گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی 2018-03-24 927 views

 

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

عنوان گزارش : گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۶

فهرست مطالب

چکیده:.. ۳

مقدمه:.. ۳

بیان مسئله.. ۵

ارزیابی از وضع موجود:.. ۶

اهداف گزارش تخصصی:.. ۷

هدف اصلی:.. ۷

اهداف جزئی:.. ۷

مقایسه با شاخص:.. ۷

جمع آوری اطلاعات.. ۸

روشهای جمع آوری اطلاعات:.. ۸

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۱

راهکار های موقتی.. ۱۳

راه حل های انتخابی و اجرا:.. ۱۴

نقاط قوت اجرای طرح.. ۱۵

نتیجه گیری و توصیه ی ما به معلمان و والدین:.. ۱۵

نقاط ضعف.. ۱۵

راهکار و پیشنهادات.. ۱۶

پیشنهادهایی برای همکاران.. ۲۱

منابع.. ۲۲

چکیده:

از سنین نخستین دبستان باید کودکان را بتدریج با نماز آشنا و به نماز خواندن تشویق کرد. بسیار مشاهده شده است که کودکان در کنار پدر و مادر می ا یستند یا به تنهایی نماز خواندن آن ها را تقلید می کنند.

این مساله بیانگر این واقعیت است که رفتار کودک، انعکاسی از رفتار الگوهاست و اگر مورد تشویق و تایید والدین و سایر الگها قرار گیرد، تمایل بیشتری برای انجام آن پیدا میکند. از سوی دیگر لازم است اولیا و مربیان همواره در عملکرد خود ثابت قدم بوده، شخصیتی عاطفی، منطقی و محبوب داشته باشند تا اثرگذاری آن ها در اجاد عادات خوب در کودکان افزایش یابد. تعلیم و تکریم نماز و توام کردن نماز با تجارب متنوع و خوشایند برای کودکان می تواند به علاقه مندی و عادت دادن آن به نماز موثر باشد. هدف از این مطالعه و پژوهشتثبیت و یادگیری نماز در دانش آموزان است که کارهای ذیل انجام شد:

پرورش ریشه های فطری و احساسات مذهبی بچه ها و بعد با استفاده از مدل گروه بندی دانش آموزان واستفاده از تدریس گروه همیار و تشویق دانش آموزان که نماز یاد گرفتند و تشویق کسانی که به هم گروه خودنماز یاد دادند وتشویق کامل گروهی که نماز زودتر از بقیه گروه ها نماز یاد گرفتند باعث شد که تمام دانش آموزان کلاس سوم نماز یاد بگیرند و نسبت به نماز و نماز جماعت علاقه مند شوند.

مقدمه:

نمازوسیله ی تشکر از خداوند برنعمت های اوست. ((فصل لربک وانحر)) پیامبر اسلام فرمود: ((موضوع الصلاه من الدین کموضع الراس من الجسد)) نماز به منزله ی سرنسبت به تن می باشد. پیامبرفرمود: ((اول مایحاسب به العبد الصلاه)) نخستین چیزی که به حساب انسان می رسند نمازاست. حضرت علی (ع) می فرماید: (علموا صبیانکم الصلوه) نماز را به کودکتان بیاموز ید نماز ارتباطی مستحکم و دائمی برای ارتباط انسان با خداوند است. مبتدی ترین انسان ها تا برجسته ترین اولیای خدا نماز را زیباترین و محبوب ترین ارتباط با خدا می دانند. انسان دارای گرایش های عالی در وجود خویش است که شاخصه و ممیز انسان محسوب می شود و آنرا فطرت گویند. گرایش انسان به پرستش یکی از ابعاد چهارگانه ی فطرت او می باشد و بدین معناست که انسان در عمق وجود خود تمایل به خشوع نسبت به حقیقتی مقدس و والا دارد.

این خشوع و خضوع در نهاد هر انسان وجود دارد و هدف آفرینش انسان نیز به شمار می آید (سوره ذاریات آیه ۵۶)

گرچه همه نهادها در جامعه نسبت به شکوفایی این خصیصه فطری و در پی آن ترویج نماز که برترین نماد پرستش است مسئولیت دارند اما مسئولیت خانواده و مدرسه به عنوان مهم ترین متولیان امر تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی سنگین ترین است. تعامل این دو نهاد در راستای هم نتیجه موثری در پی خواهد داشت.

اولین قدم در تربیت دینی انس و الفت دینی است بدین شکل که کودکان در سال های اولیه زندگی با مشاهده اقامه نماز تلاوت قرآن و پرداختن به فرایض دینی از سوی خانواده و اطرافیان از آنها فرا می گیرند و علاقه مند به امور دینی می گردند. لذا خانواده با مشاهده میل کودک به نماز و شرکت در جلسات مذهبی و اموری از این دست باید او را تشویق نماید. آموزش و پرورش نیز در مرحله پیش دبستانی فعالیت خود را با تهیه جزوات آموزشی مناسب در این زمینه آغاز نموده اما در دوره دبستان لازم است که این اعمال کودک مستمر ادامه یابد و تحت نظارت قرار گیرد زیرا تکرار اعمال سبب نفوذ و تاثیر در شخصیت و ماندگاری آن عمل در روح و روان کودک خواهد شد.

در این دوره مدرسه نقش مهمی برعهده دارد اگرچه در سال های اولیه این دوره اقامه نماز بر دختران (پایه اول و دوم) و تا پایان برای پسران واجب نیست ولی از طریق حضور در نمازخانه و اقامه نماز می توان نوعی آمادگی بر عمل را در آنها به وجود آورد و خانواده نیز می تواند باتاکید بر نماز اول وقت و بیدار شدن برای نماز صبح الگو بودن اعضای خانواده به این امر جامه عمل بپوشاند.

نماز یکی از شایسته ترین ضروری ترین کارهایی است که باید در تمامی کشورهای مسلمان به خصوص در ایران ما صورت گیرد.. زیرا برپا داشتن نماز نخستین ثمره و نشانه ی حکومت صالحان است. نمازرکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه رادرزندگی مردم داشته باشد هیچ وسیله ای مستحکم ترو دایمی تراز نمازبرای ارتباط میان انسان با خدا نیست نورا نیت نمازورازها و رمزهای آن و درس هایی که در آن گنجانیده شده و اثر آن در ساختن فرد و جامعه چندان نیست که بشود

درمقالی کوتاه از آن سخن گفت بلکه چنان نیست که بی خبری چون من بتواند از اعماق آن خبری آورد آن چه من با قلم قاصر و معرفت ناچیز خود می گویم آن است که مردم ما و جامعه ی ما و به خصوص جوانان ما که اکنون بار امانت سنگینی را به دوش گرفته اند باید نمازرا منبع قدرتی لایزال بدانند. آن است که در کار معرفی نماز کوتاهی های زیادی شده است و نتیجه آن که نماز هنوز جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است این مسئولیت سنگین بر دوش ما معلمان ابتدایی است.

بیان مسئله

بر پایی نماز در مدارس وظیفه ای خطیر و بسیار حساس است، زیرا مدارس جدای از ویژگیهای منحصر به فرد، محل تشویق، اضطراب، رقابت های نگران کننده توأم با شکست و پدیده های ناخوشایند دیگری است که هر کدام از آن ها به تنهایی قادر به تبدیل محرکهای خنثی به محرکهای شرطی نیرومند فراخوان اضطراب و حالات ناخوشایند روانی می باشند. بنابراین ایجاد اصلاحات بنیادی به منظور تغییر در نگرش دانش آموزان نسبت به مناسک جاری به ویژه نماز جماعت می تواند زمینه ساز تحولات اساسی در شخصیت دانش آموزان شود و نه تنها نگرش آنها را نسبت به صورت ظاهری عبادات بهبود بخشد.

بلکه در جهت گیری اصولی به سوی ارزشهای انسانی آنها را هدایت نماید. بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی کاهش یافته و تهاجم فرهنگی بیگانه به نسل نو چندان کاری از پیش نخواهد برد و در زمینه فکری و اخلاقی از انحراف مصون خواهند ماند. همه ی کودکان و نوجوانان، محتاج هدایتند و به یک برنامه ی صحیح زندگی نیاز دارند. این نیاز برآورده نمی شود، مگر با پرورش حس مذهبی، احیاء فطرت و فراهم نمودن زمینه های رشد و به کمال رساندن فضایل اخلاقی آنها که نماز کامل ترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان است.

در دین ما نماز به عنوان ستون دین تلقی شده و ملاک ارزش آدمی و قبولی کلیه ی اعمال و فرائض دیگر اوست و اگر درست اقامه گردد، به عنوان معراج مؤمن و رأس دین شمرده می شود، که نیاز به مداومت ومحافظت دارد. بدون تردید، همه ی کودکان و نوجوانان، بالفطره استعداد پذیرش و انجام تکالیف مذهبی را دارند اما آنچه مهم است، چگونگی روش ها و ارائۀ شیوه های جذب آنها به سوی تکالیف مذهبی است. با اعتقاد بر این اصل بود که بر آن شدم تا دریابم که راهها و شیوه های جذب دانش آموزان به اقامۀ نماز جماعت، که عالی ترین ارتباط انسان با خداست، چیست؟

 

ارزیابی از وضع موجود:

بنده حدود…………….. سال است که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم هم اکنون یعنی در سال تحصیلی ٩۵ – ٩۴ معلم کلاس…………………. که دارای ٣١ نفر دانش آموز است می باشم.

از ابتدای سال، برای من این سؤال مطرح بود که چرا فراگیران این کلاس توجهی به خواندن نماز ندارند.

بنده سعی کردم که وضعیت نامطلوب را از طریق به وضعیت مطلوب برسانم. لذا با توجه به چرخه ی موجود در که دارای مراحل زیر بوده این مسئله را که چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم حل نمایم.

 

اهداف گزارش تخصصی:

هدف اصلی:

علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

 

اهداف جزئی:

بررسی دلایل بی علاقگی دانش اموزان به خواندن نماز

پیدا کردن راهکارهایی جهت علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

 

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص، خواندن نماز باید در دانش آموزان نهادینه شود.

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

برچسب‌ها:, , , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]