بهداشت محیط مدارس

مقاله, مقاله تحقیق 2016-11-20 10,061 views

بهداشت محیط مدارس

– مجموعه اقداماتی است که باعث می شود محیط آموزشگاه به گونه ای گردد که هیچ اثر نامطلوبی برسلامت جسمی – روانی و اجتماعی دانش آموزان برجای نگذارد .

اهمیت تامین بهداشت محیط :

تعلیم وتربیت درشرایط ایمن – بهداشتی وبرخورداری از خدمات حمایتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی کودکان است . لذا دارا بودن فاکتورهای بهداشتی ساختمان نظیر گنجایش کلاس – نور- تهویه – دما – سروصدا – امکانات ایمنی – وسایل پیشگیری و مقابله با حوادث و رخدادهای احتمالی – نظافت و پاکیزگی آموزشگاه – سیستم جمع آوری و دفع زباله – تجهیزات استاندارد وبهبود شرایط بهداشتی درمحیط آموزشی بایستی دراولویت قرارگیرد . دراین راستا دفتر بهداشت وتغذیه بعنوان متولی بهداشت مدارس فعالیتهای موثر و فزاینده ای رادرخصوص تامین بهداشت محیط مدارس صورت داده است . ازطرف دیگر چون مدارس با داشتن بیش از یک سوم جمعیت کشور مهمترین پایگاه تغییر رفتارهای زیست محیطی فرد و جامعه می باشند وباتوجه به افزایش روزافزون معضلات زیست محیطی و اهمیت آن برای نسل آینده ، آموزش و اجرای برنامه های زیست محیطی درمدارس یکی دیگر از فعالیت های این دفتر می باشد که پرواضح است بدون مشارکت هالی برون بخشی وسازمان های مرتبط با محیط زیست نتیجه مطلوب دست نخواهد داد.

طرح ها وبرنامه های زیست محیطی :

-انتخاب مدرسه سالم : هدف از اجرای این طرح ارتقاء شاخصهای بهداشتی ساختمان ومحیط آموزشگاه بوده است که با ایجاد رقابت بین مسئولین مدرسه وجلب همکاری سازمان ها به نتیجه رسیده است وبسیاری از مدارس درگروه مدرسه سالم قرارگرفته اند .

– بهداشتیاران : این برنامه باهدف جلب مشارکت دانش آموزان دراداره اموربهداشت مدارس ودر۴ گروه بهداشتیار کلاس – بهداشتیارمحیط -بهداشتیار موادغذایی وآموزشیار بهداشت اجرا می شود که هر گروه پس از آموزشهای لازم به انجام وظیفه می پردازند . بهداشتیار محیط به آموزش موضوعات مرتبط به سایر دانش آموزان پرداخته ووظیفه نظارت بربهداشت محیط مدرسه را به عهده دارد.

– بازیافت کاغذ : دراین طرح مشارکتی هدف این بوده است که از کاغذهای باطله تولیدشده درآموزشگاهها بعنوان مواد بازیافتی استفاده شده درآموزشگاهها بعنوان مواد بازیافتی استفاده شده وفرهنگ صحیح مصرف با دید اجتماعی _ اقتصادی دربین دانش آموزان ایجاد گردد.

– لوله کشی صابون مایع : هدف این طرح ارتقاء بهداشت درمدارس وایجاد فرهنگ بهداشتی دربین دانش آموزان است . بعضی مناطق ۱۰۰% مدارس لوله کشی صابون مایع دارند .

– بررسی وضعیت فضای فیزیکی مدارس : دراین برنامه بابررسی فضای فیزیکی همه مدارس سعی براین است تا نیازهای مدارس اولویت بندی شده وبرنامه ریزی جامع درجهت بهینه سازی فضای فیزیکی آموزشگاهها انجام گیرد.

ایام زیست محیطی :

-۲۹ دیماه روز هوای پاک : این برنامه هرساله درشهرهای بزرگ صورت می پذیرد وطی آن ضمن برگزاری مسابقات ، توزیع بروشورهای آموزشی و انجام مراسم نمادین سعی درارتقاء آگاهیهای زیست محیطی دانش آموزان شده است .

-۲اسفندروززمین پاک : این حرکت از سال ۸۰ واز طرف سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است ودراین روز دانش آموزان ضمن پاکسازی محیط مدرسه وبرنامه های متنوع با فرهنگ صحیح مصرف واهمیت حفظ محیط زندگی خود آشنا می گردند .

۲۲ تا ۱۵ اسفند روز درختکاری وهفته منابع طبیعی : دراین هفته دانش آموزان با اهمیت فضای سبز و منابع طبیعی آشنا شده وبا انجام برنامه های مختلف نظیر کاشت نهال ، بهسازی فضای سبز ، بازدید از منابع طبیعی و…آموخته های خودرابه نمایش م یگذارند .

۲۴تا ۱۸ فروردین هفته بهداشت مدارس : یکروز دراین هفته به بهداشت محیط اختصاص دارد وهرساله مراسم با شکوهی درمدارس اجرا می گردد .

۱۰ خرداد روز جهانی دخانیات : با توزیع وآموزش مطالب آموزشی ، دانش آموزان مخاطرات بهداشتی وزیست محیطی استعمال دخانیات را فرا می گیرند .

۱۵- خرداد روز جهانی محیط زیست : فعالیتهای مختلفی بمناسبت این روز اجرا مس شود از جمله آموزشهای زیست محیطی ونیز بازدید از موزه های حیات وحش و…

۱۱ تا ۵ تیر ماه نمایشگاه بین المللی محیط زیست : هر ساله این دفتر فعالیتهای زیست محیطی خودرا به عرضه گذاشته ودرسالهای پیشین مقام نخست آموزش های سبز را کسب نموده است .

انتشارات زیست محیطی :

بروشورهای آموزشی درزمینه های بهداشت محیط ، رنگ وروشنایی درمدارس ، آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و…

راهنمای بهداشت درمدارس _ اداره کل تغذیه وبهداشت مدارس انتشارات کامران

بهداشت ومحیط زیست – عباس خالصی  انتشارات بعثت

محیط زیست خودرا حفظ کنیم – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

بچه ها مواظب باشید – اداره کل تغذیه وبهداشت مدارس مدارس انتشارات تربیت

دانستنیهای زیست محیطی – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

خانواده وبهداشت محیط – معاونت پرورشی – انتشارات تربیت

بامحیط زیست خود آشنا شویم.

راهنمای بهداشت محیط مدارس – آموز ش و پرورش شهرستانهای تهران

نشریات و مجلات مختلف استانها

برچسب‌ها:, , , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]