گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی 2017-12-12 795 views

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

عنوان گزارش : گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

نوع فایل : (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۰

چکیده:

دراین گزارش تخصصی که موضوع آن جلوگیری ازمدرسه گریزی یکی از دانش‌آموزان می‌باشد. هدف این بودکه دانش‌آموزمذکوررابه حضورمنظم درمدرسه وکاهش اضطراب (تعلق به خانواده) دراوسوق دهیم ؛برای این منظورازروش پژوهشی استفاده کردیم. من که معاون مدرسه بودم باکمک مدیرومشاورمدرسه ومعاون آموزگار بادعوت ااولیای دانش‌آموزوچندین جلسه بحث وگفتگووارائه رهنمود(عدم ترک خانه درموقع برگشتن فرزندش ازمدرسه واستقبال ازاو)وازهمه مهم تردادن مسولیت وبزرگ ترجلوه دادن نقاط قوت دانش‌آموزتوانستیم رفتاردانش‌آموزرااصلاح کنیم. وبه این نتیجه رسیدیم که نیازبه تعلق به خانواده بایددرکودک تأمین شودتااو آرامش روانی داشته باشدوباخیال راحت درسرکلاس درس حاضرشود.

کلیدواژه ها:

مدرسه گریزی، مسوولیت، تعلّق

مقدمه: (بیان و طرح مساله)

اصطلاح « گریز از مدرسه » پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم متداول شد.

درآن هنگام، اصطلاح مزبور احتمالا” تمام اشکاال غیبت بدون اجازه از مدرسه را شامل می‌شد، و تنها دراین اواخر بود که کار بررسی غیبت، در اشکال گوناگون و محتمل آن بتدریج آغاز شد. این امر بدان علت است که غیبت از مدرسه نشانهایی از یک اختلال است، که نمی توان آن را به صورتی که ممکن است ترسهای شبانه، خیس کردن بستر، یاهوس غذای را درخانواده پنهان نگه داشت، از انظار مخفی کرد. معلمان احساس می‌کنند که مدرسه گریزی یک کودک یا ترس او از مدرسه، بازتابی بر آنها دارد ومدد کاران اجتماعی نیز هنگامی که نمی توانند کودک را بر آن دارند که به مدرسه باز گرد، ممکن است احساس ناکامی کنند(طالعی، ١٣٨٧).

اگر کودک بدون اطلاع پدر یا مادر از مدرسه غیبت کند، این را می‌توان مدرسه گریزی نامید. انسان از خود سؤال می‌کند، که اگر کودک به مدرسه نرود، چه بر سر او خواهد آمد؟ شغل آینده اش چه خواهد شد؟ مسؤول آموزشی چگونه می‌تواند آنهایی را که واقعاً مدرسه گریزند، وادار به حضور در مدرسه بکند؟

با آغاز سال تحصیلی کلاس اولی‌ها به مدرسه می‌روند تا دنیای گسترده تری را تجربه کنند. دوستی‌های جدید، ارتباطات وسیع تر، آشنایی با معلمان، آشنایی با خطوط کجی که به تدریج شکل حروف الفبا را به خود می‌گیرد، توانایی خواندن و نوشتن و دنیای محدود کودک را گسترش می‌دهد. بعضی‌ها گریان و بعضی‌ها خندان گام به مدرسه می‌گذارند، شادی یا اضطراب و نگرانی، دو حالت متضادی است که می‌توان در چهره ی این نونهالان مشاهده نمود(همان منبع).

اولین مسئله ای که در فرستادن کودک به مدرسه حائز اهمیت باشد، میزان آمادگی وی برای پذیرش نقش ومسئولیت دانش‌آموزی است. آمادگی را می‌توان با توجه به سن تحولی ورشد وی، میزان انطباق جویی وی باشرایط اجتماعی شدن ودرک تضادها و توقعات آموزشی سنجید نه به اتکای نمره استاندارد شده یک آزمون خاص، از این رو فرستادن کودک به کلاسهای آمادگی تا حد زیادی تعیین کننده ی میزان آمادگی کودک برای رفتن به کلاس اول است. هر چند برخی ویژگیها مانند اینکه:هنگام مدرسه رفتن گریه می‌کنند، به موقع لباس نمی پوشند، صبحانه نمی خورند، تظاهر به درد شکم و معده می‌کنند، وقت را تلف می‌کنند و صراحتاً می‌گویند:« من نمی خواهم به مدرسه بروم ». در اکثر کودکان هفت ساله دیده می‌شود، اما همین که کودک به مدرسه رسید، تمامی این شکایت به پایان می‌رسد و کودک با سایر کودکان همگام و همراه می‌شود. اما کودکی که آمادگی رفتن به مدرسه را ندارد، نه تنها قادر به انطباق اجتماعی، نقشها، مسئولیت ها، به کارگیری مهارتهای اجتماعی، دوست یابی و… نیست، بلکه نمی تواند از مفاهیم آموزشی بهره لازم را نیز بگیرد(همان منبع).

در راستای این مبحث در مجله پیوند شماره ٢٨١ آمده است:

مهرماه برای اکثر افراد بخصوص کلاس اولی‌ها همیشه با خطرات تلخ و شیرین توام بوده اسست، اصولاً یکی از ترسهای خاص کودکان ترس از مدرسه است. در این حالت کودک از رفتن به مدرسه خود داری می‌کند و در منزل می‌ماند و به اصرار پدر و مادر هم توجهی نمی کند. پا فشاری و اصرار پدر و مادر باعث پیدایش علائم عدم تعادل روانی و اختلالات جسمانی می‌شود. اختلالات جسمانی به صورت دل درد، استفراق، سردرد.

سرگیجه و ضعف ظاهر می‌شود و غالباً ادامه پیدا می‌کند. اضطراب دوری از مادر از جمله عواملی است که سبب امتناع از رفتن به مدرسه می‌شود. بعضی از کودکان آنقدر به مادر خود تعلق خاطر دارند که حاضر نمی شوند لحظه ای از او جدا شوند، در چنین وضعیتی مادران معمولاً ناگزیر می‌شوند همراه کودکان خود به مدرسه رفته و کنار او بمانند، ولی از آنجایی که انجام این کار همیشه برای مادران مقدور نیست، لذا مسؤلان مدرسه گاهی برای ممانعت از بیقراری و بهانه جویی کودک ناچار به استفاده از حربه ی دروغ شده و به کودک می‌قبولانند که مادرش در دفتر مدرسه حضور دارد و بدین ترتیب او را قانع می‌کنند(خوش کام، ١٣٨١، ص ۴٨تا۵٠).

مشکل ترین پایه تحصیلی در دوره دبستان، کلاس اول ابتدایی است. کودکی که قبلاَ هیچگونه آشنایی با محیط درس، کلاس، مدرسه و شخصی به نام آموزگار نداشته به ناگاه خود را در آن محیط، تنها و به دور از خانواده احساس می‌کند.

آشنایی با روحیه این دسته از کودکان و چگونگی شکل گیری شخصیت آنان در خانواده‌های مختلف می‌تواند معلمان را در برقراری یک رابطه ی سالم و منطقی با آنان رهنمون شود.

ارزیابی از وضعیت موجود

اینجانب……………………. در سال ٩۵-٩۴ در مدرسه……………… به عنوان معاون مدرسه……………….. مشغول به خدمت بودم.

در این مدرسه ٧٨ نفر مشغول به تحصیل بودند. در بین دانش‌آموزان مساله مدرسه گریزی یک دانش‌آموز به نام حسین وجود داشت.

اهداف اختصاصی:

هدف اصلی:

جلوگیری از مدرسه گریزی دانش‌آموز

اهداف جزئی:

١- بررسی علل مدرسه گریزی از مدرسه

٢- پیدا کردن راه هایی جهت جلوگیری از مدرسه گریزی در دانش‌آموز

٣- ارائه راهکارهای پیشنهادی به سایر همکاران در برخورد با این مشکل

مقایسه با شاخص:

در مقایسه با شاخص این دانش‌آموز باید بدون هیچ استرس و اضطرابی در مدرسه حضور می‌یافت و از مدرسه گریزان نبود.

جمع آوری اطلاعات

دانش‌آموزی به نام حسین ازابتدای سال گاهی به بهانه‌های مختلف ازرفتن به مدرسه سربازمی زد(سردرد، شکم درد)وازاواخرآبان ماه این بهانه هابیشترشد، به خصوص هنگامی که شیفت بعدازظهربودند؛رفتن به مدرسه به صورت کابوسی برای او واهل خانواده بودودرصورت رفتن هم، کلاس رارهاکرده وبه خانه بر می‌گشت. من وخانواده او وهمه ی عوامل مدرسه درپی راهکاری بودیم که این مشکل حل شود.

گردآوری اطلاعات، تجزیه وتحلیل وارائه راهکارموقتی

طی گزارش هایی که ازمدرسه امیرکبیر و توسط مدیر مدرسه ارسال می‌شدوبازدید هایی که خودمان (عوامل اجرایی مجتمع)ازمحل زندگی حسین انجام می‌دادیم وهمچنین روابط فامیلی که باراولیای دانش‌آموزداشتم، عدم حضورویافرارازمدرسه این دانش‌آموزمشهودبود.

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه جلوگیری از مدرسه گریزی

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]