گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

گزارش تخصصی 2017-12-01 766 views

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

عنوان گزارش : علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۰

چکیده :
بسیاری از مورخان، محققان و دانشمندان ایران و جهان با اذعان به علم بودن تاریخ و حتی قبول آن به
عنوان مادر علوم نقش قابل توجه و انکارناپذیر تاریخ در زندگی بشر را گوشزد کرده و بر این مسائل اتفاق
نظر دارند که تاریخ عبرت آموز بوده و می تواند با یادآوری اشتباهات بزرگ گذشته، انسانیت را از تکرار
)لااقل عمدی و اختیاری) آن ها باز دارد. به علاوه تاریخ تجربه گذشته را به تجربه کنونی می افزاید و زندگی
را پرمایه تر می کند. اتکا بر تجارب گذشته غالباً اخذ تصمیم را در زندگی روزانه آسان می کند و چونان
چراغی برای راه آینده ما عمل می نماید.حس تاریخی لازمه ی حیات و بقای ملت ها به شمار می آید. هر
ملتی با اتکا به شخص ها، حماسه ها، کتاب ها، شعرها، یادآوری خطرات و صدمات گذشته، بزرگداشت
پیروزی ها و تجلیل از قهرمانان و … هم در شکل گیری این حس و هم در تقویت هر چه بیش تر و مداوم
آن می کوشد. ملت ما و دیگر ملت های بزرگ جهان به اتکای همین حس تاریخی است که در تاریخ دوام
آورده اند و در برهه هایی، صاحب آوازه و افتخار شده اند. تضعیف این حس را باید خطری جدی در حیات
عالی هر کشور دانست. اینجانب آموزگار پایه پنجم ابتدایی هستم و مدت سال است که در
آموزش و پرورش در حال خدمت هستم.هم اکنون در این آموزشگاه ۲۴دانش آموز دارم. در این پژوهش
سعی من بر این است که بتوانم دانش آموزان کلاسم را به درس تاریخ علاقه مند سازم . امید است گزارش
تخصصی فوق مورد قبول همگان قرار گیرد.

مقدمه  بیان مساله
تدوین تاریخ، ترسیم سرگذشت حیات و فرهنگ یک قوم و ملت است. در این رهگذر، زمینه های پیدایش،
بستر حرکت، عوامل و موانع آن، پدیده ها و حوادث، علل تعالی یا انحطاط، تأثیر و تأثرها، چگونگی روابط و
سایر شئون و مظاهر زندگی، فرهنگ و سرنوشت آن ملت و قوم توسط یک مورخ به تصویر کشیده شده و در
معرض اندیشه، کنکاش و مطالعه انسان ها و به ویژه فرزانگان و اندیشه مندان قرار می گیرد. این کار از نظر
علمی ارزشمند، آگاهی بخش و خدمت به علم و فرهنگ و اقوام و ملل به خصوص محققان و دانش پژوهان و
اصحاب اندیشه و اهل مطالعه است.تاریخ از مجرای ذهن تاریخ نویس می گذرد و هر قدر هوش و دانش او
زیاد باشد، باز تاریخ را از دریچه دوران و شخصیت خویش می بیند. بنابر این، تاریخ نگار همواره بینش خاص
خود را دارد، لیکن هرگز کل حقیقت را در نمی یابد و شیوه ی وی در دوره بندی تاریخ همواره، دست کم تا
اندازه ای، فرآورده ذوق ویژه اوست. به این معنا، تاریخ کلاً به همان میزان که علم است، هنر نیز هست. به
ویژه وقتی که مورخ از حد گزارش صرف وقایع و داده ها بگذرد و به تعبیر آن ها بپردازد.تاریخ را می توان از
دیدگاه های مختلف بررسی و تقسیم بندی کرد؛ از وقایع نگاری تا واقع نمایی و کشف سنن و علل و انگیزه
ها و نقد و تحلیل فلسفه حوادث تاریخی. بنابر این اقسام تاریخ به طور کلی عبارتند از: .۲تاریخ نقلى علم به
وقایع و حوادث و اوضاع و احوال انسان ها و ملت ها در گذشته، در مقابل اوضاع و احوالى که در زمان حال
وجود دارد. پس علم تاریخ در این معنى، یعنى علم وقایع و حوادث سپرى شده و اوضاع و احوال گذشتگان.
زندگى نامه ها، فتح نامه ها، سیره ها که در میان همه ملل تألیف شده و مى شود از این مقوله است..اما
امروزه وقتی با دقت به رفتار و عملکرد دانش آموزان توجه می کنیم متوجه می شویم دانش آموزان با شور و
شوق وارد کلاس درس تاریخ نمی شوند. تلاش دارند بهانه های مختلف از کلاس فرار کنند و سعی ندارند
از حوادث گذشته مطالبی فراگیرند در کلاس به درس توجهی نمی کنند. تکالیف درسی را به خوبی انجام
نمی دهند. نمرات امتحان بیشتر دانش آموزان در سطح قابل قبولی نیست.

این بی علاقگی به درس تاریخ مرا واداشت تا دست به تحقیق در این زمینه بزنم تا علل آن را بیابم در
ضمن از مدیر مدرسه و اولیای محترم که در این کار مرا یاری کردند، تشکر می کنم.

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب آموزگار پایه پنجم ابتدایی هستم و مدت سال است که در آموزش و پرورش در حال
خدمت هستم.هم اکنون در این آموزشگاه ۲۴دانش آموز دارم. .دانش آموزان این مدرسه دارای علاقه زیاد
به تحصیل هستند و با اشتیاق وارد کلاس می شوند و من هم با چنین دانش آموزانی می توانم از روش های
مختلف تدریس استفاده کنم و در کار خود موفق هم هستم.در ابتدای سال تحصیلی مدیر محترم جلسه ی
شورای آموزگاران را تشکیل داد که اکثر آموزگاران از جمله خود من هم در این جلسه شرکت نمودم. مدیر
و معاون مدرسه گزارشی از عملکرد سال تحصیلی سال قبل را ارائه دادند و از وضعیت درسی دانش آموزان و
علاقه آنها به تحصیل صحبت کردند و خاطرنشان ساختند که این دانش آموزان این مدرسه از وضعیت
درسی خوبی برخوردارند . طبق بررسی هایی که خود من انجام دادم فهمیدم که دانش آموزان این مدرسه
بیشتر وقت خود را صرف درس های پایه مثل ریاضی و علوم می کنند و علاقه چندانی به درس تاریخ از
خود نشان نمی دهند.

با شروع کلاس ها من وارد کلاس های مختلفی شدم، از جمله برای تدریس درس تاریخ وارد کلاس پنجم
شدم بعد از سلام و احوالپرسی خودم را معرفی کردم و از آنها خواستم که خودشان را برای من معرفی کنند
و این کار را کردند. بعد از این در مورد اهمیت درس تاریخ برای آنها سخنرانی کردم. و در مورد فایده های
تاریخ برای زندگی شان در جهان امروز توضیحاتی دادم. در ضمن صحبت متوجه شدم که بیشتر دانش
آموزان به همدیگر نگاه می کنند و زیر لب چیز هایی می گویند و حتی حرکاتی هم دارند و گاهی مواقع با
هم حرف می زدند. وقتی کلاس تمام شد دانش آموزان با سرعت از کلاس خارج شدند، این امر باعث تعجب
من شد.جلسه بعدی قبل تدریس تدریس یک ارزشیابی تشخیصی از دانش آموزان کلاس پنجم به عمل
آوردم نتیجه این آزمون به این صورت بود که از ۲۴نفر از دانش آموزان این کلاس فقط ۳نفر نمره بالاتر از
حد متوسط (بین ۲۲تا ) ۲۵گرفتند و نمره بقیه زیر حد متوسط بود.اینمساله مرا بر آن داشت تا به حل
مشکل بی علاقگی دانش آموزان به درس تاریخ بپردازم .

اهداف گزارش :

هدف اصلی :

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ

اهداف جزئی :

چرا دانش آموزان به درس تاریخ بی علاقه هستند .
با استفاده از چه روش هایی دانش آموزان را به در تاریخ علاقمند کنیم
ارائه راهکارهایی به سایر همکاران برای علاقمند سازی دانش آموزان به درس تاریخ

جمع آوری اطلاعات

تدریس خود را شروع کردم در ادامه تدریس تلاش کردم آنها را به اظهارنظر و بحث و بحث و گفتگو ترغیب
کنم و خود هم از آنها سوالاتی می پرسیدم و از این طریق آنها را به یادگیری درس علاقمند سازم. اما آنها
تمایلی به شرکت در بحث از خود نشان نمی دادند و سوالاتی که می پرسیدیم جدایی غلط یا ناقصی می
دادند و بعضی ها می گفتند ما نمی دانیم، متوجه نشدیم. البته در حین تدریس و جلسه بعد رفتارهای از این
دانش آموازنی سرزده از جمله:

.۱در زمان تدریس توجهی به کلاس نداشتند، همیشه به دنبال بهانه ای بودند تا بخندند تا پرنده ای از
پشت پنجره عبور کند یا شخصی از آن جا عبور کند تا به آن نگاه کنند و دیگران را متوجه آن نمایند. یا
اینکه صدایی از بیرون از کلاس بشنوند و آن را بهانه فرار از درس قرار دهند.

 

.۲وقتی که درس اول تدریس شد برای آنها تکالیفی را مشخص کردم که باید انجام می دادند اما وقتی که
در جلسه بعد وارد کلاس شدند جز همان سه نفر که تقریباً انجام داده بودند، بقیه بدون تغییر در رفتار آنها
وارد کلاس شدند. وقتی علت را از آنها پرسیدم بهانه واهی آوردند و به دنبال توجیه کار خود بودند.

.۳در حین تدریس مدام با یکدیگر حرف می زدند یا اگر یکی حرفی می زد به جای معلم سعی می کردند
که او را ساکت کنند تا از این طریق فرصتی برای فرار از درس پیدا کنند.

.۴مشاهده می شد در کلاس درس مدام حرکت می کردند و احساس بی قرار ی می کردند یا نفس عمیق
می کشیدند و با صدای بلند نفس را از دهان خارج می کردند یا خمیازه می کشیدند یا اجازه بیرون رفتن
می خواستند، اگر یکی را اجازه می دادی بیرون از کلاس برود، بقیه هم چنین تقاضایی را داشتند.

مشاهده چنین رفتارهای غیرطبیعی دانش آموزان در کلاس باعث نگرانی من شد. و برای من ایجاد سوال
شد که چرا دانش آموزان رفتار هایی دارند چنین برای بهبودی کار پرسشنامه ای را تهیه کردم در آن
سوالاتی را در مورد علاقه آنها به درس و کلاس تاریخ پرسیدم. در این نظرسنجی ۶۸درصد دانش آموزان
علاقه ای به درس و کلاس و ۶۵درصد هم علاقه ای به معلم نداشتند. وقتی از فواید درس تاریخ برای
سرنوشت آنها در زندگی آینده سوال مطرح کردم، ۲۱درصد دانش آموزان درس تاریخ را بی فایده دانستند
و عنوان کردند که دانستن مطالبش تأثیری در پیشرفت شغلی آینده و زندگی آنها نداردودر ادامه وقتی که
خواستم درس های ریاضی، علوم، دینی و جغرافیا از لحاظ تأثیر آنها بر زندگی شان رتبه بندی کنند ۲۸
دانش آموزان رتبه شش را به تاریخ دادند. حال سوالی که برای من مطرح است این است

که چرا دانش آموزان به کلاس و درس تاریخ علاقه ای نشان نمی دهند و از آن گریزان هستند؟ من به عنوان معلم چگونه می توانم علاقه دانش آموزان را به درس تاریخ بهبود بخشم؟

شیوه های گرد آوری اطلاعات

منابع گرد آوری اطلاعات من دانش آموزان، اولیا دانش آموزان ، همکاران و کارنامه های دو سال قبل دانش
آموزان که در دفتر مدرسه موجود بود ، می باشد . در این راستا روش هایی که برای جمع آوری اطلاعات
استفاده کردم عبارتند از:

الف) مشاهده ب) پرسشنامه ج) مصاحبه د) اسنادی

الف) مشاهده: در مشاهده سعی کردم رفتارهایی را که بیانگر بی علاقگی دانش آموزان به درس تاریخ است
را مورد توجه قرار دهم و آنها را ثبت کنم و بعد در پی حل آن بر آیم.

در ابتدای سال تحصیلی وقتی وارد کلاس شدم مشاهده کردم بسیاری مشغول حرف زدن هستند. از آنها
خواستم که سکوت کلاس را رعایت کند و به حرف های من توجه کنند با این حال تعدادی هم تذکر مرا
نادیده گرفتند وقتی تدریس درس را شروع کردم دانش آموزان توجهی به درس نداشتند و با حرکاتی که
داشتند متوجه شدم احساس بی قرار می کنند. دائماً به بهانه های واهی با دوستانشان حرف می زند و اجازه
خروج از کلاس را می خواهند. در حین تدریس از آنها سوالاتی در زمینه مطالب تدریس شده از آنها می
پرسیدم و جوابی نمی دادند و می گفتند متوجه نشدم و من هم مجدداً توضیح می دادم و یا از بعضی دیگر
که متوجه شدند می خواستم که توضیح دهند. با این شیوه سعی داشتم آنها را در تدریس فعال سازم و
تمایل آنها را بر شرکت در بحث گروهی برانگیزم اما زیاد موفق نبودم. بعد از اتمام تدریس از یکایک دانش
آموزان خواستم متن درس را برای کلاس با صدای بلند بخواند از کل دانش آموزان سه نفر می توانستند
درس را خوب بخوانند و بقیه دانش آموزان در حد متوسط بودند. اتفاقاً بعداً همین سه نفری که متن درس را
بخوبی می خوانند علاقه بیشتری به مشارکت در بحث کلاس از خود نشان می دهند و تلاش دارند پاسخ
سوالات مطرح شده را بدهند درست است که ناتوانی در خواندن برای تمام درس ها مشکلاتی به همراه می
آورد اما برای درس تاریخ که بیشتر مفاهیم آن انتزاعی است و دانش آموزان آن را لمس نمی کنند و
همچنین فایده ای هم در آن احساس نمی کنند، این مشکلات بیشتراست. ناتوانی در خواندن باعث عدم
یادگیری درس و به مرور زمان باعث بی علاقگی به درس تاریخ شده است.

در جلسه دوم هم وارد کلاس شدم وقتی تکالیف دانش آموزان را بررسی کردم دیدم که بسیاری از دانش
آموزان باز به جزهمان ۳نفر بقیه تکالیفشان را انجام ندادند. یا اگر هم انجام دادند ناقص انجام دادند و
پرسش هم که از درس قبلی به عمل آورد ام، درس یاد نگرفتند و جوابی به سوالات من ندادند وقتی دلیل را
از آنها پرسیدم.

برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم روش مناسب

آنها جواب دادند که ما علاقه ای به درس تاریخ نداریم چون فایده ای برای ما ندارد و فقط برای قبول شدن
شب امتحان مقداری می خوانیم ونمره ی قبولی را می گیرم تا از این درس خلاص شویم.

ب) پرسشنامه: در پرسشنامه من سوالات مختلفی را مطرح کردم تا علل این بی علاقگی را در دانش آموزان
پیدا کنم و بهتر بتوانم با اقدامات درست به درمان آن بپردازم. پایین بودن سطح آرزوها یکی از عواملی است
که باعث بی علاقگی دانش آموزان به تحصیل خصوصاً به درس تاریخ شده است.

بی علاقگی به تحصیل می شود. درس تاریخ چون دارای مفاهیم انتزاعی است و به نظر آنها ارتباطی با
آینده شغلی آنها ندارد بی علاقگی دراین درس بیشتر احساس می شود.

عامل دیگری که باعث بی علاقگی دانش آموزان مورد تحقیق من به درس تاریخ شده شیوه تدریس معلم و
چگونگی برقراری ارتباط او با دانش آموزان است.

در سال های گذشته از روش سخنرانی استفاده شده بود و کمتر از وسایل کمک آموزشی برای ایجاد انگیزه
در میان دانش آموزان استفاده می شد و فقط درس برای آنها توضیح داده می شد و مقداری نمونه سوال
برای آنها مشخص می شد.

موضوع دیگری که در پرسشنامه مطرح کردیم که بیانگر عدم تمایل دانش آموزان به کتاب تاریخ است
مربوط به کیفیت محتوا و حجم کتاب و کم بودن ساعت آموزش تاریخ در طول یک هفته است. کتاب
تاریخ علم امروز دانش آموزان نیست و دانش آموزان احساس بیگانگی با آن می کنند.مطالب این کتاب هم
بیشتر جنبه تحلیلی دارند و کمتر جنبه توصیفی دارند و مطالب بصورت داستانی مطرح نشدند و هر چند
تصاویر در کتاب موجود است

ولی دانش آموزان عنوان کردند که این تصاویر نمی تواند برای آنها جذاب باشدوتوجه آنها را به خود جلب
می کند. حجم کتاب هم با توجه به زمان اختصاص یافته بسیارزیاد است.

بخش دیگر از عدم تمایل دانش آموزان به کتاب تاریخ مربوط به نگاه و برخوردضعیف متولیان آموزشی به
این کتاب و عدم اختصاص امکانات و بودجه کافی برای جذاب نمودن این درس است.

ج) مصاحبه: مصاحبه را با والدین و همکاران انجام دادم طی دعوتی که از اولیای دانش آموزان به مدرسه
داشتم از ۲۴نفر ۲۲نفر در این جلسه شرکت کردند و بیشتر این والدین مادر بودند. آنها عنوان داشتند
نمی توانیم کمک های لازم را به آنهابکنیم و بیشتر نظارت بر کارهای دانش آموزان رامحول به مادر می
کنند و چون پدر بیشتر وقت خود را صرف کار در بیرون از خانه می کند در نتیجه با خستگی تمام وارد
خانه می شود دیگر توان توجه به کار دانش آموز با نظارت بر کار او را ندارد. بیشتر وظایف خود را تامین
نیازهای مادی می دانند. و مادر هم چون بچه ها حرف شنوی کمتری هم از او دارند در نتیجه بی توجه به
تحصیل بچه ها و نیز عدم ابراز علاقه به دانش آموازن باعث بی علاقگی به درس خصوصاٌ تاریخ شده است.

بسیاری از خانواده ها از برقراری ارتباط درست با فرز ندانشان ناتوان هستند این ناتوانی نه تنها در مورد
جنبه های مادی بلکه در مورد جنبه های عاطفی و روانی نیز وجود دارد. مجموعه این رفتارها سبب بسیاری
از رفتارهای ناخوشایند و بی تفاوت نسبت به درس تاریخ شده است. در کنار آن برخی از خانواده ها دارای
تعدادفرزندان بیشتر ۳نفر با فاصله سنی کم هستند در نتیجه چنین خانواده هایی فرصت
کمتری پیدا می کنند تا به تک تک فرزندان خود توجه کنند. از این رو در چنین محیط ی فرزندان کمتر
مورد توجه قرار می گیرند و مورد حمایت قرار می گیرند و تشویق های لازم از طرف خانواده از فرزندان نمی
شود. در نتیجه هم این عوامل باعث بی علاقگی دانش آموزان به درس تاریخ شده است.

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ آموزگار پنجم ابتدایی

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]