بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

گزارش تخصصی 2017-12-02 954 views

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

عنوان گزارش : بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۳۱

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و رفع مشکل یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم تدوین شده است. درس ریاضی در مدارس ابتدایی برای برخی از دانش آموزان درسی مشکلآفرین شده است تا جایی که دانش آموزان برای حل مسایل به دیگران تکیه می کنند. تکرار این کار

باعث کم شدن علاقه ، عدم انجام درست تکالیف ، اضطراب و عدم اعتماد به نفس و … در برخی از دانش آموزان شده است . بعد از بررسیمسایل فوق با استفاده از مصاحبه با دانش آموزان ، مشاهده ی رفتار و تشکیل جلسات دیدار با اولیاء و بررسیروش های تدریس و مشخص کردن

وضعیت درسی دانش آموازن ریشه های مشکل مورد بررسی قرار گرفت و با راهکارهایی نظیر استفاده از روش های فعال تدریس ، نحوهی درست تفهیم مسایل وتوجه به تفاوتهای فردی به این نتیجه رسیدم که کلاس درس ، روش تدریس و امکانات و وسایل لازم برای تدریس باید

طوری باشد که دیدگاه های مثبتی در نظر دانش آموزان ایجاد کند و دانش آموزان با اعتماد به نفس بالاتر ، علاقه ، انجام تکالیف به موقع و از همه مهمتر کاربرد ریاضی در زندگی روزمره آشنا شوند.

کلید واژه : یادگیری ریاضی – تفاوت های فردی- روش های نوین – نگرش مثبت – حل مسأله

مقدمه
ریاضی معجزه خلقت است و تفکر ریاضی بهترین راه رسیدن به معرفت حق تعالی است خداوند متعال کل هستی را از نیستی خلق کرد یعنی صفر و یک پس می توان کل پدیده های هستی را با قوانین ریاضی شناخت ریاضیات بر خلاف تصور بعضی از افراد یکسری فرمول و قواعد

نیست که همیشه و در همه جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدن به جواب است. مفاهیم ریاضی، یکی از اثربخش ترین و کارآمد ترین مواد درسی میباشد. به طوری که مبینی (۱۳۸۰ )به نقل از ریچارد کورانت، در این

زمینه میگوید: ((ریاضیات یکی از عالی ترین تراوشهای اندیشه ی آدمی است که منعکس کنندهی ارادهی انسان و نشان دهندهی سیر عقل و برهان و همچنین بیان کنندهی میزان علاقهی بشر به کمال و زیبایی است))

طبق آخرین تحقیقات در زمینه ریاضی و آموزشآن همه افراد توانایی یاد گیری ریاضی را دارند ولی عده ای برای فراگیری آن باید زحمت بیشتری را متحمل شوند .

بنابراین با توجه به اهمیت ریاضی و نقش آن در زندگی وبالا بردن ایجاد انگیزه و افزایش علاقه وسطح یاد گیری و پیشرفت دانش آموزان در آزمونهای مداد- کاغذی (با توجه به اهداف تحقیق)در صدد بر آمدم تا پژوهشی در رابطه با بهبود وارتقاء سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه

ششم انجام دهم.

اهداف گزارش


هدف اختصاصی


بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

اهداف جزئی

آموختن ریاضیات یک فرایند اجتماعی است و از طریق آن، دانشآموزان با همکاری یکدیگر و به طور گروهی دانش و مهارتهای ریاضی خود را میسازند و فرصتهای یادگیری نیز از راه گفتگوی جمعی، توضیح، توجیه و مذاکره درباره ی معنا و مفهوم، پدید میآید، (صفوی، ،۱۳۸۹ص )۲۰بر این

اساس، اهدف کلی از پرداختن بهاین پژوهش چنین می باشد :

  • ایجاد نگرش مثبت و علاقه دردانش آموزان پایه ششم نسبت به درس ریاضی
  • آشنا کردن دانش آموزان با شیوه های صحیح یادگیری درس ریاضی
  • فعال کردن دانش آموزان در کلاس درس ریاضی
  • افزایش علاقهمندی دانشآموزان به انجام فعالیتهای درس ریاضی
  • آشنایی دانش آموزان با شیوه های فعال فرایند یاددهی – یادگیری
  • افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی و کسب نمره های خوب
  • *بالا بردن اعتماد به نفس وکم کردن اضطراب ونگرانی در زنگ ریاضی وزمان امتحان

 ارزیابی از وضع موجود

اینجانب ………………….. یکی از معلمان پایه ششم دبستان ……………………… که ……………. سال سابقه تدریس دارم . این مدرسه دارای ……….. دانش آموز وسه کلاس پایه ششم می باشد.از نظر امکانات نماز خانه واتاق تکنولوژی یا همان آزمایشگاه مدرسه مجهز به دستگاه دیتا وچند رایانه است .اکثر اولیای دانش آموزان سواد خواندن ونوشتن دارند ولی تعداد محدودی بالاتر از دیپلم وسیکل می باشند.
تجربه من و همکارانم در مقطع ابتدایی نشان می دهد که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو می شوند.کلاس ۳۱نفره من هم ازاین قاعده مستثنی نبوده و دانش آموزان در یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل داشتند. از طرفی در طول خدمت همواره زمزمه نارضایتی مدیران مدارس ومعلمان واولیای دانش آموزان در خصوص پایین بودن نمرات ریاضی واختلاف محسوس نمرات ریاضی نسبت به سایر دروس به گوش می .رسید همه درسها به خوبی پیش می رفت اما در بین درس ها درس ریاضی به کندی پیش می رفت . گاهی اوقات ۲جلسه وقت صرف می شد تا تمرینات یک صفحه از کتاب ریاضی حل شود .

برایم جای تعجب بود که چرا کار پیش نمی رود ؟

چرا بعضی از بچه هامیل به یادگیری وانجام تکالیف ریاضی ندارندواین کار را به اجبار انجام می دهند؟

چرا بعضی از بچه ها در مورد حل مسایل ریاضی اعتماد به نفس کافی ندارندودچاراضطراب می شوند؟

چرا بیشتر دانش آموزان درس ریاضی را نمی توانند به راحتی در موقعیتهای مشابه زندگی به کار ببرند ؟

جمع آوری اطلاعات


نظر سنجی از اولیا


در جلسه دیدار با اولیا آنها عنوان کردند که مطالب کتاب ریاضی سخت و دشوار است و با یک نگاه سطحی به کتاب متوجه شده اند که یکسری از مسائل که دانش آموزان در مقاطع بالاتر می خوانند در این کتاب گنجانده شده است وحجم کتاب بالا می باشد. آن ها نگران بودند فرزندانشان ریاضی را خوب یاد نمی گیرند و سطح نمراتشان پایین است همچنین عنوان کردند فرزندشان روش مطالعه ی صحیح درس ریاضی را نمی داند .اولیاء نسبت به درس ریاضی نگرش منفی داشتند ولی نگرش آن ها نسبت به درس مطالعات اجتماعی خیلی خوب بود و از این که درس هایی در این کتاب گنجانده شده است که در زندگی بچه ها کاربرد زیادی دارد و در واقع با درس های این کتاب آن ها مهارت های زندگی را می آموزند احساس رضایت داشتند .

مصاحبه با دانش آموزان


برای کسب اطلاعات بیشتر نظر دانش آموزانم را در خصوص ریاضی پایه ششم جویا شدم فقط ۵نفر از دانش آموزان کلاس بیان کردند که درس ریاضی درس مورد علاقه ی آن هاست و مطالب کتاب را خیلی خوب یاد می گیرند و اکثر دانش آموزان می گفتند مطالب ریاضی ششم سخت و دشوار است تعداد تمرینات زیاد و خسته کننده است و درس را خوب یاد نمی گیرند .(پیوست ۱)

مشاهده ی رفتار دانش آموزان


زنگ ریاضی رفتار دانش آموزان را زیر نظر قرار دادم و مشاهده کردم آن شور و نشاطی که بچه ها در زنگ تفکر و پژوهش و هدیه های آسمان و اجتماعی و … دارند در زنگ ریاضی مشاهده نمی شود . نگاه های آن ها نشان می داد که مطلب را یاد نگرفته اند و باید یک بار دیگر درباره ی آن مطلب توضیح می دادمدانشآموزان برای شرکت در فعالیتهای گروهی مربوط به درس ریاضی از خود رغبتی نشان نمیدادند. در انجام تمرینهای ریاضی دقّت کافی را نداشتند. رفتار آن ها را جلسه ی امتحان مشاهده کردم مضطرب و نگران بودند . با وجود این که وقت کافی برای آزمون در نظر گرفته شده بود بیشتر آن ها وقت کم می آوردند .وبیشتر از حل مسا له های ریاضی ناتوان بودند.

بررسی نمودار درسی دانش آموزان : ( معدل هر درس)


با بررسی معدل دروس مختلف مشخص شد آن ها در درس ریاضی پایین ترین عملکرد را داشته اند. همچنین در این آزمون اختلاف پایین نمره (تیاز به تلاش ) و بالاترین نمره کلاس(خیلی خوب ) زیاد می باشد که نشان می دهد وضعیت نمرات در سطح مطلوب نیست. (پیوست ۲و۳)

بررسی روشهای تدریس وفعالیتهای یاددهییادگیری:


با بررسی روش های تدریس استفاده شده در کلاس درس ریاضی متوجه شدم که گاهی اوقات فقط به صورت کلامی تدریس شده است و دانش آموزان زیاد فعال نبوده اند و به دانش آموزانی که از راههای دیگر ودیر تر درس را فرا می گیرند کمتر توجه شده است.

گردآوری اطلاعات کتابخانه ای


تعاریف :


یادگیری : عبارت است از ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری بر اثر تجربه . بنابراین ما برای کسب اطلاع از میزان یادگیری فرد به رفتار قابل مشاهده یا به اصطلاح دقیق تر به عملکرد او مراجعه می کنیم . تفاوت رفتار با عملکرد در آن است که رفتار به هر گونه عمل شخص گفته می شود در حالی که عملکرد به نتیجه ی عمل فرد اشاره می کند که در ارزشیابی از میزان یادگیری او مورد استفاده قرار می گیرد . به عنوان مثال عملیاتی را که یک دانش آموز برای حل کردن مسئله ای بر روی کاغذ یا تابلوی کلاس انجام می دهد و معلم بر اساس آن از بابت یادگیری موضوع درسی از سوی آن دانش آموز اطمینان حاصل می کند عملکرد حل مسئله ی دانش آموز می نامند عملکرد همان محصول یادگیری است بنابراین ما با مشاهده ی تغییرات حاصل

 

در عملکرد شخص استنباط می کنیم که در اویادگیری اتفاق افتاده است به قول هیلگارد و باور ( ۱۹۷۵)تفاوت بین یادگیری و عملکرد تفاوت بین دانستن چگونه انجام دادن کاری و انجام دادن کار است . ( سیف ، ۱۳۹۰)

تعریف آموزش : هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است .

دمبو ( ۱۹۹۴)تدریس را به عنوان مجموعه اعمالی که به قصد کمک به ایجاد یادگیری از سوی معلم انجام می شود تعریف کرده است . تدریس وابسته به معلم است . اما آموزش می تواند بدون معلم صورت پذیرد . مثل آموزش از راه دور ( سیف ، ۱۳۹۰)

در کتاب ها به دنبال مطالبی جهت ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزانم بودم و دریافتم روش تدریس فعال تأثیر زیادی در یادگیری مطالب درسی دارد . در این جا چند نمونه از روش های نوین تدریس ذکر شده است :

آموزش برای یادگیری اکتشافی :


در روش آموزش برای یادگیری اکتشافی معلم مستقیماً موضوع های درسی را به دانش آموزان آموزش نمی دهد بلکه آنان را وا می دارد تا خودشان به کشف و ساختن دانش بپردازند به عنوان مثال معلمی که می خواهد حل مسئله را به دانش آموزان خود آموزش دهد تنها صورت مسئله را در اختیار آنان می گذارد و شرایطی را فراهم می آورد تا خود آنان اجزای تشکیل دهنده ی مسئله ، روابط میان اجزا و نیز راه حل و جواب مسئله را بیابند پس می توان آموزش برای یادگیری اکتشافی را این گونه تعریف کرد . رویکردی به آموزش که از طریق آن یادگیرندگان تشویق می شوند تا با محیط خود به تعامل بپردازند یعنی به کاوشگری و دستکاری اشیا دست و پنجه نرم کردن با سوال ها و اختلاف نظرها ، یا انجام آزمایش اقدام کنند و در نتیجه به فهم یک موضوع خاص برسند . (سیف ، ۱۳۹۰)

هدف ها و ویژگی های روش آموزش برای یادگیری اکتشافی
آموزش برای یادگیری اکتشافی هدف های زیر را برآورده می سازد . کروکشانک ، جنکینس و متکالف (۲۰۰۶)
آنها را در سه مورد زیر خلاصه کرده اند .
۱٫واداشتن یادگیرندگان به اندیشیدن در پیش خود .
۲٫کمک به یاد گیرندگان در کشف این که چگونه دانش به دست می آید .
۳٫بالا بردن مهارت های تفکر سطح بالا ( سیف ، ۱۳۹۰)
آموزش به کمک یادگیری مشارکتی :
یکی دیگر از روش های آموزشی یادگیرنده – محور روش آموزش یادگیری مشارکتی است نام دیگر این روش یادگیری با هم است . یادگیری مشارکتی به روشی گفته می شود که در آن یادگیرندگان در گروه های کوچک با هم کار می کنند و برای دستاوردهای جمعی شان مورد تقویت قرار می گیرند ویژگی مهم این روش آن است که در آن اعضای گروه با هم کار می کنند تا به هدف مشترکی برسند که هم کل گروه و هم فرد فرد اعضای گروه از آن سود می برند بنا به گفته ی جولیفه (۲۰۰۷)یادگیری مشارکتی از دانش آموزان می خواهد تا در گروه های کوچک با هم کار کنند و به هم کمک نمایند تا سطوح یادگیری خود و سایر اعضای گروه را افزایش دهند . نقش معلم در یادگیری مشارکتی باید عمدتاً به صورت هدایت کننده باشد همچنین زمانی که گروه نیاز به اطلاعاتی دارد که نمی تواند آن را به دست آورد معلم می تواند آن اطلاعات را در اختیار گروه قرار دهد .
(سیف, ۱۳۹۰)
یادگیری مبتنی بر مسأله چیست ؟
آموزش و پرورش هم حل مساله است و هم آماده شدن برای حل مساله معلمان به دانش آموزان شیوه ی پاسخ گویی به سوالات و حل مسایل را آموزش می دهند وقتی معلمان و مدارس از مرحله ی مساله سازی و فهم مسأله چشم می پوشند و به دانش آموزان فرصت به پرسش گرفتن واقعیت ها و روش ها را نمی دهند و آنان را از کاوشگری باز می دارند دانش آموزان به صورتی ناپخته اطلاعات را به حافظه می سپارند و چه بسا دانش آموزانی هستند که آموخته ها یا به یاد سپرده های خود را نا به جا به کار می برند یا آن که موفق به کاربرد یا سپرده های خود نمی شدند یادگیری مبتنی بر مسأله ساختاری را برای کشف فراهم می آورد تا آن که به دانش آموزان یاری شود یادگیری هایشان را درونی سازند و به درک و فهم ژرف تر دست یابند . ( آقا زاده ، ۱۳۹۰)

 

چه راهبردهایی باید برای حل مسئله تدریس شود :
هیچ کس نمی تواند به موضوع حل مسئله بیندیشد بی آن که سهم عظیم جورج پولیا و کتاب و مقالات بیشمار او را در این زمینه را در نظر نیاورد او یک مدل چهار مرحله ای برای حل مسئله پیشنهاد می کند .
– نخست مسئله را درک کنید

– دوم نقشه ای بر حل آن طرح کنید

– سوم نقشه را اجرا کنید .

– چهارم برای امتحان کردن جواب به دست آمده به عقب برگردید . ( ریس ، ۱۳۹۱)

برخی از آثار صاحب نظران و پژوهشگران را در رابطه با درس ریاضی شناسایی نموده و با در نظر گرفتن هدف خاص پژوهش خود، آنها را بررسی، تحلیل و نقد نمودم تا در راستای پژوهش حاضر، از آنها استفاده نمایم. بر این اساس، نتایج بررسی و مطالعات خود را در خصوص پیشینه و یافتههای دیگران، در دو بخش نظری و عملی ارائه نمودهام.

پیشینه نظری


ضرورت نیاز افراد به ریاضی بر همهی ما آشکار وغیر قابل انکار می باشد فراوانند کسانی که در خصوص ضرورت یادگیری مفاهیم ریاضی و کاربرد آن در زندگی، مطالب ارزشمندی را به رشتهی تحریر درآوردهاند : درکتابی با عنوان «آموزش ریاضی به کودکان دبستانی با روش کشورهای پیشرفته» تألیف شده توسط صفوی (۱۳۸۹)چنین آمده است : آموزش ریاضیات در مدارس ایران از نظر محتوا و مقولههای ریاضی با کشورهای مورد مطالعه، تفاوت عمدهای ندارد. به این معنی که، اغلب مطالبی که در کتابهای ریاضی کشورهای پیشرفته گنجانده شدهاند، در کتابهای درسی ریاضی ایران نیز وجود دارند. اما، کتابهای درس ریاضی کشورهای پیشرفته از حیث انتخاب هدف، رویکرد، راهبردها و روشها و فنون آموزش ریاضیات از کتابهای ریاضی ایران بسیار غنیتر و پیشرفتهتر هستند.

یک بانوی ریاضیدان مسلمان اهل مالزی با اشاره به ریشههای اضطراب دانشآموزان نسبت به ریاضی گفت:
“درک نکردن مفاهیم ریاضی ” عامل اصلی ترس و اضطراب دانشآموزان از این درس است به گونهای که آثار این ترس در بیمیلی دانشآموزان نسبت به زنگ ریاضی و نیز در نمرات امتحانی این درس همیشه مشهود بوده است. وی با اشاره به راههای علاقمندتر شدن دانشآموزان نسبت به درس ریاضی و رفع اضطراب آنها در این درس، اظهار داشت: یکی از راههایی که میتوانیم بچهها را نسبت به ریاضی علاقمند کنیم، این است که کلاس ریاضی

را به یک محیط شاد و مفرح تبدیل کنیم؛ علاوه بر آن، باید سؤالات کاربردیتری را در فضای کلاس برای بچهها حل کنیم تا انگیزه آنها برای یاد گرفتن مفاهیم ریاضی بالاتر برود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند ممکن است این روش زمان زیادی را از معلم بگیرد اما باید توجه داشته باشیم که با این روش تعداد دانشآموزانی که از یاد گرفتن ریاضی احساس رضایت میکنند و با خوشحالی از کلاس خارج میشوند، از حالت عادی به مراتب بیشتر میشود چرا که در روش عادی ممکن است فقط چند دانشآموز از یاد گرفتن مفاهیم ریاضی احساس رضایت و خشنودی کنند.

پیشینه عملی


با توجه به این نکته، که اهمیت دادن دانشآموزان به درس ریاضی و داشتن نگرش مثبت نسبت به فعالیتهای آن منجر به افزایش اعتماد به نفس، افزایش همکاریهای اجتماعی و بالا بردن سطح یادگیری و….. در آنها می- شود، توجه بسیاری از آموزگاران به این امر مهم جلب شده است، به طوری که این موضوع را مورد تحقیق و پژوهش قرار دادهاند.

آریافر( ۱۳۸۰)در پژوهشی میدانی تحت عنوان)) تحول شناختی و عملکرد ریاضی دانشآموزان دبستانی)) که جامعهی آماری آن ۸۱نفر(۱۱دختر و ۱۱پسر) از دانشآموزان پایههای سوم تا پنجم ابتدایی مناطق ۱۹گانهی شهر تهران بوده است، پس از بحث در خصوص اهمیت یادگیری مفاهیم ریاضی و بررسی نظریههای مختلف، به نتایج ارزشمندی دست یافت. وی اظهار داشت: با توجه به این که دانشآموزان دورهی ابتدایی در مرحله ی عملیات عینی قرار دارند، لازم است در این دوره به آموزش همراه با فعالیت و عمل با اشیا و پدیدهها اهمیت داده شود. در این صورت، دانشآموزان در برخورد عینی با مسائل، می توانند آنها را حل کنند و در نهایت، پس از تکرار و تمرین، فرمولها و راهحلهای ریاضی را بازآفرینی نمایند.

ابراهیمی زرندی( ۱۳۸۵) پژوهشی با عنوان «راهکارهای افزایش علاقه به درس ریاضی در پایه پنجم دبستان پسرانه شاهد استان کرمان» انجام داده است. وی پس از اجرای راهکارهای مختلف از قبیل: استفاده از فناوری- های جدید، بازیهای مختلف، استفاده از روشهای فعال تدریس، گروهبندی فراگیران، آموزش تلفیقی ریاضی با دروس دیگر و استفاده از تشویق، توانست علاوه بر علاقهمندی دانشآموزان یاد شده به درس ریاضی، میانگین نمرات امتحانی آنان را نیز افزایش دهد. اغلب راهکارهای ایشان در مدارس مختلف قابل اجرا بود.

تجزیه و تحلیل داده ها (موانع موجود در تدریس ریاضی )


با بررسی اطلاعاتی که بدست آوردم ، به این نتیجه رسیدم که علل بی علاقگی و عدم پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی و پایین بودن سطح یادگیری و نمرات آن ها به شرح ذیل می باشد .
۱دید ونگرش منفی دانش آموزان نسبت به ریاضی


برای موفقیت در تدریس ریاضی باید دید ونگرش دانش آموز نسبت به ریاضی، میل وانگیزه وی رابرای فرا گیری ریاضیات بالا ببرد؛اما از آن جا که ریاضیات دربین دانش آموزان وحتی معلمان وتاکید زیاد آموزگاران براین درس، ریاضی به عنوان درسی مشکل مطرح شده وفراگیران توانایی های خود را در برابر یادگیری ریاضیات نادیده می گیرند، آن را دشوار وسخت می دانندونسبت به یاد گیری آن رغبت چندانی نشان نمی دهند.

عدم توجه به تفاوت های فردی

قدرت یاد گیری در دانش آموزان یکسان نیست .یکی تند یاد می گیرد ودیگری کند یاد می گیرد .یکی باید درمر حله مجسم از جریان یادگیری بیشتر کار کند ودیگری کمتر .یکی زود به مرحله مجرد میرسد ودیگری دیر.به همین دلیل انتظارات یکسان از تمامی دانش آموزان وعدم توجه به تفاوت های فردی باعث می شود تعدادی از دانش آموزان از حداقل توانایی های خود هم استفاده ننموده وهمواره دراین درس ضعیف بوده واز آن متنفر شوند.

عدم اعتماد به نفس و وجود اضطراب در دانش آموزان خصوصا هنگام امتحان


تقریباً تمام معلمها دانشآموزانی دارند که میتوانند مسائل ریاضی را به خوبی در کلاس حل کنند . اما در ارزشیابیهای رسمی نمیتوانند همه فهم و درک خود را نشان بدهند . بعضی ها در سر امتحان مشکلشان مشخص میشود بعضیها تا سئوال را میبینند دستشان را بالا میگیرند تا سئوال کنند و کسی کمکشان کند و بعضیها توضیحات نامفهومی مینویسند که کوچکترین نشانی از معلوماتشان ندارد که تمام اینها نشان از اضطراب ونداشتن اعتماد به نفس می باشد.

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی

برچسب‌ها:, , ,


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0911-653-7135

ایمیل پشتیبانی

[email protected]