گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی

گزارش تخصصی 2016-11-28 12,010 views

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسیعنوان گزارش: گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۲۳

چکیده

باز نگری در امر آموزش و پرورش می تواند جامعه را به شکوفایی برسواند زیراجامعه دستخوش تحول است. تحول است که جامعه را به سوی رشد و توسعه سوق می

دهد. تحولاتی که در جوامع مختلف پیش می آید مهم ترین علل تغییر در آموزش و شیوه های یوادگیری یاد دهی و – در نهایت کتب درسی است.به دنبال تغییرات ایجاد

شده در ساختار نظام آموزشی تبدیل ۵-۳-۴ به ۳-۳-۶ که نتیجۀاجرایی شدن درس ملی بود، تغییر و تحول از برنامۀ دوره ابتدایی به برنامه دوم آموزشی نیز راه یافت

وعنوان دوره تحصیلی به دوره متوسطه تغییر نام داد. بدین سان فرآیند تغییر و تحول از سال ۱۳۹۰ به دوره اول متوسطه رسید. نخست برنامۀ درسی این دوره باز نگری و

اصلاح شود و در دنبالۀ آن تغییر و تالیف کتب انجام گرفت

((دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی گروه زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۹۱ ))

البته این تغییرات را باید امری شایسته و بایسته و در راستای کیفیت بخشی به محتوای کتاب و بهبود روند آموزش دانست

تغییرات در کتاب جدید بر مبنای:

رویکرد آموزشی روش مشارکتی و فعال بودن دانش آموز –

تغییر در نگرش دانش آموزان به گونه ای که به خود باوری و شکوفایی برسند –

توجه به فرهنگ مطالعۀ استمرار برنامۀ آموزسی فارسی دورۀ ابتدایی در متوسطه

ساختار کتاب با فارسی دوم راهنمایی تفاوت هایی دارد از جمله : جابجایی و کم شدن فصل، کم شدن چهار درس و یک حکایت و هم چنین اضافه شدن یک )شعر خوانی( وکم شدن مطالب مر بوط به دانش های زبانی و ادبی می باشد.

چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم

ساختار کتاب فارسی پایۀ هشتم (دوره اول متوسطه)

ساختار بیرونی :

* ستایش

فصل اول: زیبایی آفرینش                                                         فصل چهارم: نام ها و یادها

فصل دوم: شکفتن                                                                     فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی

فصل سوم: سبک زندگی                                                           فصل ششم : ادبیات بومی

فصل هفتم: ادبیات جهان

* نیایش

ساختار درونی (محتوایی)

الف( مهارت های نوشتاری)

متن درس، تصویر، خود ارزیابی، دانش زبانی و ادبی، کار گروهی، نکاتی در بارۀ املا درس ها به دو روش مستقیم و غیر مستقیم ارائه شده:

۱ مستقیم: ارائه اطلاعات از سوی دانای کل –

۲ غیر مستقیم: به کمک قالب هایی چون: داستان، خاطره، حکایت و… – تصاویر: استفاده از تصاویر زیبا، همخوان با درون مایه درس در جهت تقویت فهم و درک محتوا

فعالیت ها:

طورخود ارزیابی: پرسش هایی از متن درس که در سه سطح  – » همگرا، واگرا و بینابین « ۰طرح شده است

۱دانش زبانی و ادبی:

در این بخش نکات دستوری و موضوع های ادبی بر آمده از دل درس –

آموزش داده می شود.

۲ گفت و گو:

این قسمت که مربوط به قلمرو مهارت های گفتواری کتاب است شامل : نقد و – اظهار نظر دربارۀ شخصیت های یک داستان، کاربرد واژگان یک نوشته، زیبایی های یک سخن ، پیام های یک متن و فعالیت های ویژه مانند: قصه نویسی، کتاب خوانی، شعر خوانی، نمایش و… می با شد.

ب( مهارت های نوشتاری)

فعالیت های نوشتاری کتاب را در بر دارد که تمرینی برای درست نویسی و تقویت سواد ادراکی می باشد.

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسی

بررسی محتوایی کتاب:

ستایش… این بخش با عنوان تحمیدیه با بیتی زیبا از مستوره کردستانی و تصویری زیبا آغاز و سپس باشعر) به نام خدایی کوه جوان آفریود ( از: بسوتان سعدی ادامه می یابد کوه از نظر ساختاری دارای نظم دشواری است. به نظر می رسود اگر شعر روان تر و کوتاه تری در این بخش گنجانده می شد که درک و فهم آن راحت تر بود و احتیاج به توضیح نداشت بهتر بود . البته شایان ذکر است تصویر آن زیبا و تولییر گوار می باشد و مخاطب با آ ن ارتباط معنوایی خوبی برقرار می کند.

یک بیت شعری که تحت عنوان ستایش می باشود از دیوان مستوره کردستانی است. که شامل:)قصاید و غزلیات فارسی و کردی و بیش از سه هزار بیت می باشد(با اندک تغییری آورد  شده .

شعر در اصل این گونه است:

ای نام نکوی تو ،سر دفتر دیوان ها                            وی مصحف روی تو زینت ده عنوان ها

تنها نه منم مفتون بر چشم سیه مستت                          بیمار بسی دارند ، آن نرگس فتانها

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسی

با توجه به اصل شعر در می یابیم ، واژۀ (مصحف( بوه )طلعت) تبدیل شده است

شعر )به نام خدایی که جان آفرید( که در ادامۀ عنوان ستایش آموده است. از قسمت دیباچۀ بوستان سعدی ،مشتمل بر ۶۸ بیت است که ۱۰ بیت ازلابلای ابیات البته با اندک تغییراتی انتخاب شده است در کتاب فارسی بیت اول و آخرشعر این گونه است :

به نام خدایی که جان آفرید                      سخن گفتن اندر زبان آفرید

محال است سعدی که راه صفا                            توان رفت جز برپی مصطفی

 

این اشعار در بوستان چنین آمده است:

به نام خداوند جان آفرین                              حکیم سخن در زبان آفرین

مپندار سعدی که راه صفا                               توان رفت جز بر پی مصطفی

 

شایان ذکر است که در بعضی نسخه ها )آفرین( و در بعضی دیگر )آفرید( آمده است، بیت اول

مردف است و واژۀ ) آفرین ( در پایان مصراع ها ردیف است و کلمات جان و زبان قافیه اند و یا

به نوعی دیگر )جان آفرین( را صفت فاعلی مورخم، آفرینندۀ جوان و )زبان آفرین ( راآفرینندۀ

سخن در زبان آدمی باید دانست

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسی

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسی

برچسب‌ها:, , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]