گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی 2017-11-08 2,276 views

کنید گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

عنوان گزارش : گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی به درس ریاضی و جدول ضرب

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۸

مقدمه  بیان مساله و سابقه موضوع

پیشرفتهای سریع و همه جانبه علوم و تکنولوژی و تحولات عظیم اقتصادی و گسترش بی سابقه ارتباطاتددیگر دانشهای بشری در قرن بیستم و به ویژه در نیمه دوم آن، مسائل جدیدی را مطرح ساخته است. در واقع آشنایی

جدی با علوم کاربردی فنی و گاه نظری )محض( امروزی بدون داشتن درک صحیح از مباحث ریاضیات امری دشوار و در واقع محال است. دراین صورت چگونه می توان از خلاقیتها و رشد و باروری استعدادهای دانش آموزان حمایتی

همه جانبه داشت چرا که بارها در سطح مدارس دیده شده است که بعضی از دانش آموزان به ایده ها و مسائل جدیدی دست می یابند یا در زمینه یک مسئله علمی، نظری جدید دارند اما به این نظرات توجه خاصی نمی شود.

هر معلمی که عهده دار تدریس ریاضی است یکی از ضروریات کار او واقف بودن به آسیب های آموزشی ریاضی می باشد تا بتواند اهداف آموزشی و مفاهیم پیچیده ریاضی را روشن تر و ملموس تر به دانش آموزان انتقال دهد

و آنان را فعال تر وارد شبکه بازی با موجودات ریاضی نماید.معلم پس از تغییر محتوای آموزشی و درک موقعیت زمان و مکان و ویژگی های یادگیرنده با اعتماد به نفس و اطمینان بیشتری در امر آموزشی می تواند بر چالشهای موجود فائق آید.

در این صورت یادگیرنده هم ضمنِ پرورش خلاقیت هایش با آسودگی خیال و اطمینان خاطر به فراگیری می پردازد و اگر کار گروهی باشد در گروه، شرکت فعال خود را نشان خواهد داد پس رسالت خطیر متخصصان تدریس ریاضی در

واقع شناخت یادگیرنده، چگونگی شکل دهی مفاهیم ریاضی، دوباره سازی مفاهیم ریاضی و سرانجام از بین بردن معضلات موجود است.

آموزش درست ریاضی را چه از نظر ایجاد تفکر ریاضی به منزله  » تحول فرهنگی « و چه به لحاظ تفکر منطقی به منزله » تحول سیاسی و عدم وابستگی  « و چه به لحاظ بهره وری مناسب به منزله تحول «تحول اقتصادی»

که نتایج آن در واقع تبدیل نیروی انسانی به سرمایه های انسانی «بهره وری بهینه» نیازمند دو عامل مهم آموزش و انگیزش در راستای اهداف بهینه اجتماعی می باشد البته آموزش به حد کافی به جامعه در زمنیه های

مختلف داده شده اما چون ایجاد انگیزه وجود نداشته آموزش نتوانسته کاربرد داشته باشد.برای ایجاد انگیزش در زمینه ریاضیات نیاز به رقابت و رقابت پذیر دانش آموزان می باشد که این رقابت شکل ناسالم به خود گرفته و

آموزش از مسیر درست خود منحرف شده در این راستا برای رسیدن به اهداف صحیح می توان ابتدا فرهنگ سازی مناسب نمود تا جلوی اتلاف سرمایه های خانوادگی را گرفت و با دادن اطلاعات درست به دانش آموزان و

خانواده ها و یک اطلاع رسانی درست و متحول شدن نظام آموزشی نه در حد یک حرف بلکه تحولی مبنایی و پایه ای به راهکارهای درست تر و معقول تری دست یابیم. اما سؤال مهمی که مطرح می باشد آن است که،

چرا عدهی کمی از دانش آموزان به درس ریاضی علاقه مند میباشند؟ چرا نتایج ارزشیابی درس ریاضی اغلب فراگیران رضایت بخش نمی باشد؟ چرا بعضی از دانش آموزان در زنگ ریاضی دچار اضطراب و نگرانی می شوند؟

چرا بعضی از آموزگاران در تدریس این درس موفقیّت چندانی ندارند؟ به راستی دلیل این ناکامی ها چیست و عوامل آن کدامند؟ برخی از پژوهشگران، هم چگونه توانستم با ایجاد محیطی شاد و فعال میزان یادگیری دانش آموزان

کلاس سوم مدرسه شهیدین فاطمی را در درس ریاضی افزایش دهم؟» انجام داده بود، با استفاده از روش های گوناگون تحقیق ، به این نتیجه رسید که می توان با ایجاد محیط شاد و افزایش نشاط در دانش آموزان، میزان علاقه مندی

آنان را در درس ریاضی افزایش داد. بی شک، مهم ترین عاملی که در موفقیت یا ناکامی برخی از معلمان در تدریس ریاضی ، نقش بسزایی دارد، مربوط به روش آنان در علاقه مند کردن دانش آموزان به درس یاد شده و چگونگی ایجاد انگیزه

و ارائه مطالب درسی به آنان می باشد. بر این اساس، عنوان گزارش تخصصی حاضر این است: «علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و جدول ضرب با راه حل های خلاقانه».

 

اهداف گزارش تخصصی :

هدف اصلی

ایجاد انگیزه و افزایش علاقه در دانش آموزان سال سوم نسبت به درس ریاضی و انجام فعالیت های عملکردی آن و پیشرفت فراگیران در آزمون های مداد کاغذی و جدول ضرب

اهداف جزئی :

۱- ارتقا بخشی مهارت دانش اموزان در انجام عملکردی و فعالیت های خارج از مدرسه

۲- افزایش میزان کاربرد مفاهیم ریاضی را در زندگی روزمره ی دانش آموزان

۳- افزایش موفقیت دانش آموزان در سایر دروس

 

بیان مسأله

ریاضی و چهار عمل اصلی مربوط به آن همیشه مورد نیاز زندگی روزمره ما است و یادگیری این چهارعمل در دوره دبستان امکان پذیر می باشد . یادگیری ضرب و جدول مربوط به آن در پایه سوم ابتدایی اتفاق می افتد که

اگر کسی در یادگیری آن دچار مشکل شود تقریباً تا آخر عمر گرهی باز نشده در زندگی او میافتد که همیشه در برخورد با مسائل ریاضی مجبور می شود باکمی مکث این مسئله را حل نماید و اگر این یادگیری ها با لذت همراه باشد

به عنوان خاطره ای جالب و به یاد ماندنی در ذهن دانش آموزان می ماند و چیزی که با خاطره همراه باشد از یاد نمی رود چه بسا دانشمندانی که با بازی علمی راآموخته اند و بعد از مدتی با یادآوری آن خاطره ها به آن مقام نائل آمدند

و چه بسیار همکارانی که با استفاده از وسایل بسیار ساده و روش های آسان توانسته اند مطالب را بصورت عمیق و فراموش نشدنی به دانش آموزان یاد دهند . پس یادگیری همیشه با یک روش امکان پذیر نیست و بهتر است

با توجه به زمان و مکان و خصوصیات منطقه ای و … دانش آموزان را تربیت کرده و با زبان خود آنها بازی با تدریس را بصورت عملی انجام داد .

 

ارزیابی از وضع موجود

بنده با       سال خدمت در آموزش و پرورش بعنوان آموزگار در مدارس شهرستان           که اکثر در روستاها مشغول به تدریس بوده ام در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ آموزگار کلاس سوم دبستان ………………… دارای    دانش آموز بودم.

دانش آموزان کلاس سوم ما در اکثر درسها در حد خوب و خیلی خوب بودند اما متأسفانه در درس

ریاضی ضعف داشتند خصوصاً در یادگیری جدول ضرب که پس از تدریس این درس در جلسه بعد نمی توانستند به سؤالها خوب جواب بدهند. بنابراین من تصمیم گرفتم که این مشکل را از طریق گزارش تخصصی یعنی پژوهش در عمل انجام دهم.

حال با توجه به اینکه پژوهش در عمل دارای چرخه ای است که برای حل مسئله بوجود آمده باید این چرخه را انجام داد.

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی به درس ریاضی و جدول ضرب

جمع آوری اطلاعات راجع به مشکل

الف. شاخص های کیفی وضع موجود

به منظور آگاهی بیشتر از میزان علاقه ی دانش آموزان نسبت به درس ریاضی، دفترچه ای به نام ثبت فعالیتهای ریاضی تهیه نموده و هر ورق آن را به دانش آموزی اختصاص دادم و هنگامی که دانش آموزان فعالیتهای مختلف

گروهی و فردی در کلاس انجام می دادند، با دقت، رفتار آنان را مشاهده نموده و یادداشت می کردم. بعد از دو ماه و چند روز:

با مشاهده ی فعالیت های دانش آموزانم در زنگ ریاضی و بررسی یادداشت های روزانه پژوهشی خود، چنین دریافتم:دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های گروهی مربوط به درس ریاضی از خود رغبتی نشان نمی دادند.

در انجام تمرین های ریاضی دقّت کافی را نداشتند. در انجام فعالیت های عملکردی درس ریاضی، با دوستان خود همکاری نمی کردند. در تمیز نگهداشتن کتاب ریاضی چندان کوشا نبودند. به وسایل کمک آموزشی هنگام تدریس ریاضی توجه نداشتند.

با بررسی مراجعات مکرر بعضی از اولیای دانش آموزان به کلاسم، و گله مندی از فرزندشان در رابطه با درس ریاضی دریافتم:از نتایج آزمون های مداد کاغذی درس یاد شده ناراضی بودند. نسبت به درس ریاضی ابراز بی علاقه گی می کردند.

انجام تکالیف ریاضی در منزل، با تأخیر و نارضایتی اولیا همراه بود. تکالیف ریاضی با کمک بزرگترهای خود انجام می شد.

با نظرسنجی از دانش آموزان در مورد میزان علاقهی آنها نسبت به درس ریاضی دریافتم: نسبت به یادگیری درس ریاضی نگرش مثبتی نداشتند. به نقل از چند تن از دانش آموزان زنگ ریاضی خسته کننده بود.

همچنین با بررسی نتایج حاصل از آزمون ریاضی دریافتم: آزمون های عملکردی را با دقت انجام نمیدادند. علاقه ای به انجام آزمون های عملکردی نداشتند. نتایج آزمون های عملکردی چندان رضایت بخش نبود.

با بررسی کارنامه پیشرفت تحصیلی سال گذشته آن ها نیز دریافتم: ارزیابی درس ریاضی در کارنامه پیشرفت تحصیلی سال گذشته برخی از آنان چندان رضایت بخش نبود.

علاوه بر این، با بررسی پاسخ پرسشنامه ویژه ی آموزگاران سال گذشته نیز یافته های زیر به دست آمد:

آموزگاران سال گذشته نیز از انجام فعالیت های ریاضی برخی ازآنان رضایت چندانی نداشتند. در سال گذشته نیز بعضی از دانش آموزان نسبت به یادگیری مفاهیم درس ریاضی رغبتی از خود نشان نمی دادند.

همچنین با بررسی پوشه کار سال قبل فراگیران هم مشخص شد که برخی از آنان تکالیف و فعالیت های

خود را با دقت انجام نداده بودند.

ب. شاخص های کمّی وضع موجود

برای تعیین وضع موجود از اعداد و ارقام نیز استفاده شد که در این قسمت در قالب شاخص های کمّی به شرح زیر ارائه می گردد: با استفاده از روش مشاهده ی متمرکز به بررسی نتایج آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پرداختم.

نتایج به دست آمده چنین بود: فقط ۲ نفر از کل دانشآموزان، همه ی سؤالات آزمون ریاضی را، صحیح و کامل انجام داده بودند! ۳نفر در حد بسیار خوب و ۴ نفر در حد خوب، پاسخ داده، و بقیه در حد متوسط و ضعیف بودند. متأسفانه،

بعد از ۳ ماه که از سال تحصیلی می گذشت و با توجه به تمرینات زیادی که در کلاس انجام می شد، این امر قابل قبول به نظر نمی رسید.

 

موانع موجود در بی علاقگی دانش آموزان به ریاضی

جهت شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد بی علاقه گی دانش آموزان نسبت به درس ریاضی پس از محرز شدن مسأله بی علاقه گی دانش آموزانم به درس ریاضی و رضایت بخش نبودن نتایج ارزش یابی آنان در درس یاد شده،

تصمیم گرفتم برای شناسایی علت یا علل ایجادکننده این مسأله، به جمع آوری داده ها اقدام نمایم.

ابتدا فرضیاتی را برای خود یادداشت کرده بودم، مثلاً: جذاب نبودن روش تدریسم برای دانشآموزان، عدم علاقه ی آنان نسبت به من وغیره. ولی با بررسی های انجام شده، همانطور که ذکر شد، دریافتم که مشکل بی علاقه گی

آنان نسبت به درس ریاضی مربوط به سال های قبل و حتی پیش داوری آنان از درس یاد شده، می گردید. با توجه به این که، عامل هر موفقیّت در هر فعالیّتی داشتن اطّلاعات لازم در آن زمینه می باشد، لازم بود از روش های علمی

گردآوری داده ها استفاده کنم، تا از این طریق بتوانم راه حل های مسأله را نیز بیایم. با توجه به این که، پرسش نامه یکی از ابزار رایج برای کسب داده های تحقیق است. به همین منظور پرسشنامه ای با این سؤال تنظیم نموده:

«به نظرشما چرا اغلب دانش آموزان نسبت به درس ریاضی بی علاقه اند؟» و در و در اختیار ۲۰ نفر از اولیای دانش آموزان و ۵ نفر آموزگاران شاغل در آموزشگاه که ۳ نفر از آنان، آموزگاران سال گذشته بودند، قرار دادم. بعد از چند روز،

پرسشنامه ها را جمع آوری و پاسخ ها را بررسی کردم. )برخی از پاسخ ها مشترک و تکراری بود( هم چنین، جهت نظرسنجی از دانش آموزان در مورد علت بی علاقه گی آنان به درس ریاضی سؤالات زیر را تنظیم کرده و در زمان های مناسب از آنان می پرسیدم.

چرا بعضی از دانش آموزان به درس ریاضی علاقه ندارند؟ چرا بعضی از دانش آموزان به انجام فعالیت ریاضی بی علاقه اند؟ همچنین، با مطالع هی کتاب های مختلف، دلایل بی علاقه گی دانش آموزان نسبت به درس ریاضی را چنین دریافتم،

که اولاً: نوع و روش تدریس برخی از آموزگاران در درس ریاضی متناسب با هدف درس نیست. ثانیاً: عدم دقّت و توجّه دانش آموزان به درس ریاضی، منجر به ناتوانی آنان در انجام تکالیف می شود، ثالثاً: عدم آشنایی فراگیران با کاربرد مفاهیم

ریاضی در زندگی روزمره، میزان رغبت و علاقهی آنان را به درس یادشده کاهش می دهد. با تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها جهت شناسایی عوامل موثر بر ایجاد بی علاقه گی دانش آموزان به درس ریاضی پس از جمع آوری پاسخ های

اولیا و همکاران به سؤالات پرسشنامه،

بررسی پاسخ دانش آموزان به سؤالات مصاحبه، تبادل نظر با مدیر، معاونین و آموزگاران سال های قبل آنان، به تجزیه و تحلیل و تفسیر پاسخ ها پرداخته و دریافتم که عوامل مؤثر در ایجاد بی علاقه گی دانش آموزان نسبت به درس

ریاضی به ترتیب اولویت به شرح زیر بود: ۱٫ با نشاط نبودن فضای کلاس ریاضی ۲٫ فراموش شدن بعضی از مفاهیم ریاضی ۳٫ مشکل بودن درس ریاضی)عدم نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به یادگیری درس ریاضی ۴٫ عدم آگاهی

اغلب اولیا از وضعیت فعالیت ریاضی فرزندشان در کلاس۵٫ ضعف شاگردان در یادگیری مفاهیم پیشنیاز ۶٫وقت گیر بودن انجام تکالیف ریاضی ۷٫ عدم آشنایی فراگیران با کاربرد مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره ۸٫ عدم توجّه برخی از

آموزگاران به تفاوت های فردی و ارائه ی تکالیف یکسان به دانش آموزان ۹٫ جذاب نبودن وسایل کمک آموزشی ۱۰ . یکنواخت بودن روش تدریس برخی از آموزگاران ۱۱ . چیدمان نامناسب میز و نیمکت های کلاسهم چنین با بررسی

مطالب به دست آمده از طریق مطالعه ی منابع گوناگون، دریافتم که عدم دقّت و توجّه بعضی از دانشآموزان هنگام تدریس مفاهیم ریاضی، منجر به ناتوانی آنان در انجام تکالیف و فعالیتهای درس مورد نظر شده، در نهایت موجب بی علاقه گی آنان نیز می شود.

پیشینه مشکل در پژوهش ها

سیف اللهی(۱۳۸۴) بر این باور است که گردآوری داده ها و اطلاعات، مرحله ای از اقدام پژوهی است که در آن، محقق جهت پیدا کردن یک یا چند راه حل، با هدف تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب تلاش می کند.

بنابراین، پس از شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد بی علاقه گی دانش آموزان نسبت به درس ریاضی، در پی آن بودم تا با استفاده از روش های گوناگون، ضمن برطرف نمودن عوامل ایجاد کننده ی مسأله، در جهت افزایش علاقه مندی

دانش آموزان یاد شده به درس ریاضی و فعالیّت های آن نیز گام مؤثری بردارم. بر این اساس، به منظور دست یابی به راهکارهایی برای حل مسأله، مجدداً به جمع آوری داده ها و اطلاعات، با استفاده از روش های علمی پرداختم که توضیح آن بدین شرح می باشد:

نمونه گزارش تخصصی دبیر معلم ورزش برطرف کردن مشکل چاقی

الف. مصاحبه به منظور کسب اطلاعات مفیدتر،

چند سؤال را تنظیم کرده و در زنگ های مختلف که وقت آزاد داشتیم، از دانش آموزان می پرسیدم، سؤالات

چنین بود: ۱٫ به نظر شما با چه روش هایی می توانیم کلاس ریاضی را با نشاط کنیم؟ ۲٫ چگونه می توانیم یادگیری درس ریاضی را ساده و آسان کنیم؟ چند نمونه از پاسخ دانش آموزان، چنین بود: استفاده از تصاویر

زیبای مرتبط با مفهوم درس ریاضی و استفاده از شعر در تدریس .

ب. مشاهده

به لحاظ حضور در کلاس همکاران و ارتباط مستقیم با دانش آموزان و محیط پیرامون آن ها، برخی از اطّلاعات خود را، از طریق مشاهده به دست آوردم. بدین طریق که در زنگ های ورزش، که وقت من آزاد بود،

با همکارانم در پایه های مختلف هماهنگ می کردم و به کلاس آن ها می رفتم و روش تدریس ایشان و فعالیت دانش آموزان را مشاهده نموده و نکاتی که به نظرم، منجر به ایجاد علاقه مندی دانش آموزان

نسبت به درس ریاضی می شد، را یادداشت می کردم، مانند: استفاده از روش ایفای نقش توسط دانش آموزان و ارزشیابی تشخیصی جهت تعیین نقطه ی شروع تدریس.

ج. پرسش نامه

با توجه به این که، پرسشنامه ی بازپاسخ به پاسخ دهنده اجازه می دهد تا به ابراز دامنه ی گسترده تری از نظرات خود بپردازد. به منظور نظرخواهی از اولیا، برای کسب راه حل های مناسب جهت حل مسأله،

پرسشنامه ای که شامل سؤالات زیر بود، را تنظیم نموده سپس در اختیار تمامی اولیای دانش آموزان قرار دادم تا نظرات خود را در آن مکتوب نمایند. سؤالات بدین گونه بود: ۱٫ به نظر شما با چه روش هایی

می توانیم کلاس ریاضی با نشاط و شاداب داشته باشیم؟ ۲٫ جهت آگاهی از وضعیت درس ریاضی فرزندتان چه روش هایی را پیشنهاد می دهید؟ چند نمونه از پاسخ اولیا به پرسشنامه نظرخواهی، چنین بود: نصب فعالیت های

دانش آموزان روی دیوار، یادداشت نتایج فعالیت کلاسی دانش آموزان در دفتر فعالیت ریاضی آنان. علاوه بر این، یک پرسشنامه

بازپاسخ دیگر نیز، ویژه همکاران شاغل در آموزشگاه، طراحی نموده و در اختیار ایشان قرار دادم. سؤالات این پرسشنامه، چنین بود:

  • ۱ چگونه می توان وسایل کمک آموزشی را برای دانش آموزان پایه سوم جذاب نمود؟
  • ۲ به نظر شما چگونه می توان نگرش منفی دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس ریاضی از بین برد؟

نمونهای از پاسخ همکاران به پرسشنامه، چنین بود: ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان، استفاده از فعالیت ها و تکالیف عملکردی، استفاده از روش بارش فکری در تدریس برخی از مفاهیم ریاضی.

د. مطالعه

با چند تن از اساتید محترم در مورد چگونگی علاقهم ندکردن دانش آموزان به درس ریاضی، مشورت نمودم و ایشان کتاب هایی در این زمینه، معرفی کردند. پس از تهیه و مطالعهی کتاب های مورد نظر، نکاتی که به

نظرم مناسب و مفید بود را یادداشت نموده که در راهحل های پیشنهادی به آن ها اشاره می گردد.

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

گزارش تخصصی آموزگار ریاضی سوم ابتدایی و جدول ضرب

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]