چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم

گزارش تخصصی 2017-10-07 855 views

مشکل نارساخوانی در پایه سوم

عنوان گزارش :چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۴۰

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور حل مشکلات ویژه یادگیری خواندن یکی از دانش آموزان با هوشبهر طبیعی و آموزش نامناسب در پایه سوم دبستان…. انجام گرفت.

البته دانش آموزان زیادی هستند که در خواندن دچار مشکل هستند اما در این امر واقعیت این است انواع مشکلاتی که دانش آموزان دارند از یک نوع نیستند تا بتوان با یک روش همه آنها را از بین برد. بلکه با توجه به تفاوتهای فردی و علتهای متفاوت مشکل آفرین برای هر دانش آموز باید علت یا علل را الویت بندی کرده و براساس آن برنامه های ترمیمی در نظر گرفت تا از اتلاف وقت و صرف انرژی بیهوده جلوگیری شود.

در این پژوهش با توجه به مشکلات ویژه دانش آموز فوق برنامه های زیر اجرا شده که به ترتیب اهمیت بوده

۱- ارجاع به پزشک متخصص جهت درمان جسمی – عصبی

۲- ارجاع به گفتار درمان جهت رفع مشکلات گفتاری

۳- استفاده از روش های مختلف چندحسی فرنالد و گیلینگهام ضمن طبقه بندی و تجزیه و تحلیل کردن غلط های خواندنی وی، استفاده از تمرینات دقت و حافظه دیداری، آگاهی واج شناختی با شیوه های ابتکاری ویژه و با استفاده از وسایل متنوع کمک آموزشی معلم ساخته و ایجاد محیطی شاد و ملموس کردن مراحل آموزش تقویت عزّت نفس و ایجاد انگیزه برای آموزش دانش آموز شد.

و ارائه تمرینات و راهبردهای خودنظم دهی و رفتاری مناسب و مشاوره به والدین برای منزل توانستیم تأثیر خوبی بر خواندن و نوشتن وی داشته باشیم و او توانسته با علاقه و بدون اضطراب صحیح و روان از روی یک متن فارسی با اعتماد به نفس بخواند.

این امر باعث دلگرمی و رضایت خاطر من و گروه کاری شده است.

امید است در آینده شاهد پیشرفت های بیشتری در اینگونه دانش آموزان باشیم.

مقدمه:

مشخصه اختلالات یادگیری ۱در کودک یا نوجوان عدم پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن، بیان نوشتاری یا ریاضیات در مقایسه با توانایی هوش کلی کودک است. متن بازنگری شده DSM-IV-TR(DSM-IV)، اختلالات یادگیری را در ۴ طبقه تشخیصی گنجانده است.

اختلال خواندن، اختلالات ریاضیات، اختلال بیان نوشتاری و اختلال یادگیری نامشخص (NOS). براساس ملاکهای DSM-IV-TR برای نارساخوانی بین میزان پیشرفت و IQافراد مبتلا به نارساخوانی تفاوت چشمگیری وجود دارد و پیشرفت فرد در زمینه خواندن در مقایسه با اکثر کودکان هم سن وی به میزان چشمگیری ضعیف می باشد (سادوک ۱ و سادوک، ۲۰۰۷).

این اختلالات احتمالاً منشاء عصب شناختی و روندی تحولی دارد که پیش از دبستان شروع و تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند (کمیته مشترک ملی ناتوانیهای یادگیری۲، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷). کمیته مشترک ملی ناتوانیهای یادگیری براساس مطالعات و تحقیقات از زمان انتشار اولین مقاله (در سال ۱۹۸۵) تحت عنوان «ناتوانیهای یادگیری عصب روان شناختی – تحولی و کودک پیش دبستانی » سرانجام برای این اختلالات اصطلاح «ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی – تحولی »۳ را انتخاب کرد، و برای تشخیص و مداخله زود هنگام برای این کودکان قوانینی تصویب و شاخص هایی تعیین کرد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷). از جمله مشکلات کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی – تحولی شامل اختلالات زیست شناختی / ژنتیکی، ادراکی – حرکتی، اختلال در پردازش بینایی و شنوایی، اختلال حافظه و توجه می باشد.

مشکل خواندن یکی از شایع ترین مشکلات دانش آموزان است و نارساخوانی مهم ترین آن به شمار می رود. بطوریکه در ۷۵ درصد کودکان و نوجوانان دچار اختلالات یادگیری دیده می شود (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰، مییز و کلهون،۲۰۰۶۱). مشخصه اختلال خواندن، ناتوانی برای بازشناسی واژه ها، خواندن کند و نادرست و فهم ضعیف است -DSM ,۲۰۰۰) (IV-TR. حدود ۴ درصد از کودکان سنین مدرسه در ایالات متحده دچار اختلال خواندن هستند. مطالعات نشان می دهد که میزان شیوع آن بین ۲ تا ۸ درصد است و تعداد پسرهای مبتلا به ناتوانی خواندن در ارجاع های بالینی ۳ یا ۴ برابر دخترها گزارش شده است. البته مطالعات همه گیرشناختی دقیق نشان داده است که میزان اختلال خواندن در بین پسرها و دخترها مشابه است (DSM-IV-TR ,۲۰۰۰). میزان شیوع اختلال خواندن در جمعیت دانش آموزی ایران در فراتحلیل بهراد (۱۳۸۴)، ۴/۵۸ درصد گزارش شده است. همچنین در استان اردبیل میزان شیوع اختلالات یادگیری ۱۳ درصد گزارش شده است (نریمانی و رجبی، ۱۳۸۴).

افراد نارساخوان به دلیل اختلال خواندن در اغلب دروس خود با مشکل مواجه می شوند (آناستازیا و اوربینا ۲، ۲۰۰۹). این گروه با وجود آنکه در اکثر مواقع از هوش طبیعی برخوردارند، پیشرفت تحصیلی مطلوبی ندارند و با سختی به تحصیل ادامه داده و یا ترک تحصیل می نمایند که این به نوبه خود صدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عاطفی – روانی بسیار برای ایشان و جامعه به دنبال دارد (انجمن روانپزشکی امریکا۳، ۲۰۰۰).

اختلال در خواندن از نظر استرانگ ۴ مهمترین عامل عدم موفقیت در مدرسه شناخته شده است. بطوریکه بیش از ۲۵ درصد ناکامی های کودکان در مدارس ابتدایی از اختلالات خواندن سرچشمه می گیرد هالاهان و کافمن، ۱۹۹۵). لذا این اختلال نیازمند توجه ویژه و آموزشهای جدید و اثربخش است.

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

عواملی که بر اختلالهای یادگیری اثر دارند

شأرایط جسأمی، که می توانند توانایی یادگیری کودک را محدود سازند عبارتند از: نقایض بینایی و شنوایی، غلبه طرفی مفرط و جهت یابی فضایی، تصویر جسمانی ضعیف، پرجنبشی، و سوء تغذیه.

عوامل محیطی، به شرایطی گفته می شود که در خانه، جامعه و مدرسه، صورتی نامطلوب بر رشد طبیعی کودک در زمینه های اجتماع، روانی و درسی تأثیر می گذارند. این عوامل مشتملند بر ضرب و جرح کودک، فشارهای خانوادگی و نقصهای آموزشی، انگلمن (۱۹۷۷) به نقل از هالاهان و کافمن تخمین زده است که شاید ۹۰ درصد دانش آموزانی که دچار ناتوانی یادگیری می باشند به خاطر تدریس بد و نامناسبی باشد که به آنها داده شده است (ترجمه، جوادیان، ۱۳۷۹) و دم تجاربی مفید در مدرسه. علی رغم اینکه این شرایط بر پیشرفت کودک تأثیر سوء دارند، اما مادام که شرایط محیطی به وجود نقصهایی در توجه، حا فظه و سایر فرایندهای شناختی نیانجامیده است، نمی توان کودک را جزء مبتلایان به اختلال یادگیری به حساب آورد.

عوامل انگیزشی و عطفی، نیز به اختلالهای یادگیری کمک می کنند. کودکی که به هر دلیل قادر به یادگیری نمی باشد، انتظار موفقیت کمتری را از خود دارد، در انجام تکالیف تلاش نمی کند و از عزت نفس پایینی برخوردار است. چنین نگرشهایی محرکات را کاهش داده و احساسات منفی درباره کارهای مدرسه در کودک به و جود می آورند. این الگوهای شکست به احساس درماندگی آموخته شده منجر می شود (بارگا ۱، ۱۹۹۶) کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری تمایل دارند که مکان کنترل بیرونی داشته باشند.

به این معنی که آنها موفقیتهای خود را به چیزی بیرون از خویش مانند شانس یا وسواس معلم نسبت می دهند تا چیزی درونی مانند کوشش (هالم هو بروپاریس ۲، ۱۹۹۳؛ راجرس و شاکلوفسکی ۱۹۸۵۳، به نقل از گورمن، ۲۰۰۱؛ ترجمه نریمانی و نورانی دگر ماندرق، ۱۳۸۲). در عین حال، این کودکان ممکن است، شکستهای خود را به عوامل ثابت درونی مانند توانایی نسبت دهند که آنها نیز خارج از کنترلشان است (تولفسون و همکاران،۴ ۱۹۸۲ به نقل از گورمن، ۲۰۰۱؛ ترجمه نریمانی و نورانی دگرماندرق، ۱۳۸۲). عزت نفس و خود پنداره ضعیف هم می تواند تأثیری منفی بر پیشرفت بگذارد. در بین کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری، آندسته که عزت نفس پایین دارند نسبت به آنهایی که دارای عزت نفس مناسبی هستند، از لحاظ تحصیلی عملکرد بدتری دارند(کلوموک و کسدن ۵، ۱۹۹۴). علاوه بر جنبه های هیجانی آن، کندی در پاسخ دادن، داشتن مشکل در تمرکز و به آسانی خسته شدن، همگی نشانه های احتمالی افسردگی هستند (رایت – استراودرمن و واتسون، ۱۹۹۲). این علائم افسردگی ممکن است وجود مشکل شناختی و عملکرد پایین تر تحصیلی را برای کودکی که قبلاً مشکلات پردازش شده داشته است مورد تأکید قرار دهد. معلوم شده است که کودکان افسرده که مشکلات یادگیری دارند، در ادراکات تحصیلی خود، کاستی هایی را تجربه می کنند (هیث، ۱۹۹۵) که ممکن است از پیشرفت و خطرپذیری تحصیلی ممانعت بیشتری را به عمل آورد. برخی معتقدند که این مسئله در اثر کارکرد «تعریف شناختی منفی »۱ یا تمایل به دیدن چیزها با عینک منفی با یادآوری کردن تنها اطلاعات منفی پدید می آید (لویر و همکاران،۲ ۱۹۹۴). بعلاوه، کودکانی که افسردگی شدیدی دارند ممکن است آسیب حافظه را تجربه کنند. شاید به این علت که آنها در استفاده از راهبردهای حافظه شکست می خورند (همان منبع). معلوم شده است که بین اضطراب و پیشرفت،ارتباط منحنی پیچیده ای وجود دارد به گونه ای که عملکرد بهینه با درجه متوسطی از اضطراب و برانگیختگی همراه است (شارما،۱۹۷۰،نقل ازگورمن،۲۰۰۱ ترجمه نریمانی ونورانی،۱۳۸۱).افراط وتفریط دراضطراب (همه یا هیچ) به کاهش عملکرد منجر می شود.

مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم مشکل نارساخوانی در پایه سوم

مشکل نارساخوانی در پایه سوم

برچسب‌ها:, , , , , , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]