جدیدترین مطالب

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 18 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه ترغیب به خوردن قرص آهن نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۸ چکیده: آهن اساسی ترین ماده مغذی اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون می باشد و اگر این ماده مغذی به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد با ادامه کمبود و تخلیه ذخائر بدن , کم خونی فقر توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 25 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

  عنوان گزارش : گزارش تخصصی ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۵ مقدمه: طی سالیان اخیر به دلایل مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، زبان انگلیسی تبدیل به وسیله ی ارتباط مردمانی از فرهنگ ها و ملیت های متفاوت شده است. در دنیای امروز، اگر توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش میزان تمرکز دقت هنرجویان

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 27 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

  عنوان گزارش : گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش میزان تمرکز دقت هنرجویان نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۷ فهرست مطالب چکیده ۴ نکات کلیدی: ۴ مقدمه. ۴ بیان مسئله. ۶ اهداف گزارش تخصصی: ۷ هدف اصلی: ۷ اهداف فرعی: ۷ مقایسه با شاخص: ۸ جمع آوری اطلاعات.. ۸ ١ – مشاهده ۸ ٢ – توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی دبیر ورزش حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 21 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

  عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر ورزش حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۱ فهرست مطالب چکیده ۴ مقد مه (بیان مساله و طرح موضوع) ۴ بیان مسئله. ۵ ارزیابی از وضع موجود. ۶ اهداف اختصاصی: ۶ هدف اصلی: ۶ اهداف فرعی: ۷ مقایسه با شاخص: ۷ جمع آوری توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 23 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

    عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۳ فهرست چکیده: ۳ مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع) ۴ بیان مساله: ۵ اهمیت موضوع: ۷ توصیف وضع موجود (شواهد ١) ۸ اهداف گزارش تخصصی: هدف اصلی.. ۹ اهداف فرعی.. ۹ مقایسه با شاخص… ۹ جمع آوری توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش علاقه به رشته برق

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 21 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

  عنوان گزارش : گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش علاقه به رشته برق نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۱ فهرست مطالب چکیده ۴ نکات کلیدی: ۴ مقدمه: ۴ بیان مسئله. ۶ اهداف: ۶ هدف کلی: ۶ اهداف جزئی: ۷ مقایسه با شاخص… ۷ توصیف وضعیت موجود: ۷ گردآوری اطلاعات: ۷ ١-تهیه پرسشنامه. ۷ ٢ – توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0933-907-5954

ایمیل پشتیبانی

daneshjoosara96@yahoo.com