گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی

۱۳۹۵-۰۹-۱۹
, ۰

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیتعنوان گزارش: گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۸

مقدمه: طرح موضوع و بیان مساله 

علوم تجربی بخشی ازدانش بشری است که حاصل مطالعه وجست وجوی اودرشناخت جهان

مادی ونظام وقوانین آن است.این درس بی شک یکی ازدروس پراهمیت دوره تحصیلی متوسطه اول

محسوب می شود،چراکه پایه چهاردرس شیمی،فیزیک،زمین شناسی وزیست شناسی دوره

متوسطه دوم رااین درس مهم تشکیل می دهد.بنابراین محتوای کتاب درسی علوم تجربی وروش

تدریس آن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست .

ادامه مطلب “گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی”


517 views
1