خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

گزارش تخصصی 2019-01-19 1,306 views

 

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

عنوان گزارش : خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه
نوع فایل : (Word) قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۲۱

فهرست مطالب

چکیده ۳

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۵

ارزیابی از وضع موجود. ۶

اهداف گزارش تخصصی: ۷

هدف اصلی: ۷

اهداف جزئی: ۸

جمع آوری اطلاعات.. ۸

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها: ۱۱

تفسیر: ۱۱

اجرای راهکار‌های پیشنهادی و نظارت بر آنها: ۱۲

ارزیابی بعد از اجرای طرح. ۱۴

نقاط قوت اجرای طرح. ۱۴

چگونه می‌توان مشکلات رفتاری بی انضباطی را در آموزشگاه و کلاس کاهش داد؟ ۱۶

راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشکلات انضباطی در مدارس.. ۱۷

تذکر: ۲۰

نتیجه گیری.. ۲۰

منابع ومآخذ: ۲۲

چکیده

همانطور که می‌دانیم امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها فرسوده و از رده خارج است و حتی پاسخگوی نیاز جمعیت کنونی هنرجویان هنرستان‌ها هم نیست و بسنده کردن به آمارها، فریبی بیش نیست و اعلام اینکه، ساخت و تجهیز هنرستان‌ها و ایجاد هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد، گره گشای کار نخواهد بود.(گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه)

جذب هنرجو در هنرستان‌ها بدون توجه به نیازهای اولیه هنرجویان کاری نسنجیده است که موجب دلسردی هنرجویان خواهد شد. برای مثال، هنرستانی که در دهه ٧٠برای چند رشته خاص و معدودی هنرجو تأسیس شده، اکنون تجهیزات آن فرسوده است و باید به روز شود؛ زیرا پس از ساخت و تجهیز اولیه و تحویل آموزشگاه از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور به آموزش و پرورش، سازمانی که متولی این کار باشد، وجود ندارد.

فراموش نکرده ایم که وعده‌های بسیاری برای تجهیز هنرستان‌ها داده و همایش هایی نیز برگزار شده که حاصل آن برای هنرستانی‌ها وضعیت نابسامان کنونی است.

مقدمه

یکی از اصول مدیریت آموزشگاهی، رفتارهای مثبت مدیر در آموزشگاه می‌باشد. از آنجا که هر کلام ورفتار و برخورد مدیر دارای بار مثبت ومنفی می‌باشد و محیط آموزشی متاثر ار روابط سالم مدیر با مجموعه آموزشی واداری می‌باشد لذا رفتار مثبت مدیر دارای انرژی زیاد بوده و عامل فعالیتهای خوشایند می‌باشد. لذا هرگونه فعالیتهای مدیر در اموزشگاه به هنگام رفتارهای مثبت باعث شادمانی و ارتباط عاطفی مدیر با کارکنان و هنر جویان میگردد. مطمئنا مدیر نیز یک انسان بوده که عوامل مختلفی بر خلق وخوی او تاثیر میگذار ولی تسلط مدیر بر اعصاب خود وکنترل رفتارهای بوجود آممده باعث رفتارهای مثبت دیگران میگردد. هنر جویان وکارکنان با تفاوتهای فردی و روحی در مواجه با مدیر که یک الگوی رفتاری کامل می‌باشد به یک رفتار یکسان می‌رسند. تنش‌ها و کینه‌ها و دلواپسی‌ها عامل افت شخصیتی شده و مانع رفتارهای عاطفی سالم می‌گردند.

بیان مسئله

توسعه کمی هنرستان‌ها یکی از رویکردهای دولت دهم است، افزایش ورودی هنرستان‌ها به شدت دنبال شد بدون اینکه به امکانات و تجهیزات مورد نیاز هنرجویان توجه شود.

اکنون که کمبود امکانات و تجهیزات در هنرستان‌ها حاد شده، دست اندرکاران در آخرین روزهای مسئولیت شان ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش حدود ۵٠درصد دانش‌آموزان وارد هنرستان‌ها شده اند ولی هنرستان‌ها قابلیت پرورش آنها را ندارند و هنرجویان با کمبودهایی دست به گریبان هستند که موجب اخلال در امر آموزش، به ویژه در رشته هایی است که نیاز به کارگاه و امکانات و تجهیزاتی دارد که بدون توجه به آنها هنرستان‌ها پذیرش شده اند.

اولویت مجموعه آموزش و پرورش در توسعه هنرستان‌ها مانند آموزش عالی، توسعه کمی است و کیفیت موضوعی است که در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. همانطور که اولویت اول در حوزه آموزش عالی افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بدون توجه به کیفیت است. درطول ٣٢سال گذشته تلاش آموزش و پرورش توسعه هنرستان‌ها بوده است و در ٣سال گذشته توسعه هنرستان‌ها به ۴۵درصد رسید.

ارزیابی از وضع موجود

اینجانب… مدت…. سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت می‌باشم. در سال تحصیلی اخیر نکته ای که توجه مرا به خود جلب نمود بی انضباطی تعدادی از هنر جویان در کارگاه بود که وسایل کارگاه و سایت کامپیوتر را به نحوه درستی نگهداری نمی کردند و نظم و انضباط کارگاه و سایت کامپیوتر را به هم زده بودند وبا توجه به شواهدی که داشته ام مسئله مورد نظرم که مشکل اخلاقی و انضباطی هنر جویان به قرار زیر بود:

١- در روزهای آغازین سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگیزگی هایی از جانب تعداد کثیری از هنر جویان شدم به حدی که این مسئله نوعی گریز و بیزاری از این هنر جویان به من القا کرد. اما بعد از دو سه روز از سال تحصیلی متوجه شدم که هنر جویان کمی آرامتر و متمایل تر به آموزشگاه شده اند و کمی جو آموزشگاه رو به دوستی پیش می‌رود و به این نتیجه رسیدم که می‌توان از در دوستی با ایشان وارد شد ٢- طی چند ماه متوجه شدم که از طرف هنر آموزان، همکاران و عوامل اجرایی و دفتر هنرستان هم به شدت از این هنر جویان انتقاد می‌شود و کارهایی را که هنر جویان انجام می‌دهند خلاف مقررات آموزشگاه است مثل. و همه همکاران یکصدا می‌گفتند فلان و… ولی هیچ کس در صدد اصلاح وضعیت نابهنجار بر نمی آمد.

اهداف گزارش تخصصی:

هدف اصلی:

نهادینه کردن حفظ ونگهداری از وسایل کارگاه واموال هنرستان در هنرجویان

اهداف جزئی:

١ – بررسی علل بی انضباطی هنرجویان و نگهداری نکردن از وسایل و اموال هنرستان

٢ – بکار بردن روش هایی جهت مسئولیت پذیری هنر جویان در برابر اموال و وسایل هنرستان

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

خرید گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه

برچسب‌ها:, , , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]