گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی 2018-01-05 915 views

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

عنوان گزارش : گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۹

چکیده

حسابداری در تمام دنیا ودر تمام مشاغل در هر مرحله وبا هر تعداد کارمند وشاغل نیاز مبرم بشر بوده و می‌باشد.

رشته حسابداری یکی از رشته‌های جهانی وضروری در هر جامعه بوده ولی هنوز از نظر کتبی که تدریس می‌شوند ساعت تدریس این کتاب‌ها وامکانات موجود هماهنگی با نیاز جامعه نداشته وپیشرفت چشمگیری وجود نیامده است واین رشته بیشتر در هنرستان اشباع شده است باید با توجه به پیشرفت تکنولوژی وتکنولوژی به وجود آمده در دیگر سطوح زندگی مردم تغییراتی را نیز در نحوه تدریس وفراگیری رشته حسابداری به وجود آوریم

بررسیهای مقدماتی که از دانش‌آموزان، مدیران، مشاوران و مسئولان کار دانش و فنی و حرفه ای به عمل آمد بیانگر نگرش منفی دانش‌آموزان به برخی از رشته‌های کار دانش و فنی و حرفه ای مثل رشته حسابداری می‌باشد. امروزه کشور به نیروهای انسانی ماهر ونیمه ماهر نیازمند است که بتواند نیازهای شغلی جامعه را رفع کنند. از طرف دیگر ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها نسبت به شرکت کنندگان رشته حسابداری محدود است رشته‌های کار دانش و فنی و حرفه ای مثل رشته حسابداری می‌توانند این مشکلات راحل کنند، به شرطی که دانش‌آموزان رشته حسابداری اولامهارتهای لازم را جهت وردود به بازار کار کسب کنند. ثانیا زمینه‌های لازم جهت جذب آنان در بازار کار مهیا شو. ثالثادر آمد وارزش اجتماعی آنان نسبت به بقیه مشاغل خیلی پایین نباشد.

با توجه به مطالعات مقدماتی مهمترین عوامل موثر بر نگرش دانش‌آموزان به رشته حسابداری عبارت از شرایط خانوادگی از قبیل شغل پدر، سواد والدین، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان ونگرش دانش‌آموزان به مشاغل، استخدام، مهارتهای کار دانش، آشنایی با رشته حسابداری می‌باشد.

از آنجا که عوامل مذکور، درنگرش دانش‌آموزان به رشته حسابداری می‌تواند موثر باشد لازم است قابلیت اعتماد آن مورد بررسی قرار گیرد، پژوهش حاضر به این منظور صورت گرفته است یعنی برای اینکه نشان دهد این عوامل با چه اطمینانی می‌توانند برنگرش دانش‌آموزان به رشته حسابداری باشند. تا در جهت بهبود بخشیدن به عوامل وشرایط موجود اقداماتی صورت گیرد.

در این گزارش تخصصی و پژوهش سعی بر این است که راهکارهای علاقمند کردن هنرجویان به رشته حسابداری را بیان نموده و نقش وظیفه ی خود دانش‌آموز، اولیاء، دبیران و مسئولین برای رسیدن به این مهم مشخص گردد.

نکات کلیدی:

رشته حسابداری علاقمندی – روش‌ها

مقدمه:

با توجه به تحقیقات انجام شده، شناخت دانش‌آموزان از رشته حسابداری پایین می‌باشد وبنا به نظر اگوست کنت، علم وآگاهی پیش نگری می‌آورد وپیش نگری کنش. چون دانش‌آموزان و والدین آنا ن شناخت کافی از رشته حسابداری ندارند، تمایل کمتری برای انتخاب رشته حسابداری از خود نشان می‌دهند. شرایط خانوادگی از قبیل سواد والدین، شغل پدرف وضعیت اقتصادی خانواده در انتخاب رشته حسابداری موثر می‌باشند (غریب، ١٣٧۴) به عقیده مشاوران، معلمان ومدیران دربیشتر موارد دانش‌آموزانی که نمره شان برای انتخاب دیگر رشته‌ها نمی رسد رشته حسابداری را انتخاب می‌نمایند.

یکی از دلایل انتخاب نکردن رشته حسابداری توسط هنرجویان این است که تحصیل در رشته‌های کار دانش و فنی و حرفه ای را مانعی جهت ادامه تحصیل در سطوح بالا می‌دانند(غریبت، ١٣٧٩). بنا به نظر کاتز یک فرد نسبت به اشیائی (موضوعاتی) نگرش مثبت پیدا می‌کند که در برآوردن نیازهای او یا در جلوگیری از رویدادهای منفی برای وی موثر باشد(کریمی، ١٣٧٩) برخلاف تحقیات مذکور میری چیمه (١٣٧۴) به نتایج متناقضی دست یافته است. دانش‌آموزان با علاقه به رشته حسابداری روی آورده اند و روی آوردن دانش‌آموزان به کار دانش و فنی و حرفه ای بخاطر عدم کسب شرایط ورود به رشته حسابداری نبوده است یکی از نکات دیگری که در تحقیقات توجهی به آن نشده است فرهنگ کار در جامعه است به نظر می‌رسد در جامعه کنونی ایران دانش‌آموزان و والدین آنان بیشتر به مشاغل دولتی و استخدام رسمی علاقه مند هستند ورشته‌های کار دانش و فنی و حرفه ای را مترارف با اشتغال آزاد می‌پندراند این امر در نگرش دانش‌آموزان نسبت به شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای تاثر منفی دارد در جامعه ماتحصیل را بیشتر به خاطر استخدام می‌پذیرند نه به عنوان راهی برای کسب مهرت جهت اشتغال در جامعه این نگرش است که زمان لازم دارد تا تغییر کند. بنابراین عوامل متعدد در نگرش دانش‌آموزان به رشته حسابداری است البته هنرجویان نسبت به رشته حسابداری مثبتی دارند.

بنا بر آنچه گفته شد اینجانب….. تصمیم گرفتم هنرجویانم را با رشته حسابداری و بازار کار آینده این رشته آشنا نموده و آنها را به ادامه تحصیل در این رشته علاقمند نمایم.

بیان مسئله

حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه -اش فراهم کردن اطلاعات کمی، که اساسا دارای ماهیت مالی هستند، درباره واحد اقتصادی است. اطلاعات فراهم شده توسط حسابداری باید در تصمیم -گیری-های اقتصادی سودمند باشد.

پیشینه حسابداری ایران به نخستین تمدن -هایی بر می‌-گردد که در این سرزمین پا گرفت. مدارک به دست آمده از ایران باستان حکایت از این دارد که در عصر هخامنشی نظام مالی منسجمی برقرار بوده و حساب درآمد و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و نگاهداری می‌-شده است. رشته حسابداری اولین بار در دهه ی ١٣٣٠ با تاسیس اولین آموزشگاه -های عالی و دانشکده -های خصوصی از جمله آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران، دانشکده علوم اداری و موسسه -ی عالی حسابداری مطرح گردید. در حال حاضر این رشته در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و بدون هیچ گرایشی تدریس می‌-شود.

از آنجایی که محصول نهایی حرفه حسابداری مبنای تصمیمات اقتصادی اشخاص ذی نفع از جمله مدیران، سهامدارن، اعتباردهندگان، دولت و غیره قرار می‌گیرد بنابراین می‌-توان گفت که یکی از اهداف رشته حسابداری آموزش نیروی انسانی متخصص در جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشات مالی مطابق معیارهای از پیش تعیین شده از جمله استانداردها و اصول حسابداری می‌باشد. از سوی دیگر به روز رسانی استانداردها و اصول حسابداری و تجدید نظر در چارچوب نظری مطابق با عوامل محیطی از جمله موارد با اهمیت و حیاتی در رشته حسابداری محسوب می‌-شود، بنابراین آموزش نیروی انسانی متخصص در این زمینه از دیگر اهداف این رشته می‌-باشد.

فارغ التحصیلان رشته حسابداری از فرصت‌های متنوع شغلی برخوردار می‌باشند به طوری که به ندرت دیده می‌-شود که فارغ التحصیلان این رشته با مشکل بیکاری مواجه باشند. برای مثال فارغ التحصیلان این دو رشته می‌-توانند در زمینه -های گوناگون از جمله حسابداری مالی، مدیریت، دولتی، مالیاتی، بیمه و غیره و هم چنین زمینه‌های گوناگون حسابرسی از جمله حسابرسی مستقل و داخلی فعالیت نمایند.

در این اقدام پژوهی سعی بر این است که مزایا ی رشته حسابداری و ادامه تحصیل در این رشته توسط دانش‌آموزان بررسی شود سپس به روشهای صحیح برخورد هنر آموزان و هنر جویان در رابطه با مشکلات موجود در این مبحث بپردازیم و راه کارهای اصولی مواجهه با این موضوع را ارائه نمائیم.

در راه پر فراز و نشیب سالهای آموزشی مسائل، مشکلات و تجربیات گوناگونی بر سر راه آدمی قرار می‌گیرد که اگر با دیدی خوشکامانه و عمیق به مسئله بنگریم می‌توان صدها مطلب قابل توجه برای بررسی پیدا کرد و به جستجو و تحلیل علمی در مورد آنها پرداخت…. بعد از… سال تجربه موضوعی که در حال حاضر قصد تحلیل و پژوهش در مورد آن را دارم مربوط به ادامه تحصیل در رشته حسابداری می‌باشد.

اهداف:

هدف کلی:

آموزش صحیح نحوه ادامه تحصیل در رشته حسابداری به هنرجویان

اهداف جزئی:

افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان در مورد مزایای رشته حسابداری

– تغییر نگرش منفی و سطحی والدین نسبت به رشته حسابداری

– اتخاذ برنامه‌های مدون و قابل قبول برای هنرجویان در مورد استفاده از نرم‌افزارهای حسابدرای

– آشنایی و آموزش والدین در مورد حسابداری بصورت سطحی و مورد نیاز

مقایسه با شاخص

در مقایسه با شاخص، هنرجویان باید به رشته حسابداری علاقمند شوند و خواستار ادامه تحصیل در آن باشند.

توصیف وضعیت موجود:

اینجانب… مدت… سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می‌باشم و هم اکنون در هنرستان….. به عنوان هنر آموز حسابداری مشغول به تدریس می‌باشم. تعداد هنر جویانی حسابداری که با آنها سر و کار دارم ٢۵ نفر می‌باشند. با گذشت چند هفته اول سال تحصیلی و رونق گرفتن سیر صعودی تدریس و امور آموزشی در مدرسه متوجه شدم که آنها به رشته حسابداری و ادامه تحصیل در این رشته رغبتی ندارند. در اولین جلسه ی انجمن اولیاء که تشکیل شد همه ی این موارد توسط والدین بازگو شده و به شکل جدید در برابر ما مجسم شد. شواهد حاکی از آن بود که برخی از هنر آموزان و حتی والدین آنها علاقه خاصی به این رشته ندارند.

بنابراین من به عنوان پژوهشگر باید اطلاعاتی را برای بررسی وضعیت موجود جمع آوری می‌کردم.

گردآوری اطلاعات:

١-تهیه پرسشنامه

برای گردآوری داده‌های بیشتر در زمینه ی شاخص‌های کیفی وضع موجود پرسش نامه ای تدوین کرده و در اختیار دانش‌آموزان قرار دادم.

 

پرسش‌ها

پاسخ هنر آموزان
بلهخیر
١- آیا با علاقه وارد رشته حسابداری شده اید؟
٢- آیا نداشتن علاقه به پیشرفت تحصیلی شما آسیب می‌رساند؟
٣- آیا کسانی که به رشته‌های دیگر می‌روند دسترسی دارند موفق تر از دیگرانند؟
۴- آیا شما از رشته تحصیلی تان لذت می‌برید؟
۵- به نظر مباحث حسابداری در موفقیت تحصیلی شما تأثیر دارد؟
۶- ایا از مطالعه دروس حسابداری لذت می‌برید؟
٩- از اینکه در آینده وارد شغل حسابداری شوید راضی هستید؟
١٠- آیا مایلید که این رشته را ادامه بدهید؟

 

۲- مصاحبه با پدر و مادر

در مرحله دوم پرسشنامه ای تهیه و در اختیار والدین هنرجویان قرار دادم. پرسشنامه در زیر آمده است:

 

پرسش‌ها

پاسخ والدین
بلهخیر
١- آیا با رشته حسابداری آشنا هستید؟
٢- آیا از اینکه فرزندتان در رشته حسابدرای مشغول به تحصیل می‌باشد راضی هستید؟
٣- آیا در منزل فرزند شما دروس رشته را با علاقه مطالعه می‌کند؟
۴- ایا تمایل دارید فرزندتان تغییر رشته بدهد؟

٣ – مطالعات کتابخانه ای

یکی دیگر از روش‌های بنده برای جمع اوری اطلاعات استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات می‌باشد که در زیر به توضیح آن می‌پردازیم.

هدف از دوره‌های کاردانش و فنی و حرفه ای تبدیل مدرک گرایی به مهارت گرایی در جامعه است. جامعه آینده متعلق به افراد دارای مهارت است نه دارندگان مدرک، توسعه نیروی انسانی برای هدفهای توسعه کشور، توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی است. پر تحرک ترین شاخه تحصیلی شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای با تنوع رشته‌های تحصیلی و تطبیق شرایط فارغ التحصیلان با نیازهای جامعه است. هدف این است که از تربیت فارغ التحصیلان فاقد مهارت بکاهد. یکی از گرایشهای دانش‌آموزان به این شاخه کسب آموزشهای مهارتی برای دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب است. این شاخه در پی آن است که دانش‌آموز در سن نو جوانی دارای یک نگرش و مهارت شود که در مواجهه با مسائل زندگی، او را کمک کند. مساله اشتغال دانش‌آموزان فارغ التحصیل در آینده که با آموزش و مهارت آموزی است که از نظر کار و اشتغال دچار مشکل نشوند. با توجه به اینکه سنین بیکاری و اشتغال بین ١٧ تا ٢۴ سال است و باید قبل از رسیدن به این سن از آموزشگاههای مهارتی برخوردار شوند. آماده کردن دانش‌آموزان دوره متوسطه برای اشتغال مولد و مفید و مقابله با بیکاری ناشی از نبود مهارت و عدم آشنایی با فرهنگ کار است. ایجاد ارتباط باآموزشهای رسمی با آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی توجه به فرهنگ کار و کار آفرینی و پیوستگی بین آموزش و بازار کار استفاده از امکانات آموزشی خارج از وزارت آموزش و پرورش که ایجاد و تقویت احساس مسئولیت در آموزش را در دستگاههای دیگر بوجود می‌آورد. صدها رشته شغلی را به کمک موسسات دولتی و خصوصی به دانش‌آموز ارائه می‌دهد که مسیری مطمئن برای اشتغال آینده جوانان است. رشته‌های مهارتی با توجه به نیاز مناطق و استان توسعه داده می‌شود و فارغ التحصیلان و مهارت آموختگان از نظر یافتن شغل اطمینان خاطر پید ا می‌کنند.

اهداف کلی شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای در سطح کشور

-تربیت نیروی انسانی ماهر بر اساس بخشهای مختلف از رهگذر مشارکت و هماهنگی دستگاههای ذیربط

– جلو گیری از بیکاری و همچنین ایجاد زمینه اشتغال و خود اشتغالی برای جوانان که مناسبترین سلاح در مقابل تهاجم است

. – صرفه جویی در امر سرمایه گذاری نیروی انسانی از طریق آموزشهای مهارتی به جای بخشی از آموزشهای تئوری و نظری و کم کردن زمان آموزشها.

– به رسمیت شناختن آموزشها ی غیر رسمی و آموخته‌ها و مهارت دانش‌آموزان

– افزایش کارآئی داخلی آموزش و پرورش و افزایش کارایی خارجی از طریق کاربردی نمودن آموزشها.

– افزایش بهره وری و کارایی بخشهای مختلف از رهگذر مشارکت آموزش و پرورش و ارتقاء دانش عمومی کارکنان تا سطح دیپلم.

– کم کردن فاصله بین آموزشهای رسمی و غیر رسمی و ایجاد زمینه‌های لازم برای قابل انعطاف نمودن آموزشها.

– جلو گیری از سرمایه گذاری مضاعف از سوی دستگاهها و بخشهای مختلف برای آموزش دیپلمه‌ها یی که به دلیل عدم راه یابی به دانشگاهها نیازمند آموزشهای مهارتی بودند.

– تفهیم این مهم به جامعه که کلاس و مدرسه تنها مکان آموزش و معلم و مدرسه تنها آموزشگر نیستند، بلکه می‌توان با هماهنگی کلیه محیطهای کار (اصناف، جوامع صنفی، واحد‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی) را مکان آموزش و استاد کاران را معلم دید و از وجود آنها استفاده بهینه بعمل آورد.

– ارتقاء دانش کلیه کارکنان و کارگران در بخشهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی و آشنا نمودن آنان با استانداردهای آموزش و تکنولوزی جدید. – سرمایه گذاری در امر نیروی انسانی با نگاه به نیاز جامعه به نیروی انسانی ماهر بر اساس تقویم زمانی و بر نامه‌های توسعه.

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

برچسب‌ها:, , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]