گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

۱۳۹۵-۰۹-۲۲
, ۰

گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس دوره متوسطهعنوان گزارش:  گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۹

چکیده

امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال

توسعهشده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است.

بدین صورت اگر نظام های آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلیل نمایند، می توانند در

برابر آن دست به انتخاب درست بزنند و تهدیدهای مبهم را به فرصت های ممتاز تبدیل نمایند و در

غیر این صورت با مشکلات فرهنگی، اجتماعی اقتصادی متعددی روبرو خواهند شد که جوامع ساده

ادامه مطلب “گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه”


649 views

گزارش تخصصی افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه

۱۳۹۵-۰۹-۱۷
, ۰

افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان باروش های خلاقانهعنوان گزارش: افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۰

چکیده

نوشتن فرصتی برای اندیشیدن ، تجسم نمودن و به خاطر آوردن است . دیدگاه مشترک درباره ی

نوشتن بدین قرار می باشد ، که نوشتن برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق نظامی از

نشانه های مکتوب است . در واقع نوشتن یک آفرینش و خلاقیت تام است که در یک طرف آن خلق

افکار و اندیشه ها و در طرف دیگر نظم بخشی این اندیشه ها در قالب های زبانی مورد نظر قرار

دارد .در پژوهش حاضر مشکلاتی که در نوشتن یک انشای مطلوب بر سر راه دانش آموزان
ادامه مطلب “گزارش تخصصی افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان با روش های خلاقانه”


427 views

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی

۱۳۹۵-۰۹-۰۸
, ۰

گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسیعنوان گزارش: گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۲۳

چکیده

باز نگری در امر آموزش و پرورش می تواند جامعه را به شکوفایی برسواند زیراجامعه دستخوش تحول است. تحول است که جامعه را به سوی رشد و توسعه سوق می

دهد. تحولاتی که در جوامع مختلف پیش می آید مهم ترین علل تغییر در آموزش و شیوه های یوادگیری یاد دهی و – در نهایت کتب درسی است.به دنبال تغییرات ایجاد

شده در ساختار نظام آموزشی تبدیل ۵-۳-۴ به ۳-۳-۶ که نتیجۀاجرایی شدن درس ملی بود، تغییر و تحول از برنامۀ دوره ابتدایی به برنامه دوم آموزشی نیز راه یافت

ادامه مطلب “گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی”


621 views

گزارش تخصصی پایه ششم درس ریاضی

۱۳۹۵-۰۹-۰۶
, ۰

گزارش تخصصی پایه ششم درس ریاضی عنوان گزارش: گزارش تخصصی آموزگار ششم درس ریاضی با موضوع :بهبود

توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۴۱

چکیده

گزارش تخصصی حاضر با هدف بررسی و رفع مشکل یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد های

ریاضی دانش آموزان پایه ششم تدوین شده است.

درس تبدیل واحد های طول و سطح وحجم در مدارس ابتدایی برای برخی از دانش آموزان درسی

مشکل آفرین شده است تا جایی که دانش آموزان برای حل مسایل به دیگران تکیه می کنند. تکرار

این کار باعث کم شدن علاقه ، عدم انجام درست تکالیف ، اضطراب و عدم اعتماد به نفس و  در

ادامه مطلب “گزارش تخصصی پایه ششم درس ریاضی”


675 views

گزارش تخصصی دبیر ورزش :چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه

۱۳۹۵-۰۹-۰۲
, ۰

گزارش تخصصی دبیر ورزش گزارش تخصصی دبیرانعنوان گزارش: گزارش تخصصی دبیر ورزش :چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۲۵

چکیده :

در جوامع امروز آموزش بی تردید نقش اصلی را در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند

و عیار توسعه در هر کشوری را با میزان سرمایه گذاری برای کودکان و نوجوانان آن کشور می سنجند.

دلیلش هم روشن است. سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی است. در حال حاضر ۰۵

میلیون دانش آموز حساس ترین سال های زندگی خود را در مدرسه می گذرانند، لذا توجه به این قشر

جامعه، نشانه ای است برای اثبات توجه به آینده. امروز وظیفه آموزش و پرورش تنها انتقال میراث

فرهنگی گذشته به نسل حاضر نیست. اگرچه این هدف اهمیتی در خور توجه دارد. اما این

دانش زمانی ارزشمند خواهد بود که دانش آموز علاوه  بر سلامت ذهنیبه لحاظ روحی و

جسمی هم در سلامت باشد و در سایه این سلامت آمادگی ورود به جامعه بزرگتر را

داشته باشد. در این رهگذر ورزش وسیله ای بسیار مناسب برای ایجاد چنین فضایی است.

از سال ۱۳۶۰ به صورت رسمی و اجباری بنا شد که تمام دانش آموزان روزانه یک ساعت

درس تربیت بدنی را بگذرانند.

ادامه مطلب “گزارش تخصصی دبیر ورزش :چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه”


457 views