طرح درس روزانه پایه سوم

اخبار مدارس 2019-01-01 4,608 views

 

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

نام: محسن محمدی درس: ریاضی پایه: سوم موضوع: کسر صفحه ۴۸ – ۴۶

آشنایی فراگیران با کسر و مفهوم آن

هدف کلی

آشنایی با کسر به صورت تصاویر و اشکال

ـ آشنایی با کاربرد کسرها در زندگی روزمرّه

ـ آشنایی با تقسیمات متساوی و نامتساوی

اهداف جزئی

ـ مفهوم کسر را بدانند. (دانشی)

ـ صورت و مخرج و خطّ کسر را بدانند. (دانشی)

حیطه شناختی
اهداف عملکردی

ـ توانایی به دست آوردن کسرها را از روی شکل داشته باشند. (مهارتی)

ـ کاربرد کسرها را در زندگی خود بدانند. (نگرشی ـ مهارتی)

حیطه ی مهارتی

ـ نسبت به شناخت و یادگیری کسرها و اشکال آن علاقه نشان دهد. (نگرشی)
حیطه ی نگرشی

روش تلفیقی(مشارکتی،پرسش و پاسخ، گروهی و به طور کل روش مکاشفه ای)

علاقمند کردن یکی از دانش‌آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل‌های خلاقانه

روش تدریس
الگوی تدریس

کتاب، اسلاید‌های آموزشی و تمرینی، لپ تاپ، پروژکشن، ماژیک، تخته وایت برد، نوار کاغذی ـ کتاب درسی ـ بیسکویت و …

ابزار و وسایل

به صورت معمولی در هر نیمکت ۲ یا ۳ دانش آموز به صورت گروهی.

چیدمان کلاس

سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه‌ی قبل،
آمادگی
فعالیت های مقدماتی

ورودی: از دانش آموزان سوالاتی درباره ی درس گذشته می‌پرسم

ـ تقسیم کلوچه بین فراگیران و تقسیم آن به قسمت‌های مساوی توسّط بچّه ها.
ارزشیابی آغازین

با بیان داستانی در فراگیران ایجاد انگیزه می نماییم:

مادر زهرا مشغول پختن کیک بود که زهرا به همراه دوستانش که فاطمه، مریم و لاله بودند به سراغ مادرش رفت و با دیدن کیک تازه و بوی آن، به وجد آمدند و از مادر خواست که به آن‌ها نان بدهد و مادر هم کیک خوش طعم را به او داد و گفت برو و بین دوستانت تقسیم کن و با هم بخورید. زهرا آمد و گفت چگونه این کیک را به صورت مساوی بین خودمان تقسیم کنیم؟ بچّه های خوبم شما می توانید به زهرا کمک کنید و معلّم به جواب بچّه ها گوش می دهد تا به هدف برسد.

انگیزه سازی

مفهـوم کسر در پایه ی سوّم به صـورت ۱- مـرحلـه ی مجسّـم ۲- نیمه مجسّم ۳- مرحله ذهنی و از جز به کلّ تـدریس می شود.

بیان موضوع: در این مرحله معلّم توضیحاتی در ارتباط با کسر و تقسیمات متساوی و نامتساوی ارائه می دهد.

۱- مرحله‌ی مجسّم:

معلّم: چیـزهایی از قبیل نوار کاغذی، بیسکویت و مواد خوراکی دیگری که بتوان آن را به قسمت های متساوی تقسیم نمود با خود به کلاس ببریم.

معلّم: یک بیسکویت را از وسط نصف می کند و به دانش آموزان نشان می دهد و می پرسد آیا این بیسکویت به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟

دانش آموزان: بله.

بعد از درک قسمت های مساوی (ادامه ی کار)

معلّم: با مثال دیگر نوار کاغذی مستطیل شکل را به سه قسمت تقسیم کرده و سوال را ادامه داده که آیا این نوار کاغذی به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟

دانش آموزان: بله.

معلّم: با نوار کاغذی مستطیل شکل دیگری را به چهار قسمت تقسیم می کند و از فراگیران می پرسد که آیا این نوار کاغذی هم به قسمت های مساوی تقسیم شده است یا نه؟

دانش آموزان: بله.

معلّم بعد از اطمینان از یادگیری و درک تقسیم های متساوی کار را ادامه دهد.

معلّم: دانش آموزان خوب، حالا شما هم با نوار کاغذی که به همراه دارید به قسمت های مساوی (در گروه) تقسیم کنید.

فراگیران شروع به کار:

کنترل و راهنمایی معلّم و اطمینان از یادگیری کلّ فراگیران.

معلّم پس از پایان آموزش مجسّم ادامه ی کار (به صورت نیمه مجسّم).

معلّم: شکل هایی(مربع، مثلث، مستطیل، لوزی و …) را روی تابلو رسم می‌کند و از فراگیران این سوال پرسیده می‌شود که کدام یک از شکل ها به قسمت های متساوی تقسیم شده است؟

فراگیران: مربع ـ مستطیل.

معلّم: بسیار عالی، آفرین بچّه های خوبم.

معلّم: برای اطمینان بیش تر از فراگیران می پرسد که مثلاً شکل وسط به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ (اگر یادگیری قبلی صورت گرفته باشد).

فراگیران: هیچ یک به قسمت های مساوی تقسیم نشده است.

معلّم: آفرین، ادامه ی سوال با شکل های بعدی شکل سمت چپ به چند قسمت تقسیم شده؟

فراگیران: به چهار قسمت مساوی تقسیم شده است.

معلّم: آفرین، حالا بگویید شکل سمت راست به چند قسمت تقسیم شده؟

فراگیران: دو قسمت مساوی.

در این مرحله معلّم از فراگیران می خواهد که صفحه ی ۴۶ کتاب درسی را به صورت انفرادی پاسخ دهند و خود نیز نظارت و کنترل نماید.

معلّم پس از اطمینان یادگیری فراگیران ادامه ی درس را در مرحله ی بعد شروع می کند.

معلّم با رسم شکل، روی تابلو از فراگیران می پرسد.

معلّم: شکل رو به رو به چند قسمت مساوی تقسیم شده؟

فراگیر: چهار قسمت مساوی.

معلّم: آفرین، و بعد یک قسمت را رنگ می کند و از فراگیران می پرسد حالا بگویید چند قسمت رنگ شده؟

فراگیران: یک قسمت.

معلّم: آفرین، و می پرسد یک قسمت از چند قسمت؟

فراگیران: یک قسمت از چهار قسمت.

معلّم: آفرین، پس یک چهارم شکل رنگی است. (نوشتن این مطلب روی تابلو)

معلّم: بچّه های خوبم، ما در ریاضی یک چهارم را به این صورت می نویسیم. که به آن کسر می گویند. (معرّفی خطّ کسر صورت و مخرج کسر) که کلّ شکل را در پایین کسر یعنی مخرج می نویسیم و تعداد رنگ شده را در صورت کسر که بالای خطّ کسر می باشد می نویسیم.

معلّم: تکـرار، اشـکال مختلف به همین نحوه و حلّ تمرین های صفحات۴۸- ۴۷ کتاب درسی.

ارائه محتوا

ترسیم اشکال مختلف بر روی تخته و حل کردن توسط دانش‌آموزان.
ارزشیابی مستمر

فراگیران در پایان درس می توانند:

۱ ـ تقسیمات متساوی و نامتساوی اشکال را بیان می کند و رسم می کند.

۲ ـ مفهوم کسر را بیان می کنند.

۳ ـ کاربرد کسرها را در زندگی بیان می کند. (نگرشی، عمل آزادانه ی فرد)

۴ ـ نماد و نام های کسرها را می نویسند و بیان می کنند. (خطّ کسر).

۵ ـ قوانین و قواعد کسرها را بیان می کنند (که در کسرها کلّ شکل در پایین و قسمت رنگی در صورت خطّ کسر قرار می گیرند).

جمع بندی و نتیجه گیری

تصاویری را بر روی تابلو نمایش داده و از آن‌ها می‌خواهیم تا کسر مربوط به هر کدام را بنویسد.

ارزشیابی پایانی

۱ ـ یک شکل به دلخواه نقاشی یا درست کنید و آن را به صورت کسر درآورید.

۲ ـ در خانه چه چیزهایی دارید که شما را به یاد کسر می اندازد؟ بنویسید.

تعیین تکلیف

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه پایه سوم

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]