برچسب: گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی
درمان اختلال در یادگیری مفهوم ضرب با روش‌های مناسب

گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 13 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش :گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۳ چکیده طرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح علاقه و توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0933-907-5954

ایمیل پشتیبانی

daneshjoosara96@yahoo.com