برچسب: نمونه گزارش تخصصي فرهنگيان

نمونه گزارش تخصصی دبیر معلم ورزش برطرف کردن مشکل چاقی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 27 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی معلم و دبیر ورزش: برطرف کردن مشکل چاقی یکی از دانش‌آموزان با انجام فعالیت‌های ورزشی و تغذیه مناسب فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۷ چکیده: چاقی یکی از مشکلات تغذیه ای عمده به ویژه در کشورهای پیشرفته به شمار میآید به طوری که کلیه فعالیت‌های فرد را تحت تأثیر قرار داده و حتی توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی مدیر مدرسه یا معاون مدرسه چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 21 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش:گزارش تخصصی مدیر مدرسه یا معاون مدرسه چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای نوع فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات:۲۱ چکیده دانش آموزان ممکن است در سنین مختلف به علل مختلفی مثل دبیران ضعیف، توقعات زیاد از دانش آموز وعدم پیشرفت تحصیلی . پاسخ دادن توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0933-907-5954

ایمیل پشتیبانی

daneshjoosara96@yahoo.com