آموزش و پرورش تهران و در هر منطقه نیز از هر سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و اقتصاد، ٢٣٠ نفر را به شیوه تصادفی انتخاب نمود و از مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر و پرسشنامه اعتماد به نفسکوپر اسمیت برای سنجش منبع کنترل و اعتماد به نفس استفاده نمود و از معدل نمرات ثلث اول و دوم دانش‌آموزان در کلیه دروس سال تحصیلی ٧٠-۶٩ برای سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده کرد.

پس از محاسبه همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به این نتایج دست یافت: بین منبع کنترل، اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی ازنظر آماری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین منبع کنترل و اعتماد به نفس از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی و نیز بین اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد. ۶ـ احسانی (١٣٧١) در پژوهشی که تحت عنوان «بررسی رابطه اعتماد به نفسو پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان » انجام داد، ملاحظه نمود که بین میزان اعتماد به نفس دانش‌آموزان پسر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. اما دانش‌آموزانی که سابقه مردودی داشتند از اعتماد به نفس کمتری نسبت به دانش‌آموزانی که سابقه مردودی نداشتند، برخوردار بودند.

۶ـ در تحقیقی، فلسفی نژاد (١٣٧١)، نتیجه گیری کرد که تأثیر اعتماد به نفس در سازگاری با محیط کلاس بدون توجه به جنسیت آزمودنی‌ها از نظر آماری معنادار است. اما هیچ گونه اثر متقابل بین اعتماد به نفس و جنسیت مشاهده نگردید. و درضمن تفاوت معناداری بین اعتماد به نفس پسران و پسر ان مشاهده نشد.

٧ـ پور الصنایع (١٣٧١)، به منظور بررسی و مقایسه ◌ٔ رابطه ◌ٔ اعتماد به نفس دردانش‌آموزان پسر موفق و پیشرفت تحصیلی آنها در دو پایگاه اقتصادی بالا و پایین، پژوهشی را به انجام رساند و دریافت که بین اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد.

٨ـ بخشی (١٣٧٢)، با تحقیقی که تحت عنوان «بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر» به انجام رساند، نشان داد که بین نمرات اعتماد به نفس و معدل درسی آزمودنی‌ها همبستگی در حد ۰٫۲ وجود دارد.

٩ـ ارسطویی ایرانی (١٣٧٢) در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی ارتباط خودپنداره با جنسیت و پیشرفت تحصیلی» به این نتیجه رسید که بین میزان خود پنداری پسر ان وپسران تفاوت معناداری وجود دارد و خودپنداری دانش‌آموزان پسر و پسر موفق بیشتر از میزان خودپنداره دانش‌آموزان پسر و پسر ناموفق است و بین میزان خودپنداری دانش‌آموزان پسر موفق و پسر موفق تفاوت معناداری وجود ندارد.

١٠ـ ترخان (١٣٧٢) دو گروه ١٠٠ نفری از دانش‌آموزان عادی و تیز هوش پسر سال اول شهر تهران را بررسی نمود و به این نتیجه رسید که اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش بالاتر از دانش‌آموزان عادی است و نیز جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به ترتیب اعتماد به نفس وسپس موضع نظارت اهمیت دارند.

جمع آوری اطلاعات

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از کتاب، مجله، سایت‌های اینترنتی و… برای گرد آوری شواهد لازم جهت تشخیص مسئله اقدامات زیر را انجام دادم:

گزارش تخصصی املا نویسی به وسیله تشویق

١-مشاهده رفتار دانش‌آموز در کلاس

در مشاهده رفتار محمد امین در کلاس متوجه شدم او دانش‌آموز بسیار آرام و کم حرفی است. بسیار به ندرت در کلاس با من و سایر هم کلاسی هایش صحبت می‌کند. بیشتر اوقات در کلاس سرش را پایین انداخته و موقع تدریس و یا صحبت من، به من نگاه نمی کند. اگر سوالی در حین تدریس در کلاس برایش پیش می‌آید خودش سوالش را مطرح نکرده و گاهی اوقات از دوستش می‌خواهد که سوال او را مطرح کند. در کلاس تنها با یک نفر که کنارش می‌نشیند صحبت می‌کند. در بحث‌های گروهی و کلاسی و پرسش و پاسخ در کلاس هیچ زمانی داوطلب نیست و تنها زمانی که از او خواسته می‌شود برایز پاسخ گویی شفاهی در جلوی کلاس حاضر شود بسیار مضطرب و رنگ پریده حاضر می‌شودو قادر نیست به طور کامل به سوالات پاسخ دهد.

 

٢-مصاحبه با مدیر و سایر همکاران مدرسه

در صحبتی که با مدیر مدرسه راجع به محمد امین داشتم، ایشان نیز به این موضوع اشاره کردند که محمد امین برای شرکت در هیچ یک از فعالیت‌های پرورشی و مسابقات مختلف فرهنگی – هنری و ورزشی مدرسه داوطلب نیست. حتی زمانی که مسئولیتی به صورت اجباری به او واگذار می‌شود قادر به انجام درست آن نیست چون نمی تواند با سایر دانش‌آموزان ارتباط موثر و خوبی داشته باشد. بیشتر اوقات زنگ تفریح در حیاط فقط با یکی از هم کلاسی هایش دیده می‌شود. زمانی که با او کاری دارم واز او می‌خواهم به دفتر مدرسه مراجعه کند، پشت در دفتر ایستاده و جرات وارد شدن به داخل را ندارد. در صحبتی که با چند همکار دیگر داشتم آنها نیز اشاره کردند محمد امین در کلاس بسیار آرام و ساکت است. به هیچ عنوان برای انجام هیچ فعالیتی در کلاس داوطلب نمی شود و در ارزش یابی کتبی نمره بسیار بهتری نسبت به ارزش یابی شفاهی کسب می‌کند. در گروه‌های کلاسی بسیار کم فعالیت می‌کند و نظر می‌دهد و معمولا نظر سایر دوستانش را تایید می‌کند.

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

گزارش تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس دانش‌آموزان

برچسب‌ها:, , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]