برچسب: X گزارش تخصصی دبیر ریاضی
درمان اختلال در یادگیری مفهوم ضرب با روش‌های مناسب

گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 14 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۴ چکیده همه ی معلمان و همکاران من که پایه دوم را تدریس می کنند، اذعان می کنند که در درس ریاضی مبحث ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و…. برای دانش آموزان ونحوه ی آموزش این کاربرای آنها بحثی بسیارمهم است. توضیحات بیشتر

درمان اختلال در یادگیری مفهوم ضرب با روش‌های مناسب

گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 9 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش:  گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه نوع فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات:۹ چکیده امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال توسعهشده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است. بدین توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0933-907-5954

ایمیل پشتیبانی

daneshjoosara96@yahoo.com