جدیدترین مطالب

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 23 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

    عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی بهبود مهارت نوشتاری نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۳ فهرست چکیده: ۳ مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع) ۴ بیان مساله: ۵ اهمیت موضوع: ۷ توصیف وضع موجود (شواهد ١) ۸ اهداف گزارش تخصصی: هدف اصلی.. ۹ اهداف فرعی.. ۹ مقایسه با شاخص… ۹ جمع آوری توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش علاقه به رشته برق

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 21 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

  عنوان گزارش : گزارش تخصصی هنر آموز برق افزایش علاقه به رشته برق نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۱ فهرست مطالب چکیده ۴ نکات کلیدی: ۴ مقدمه: ۴ بیان مسئله. ۶ اهداف: ۶ هدف کلی: ۶ اهداف جزئی: ۷ مقایسه با شاخص… ۷ توصیف وضعیت موجود: ۷ گردآوری اطلاعات: ۷ ١-تهیه پرسشنامه. ۷ ٢ – توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 26 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

  عنوان گزارش : گزارش تخصصی ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۶ فهرست مطالب چکیده:.. ۳ مقدمه:.. ۳ بیان مسئله.. ۵ ارزیابی از وضع موجود:.. ۶ اهداف گزارش تخصصی:.. ۷ هدف اصلی:.. ۷ اهداف جزئی:.. ۷ مقایسه با شاخص:.. ۷ جمع آوری اطلاعات.. ۸ روشهای جمع آوری اطلاعات:.. توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال چهارم

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 25 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال چهارم نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۵ چکیده همه ساله با آغاز سال تحصیلی، در بعضی از خانواده ها مشکلی به نام کودکان بیش فعال مطرح میشود. بیش فعالی اختلالی است که در ۵ تا ٨ درصد کودکان دیده میشود. این عارضه در توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی حل مشکل روخوانی یکی دانش آموزان

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 13 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی حل مشکل روخوانی یکی دانش آموزان نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۳ مقدمه: اقرأباسم ربک الذی خلق بخوان به نام پروردگاری که تورا خلق کرده است (سوره علق آیه ١) خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. فرد می تواند نتیجه ی تحقیقات و مطالعات توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری

قیمت : 5000 تومان تومان
تعداد صفحه : 19 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی هنر آموز حسابداری افزایش علاقه هنر جویان حسابداری نوع فایل : (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۹ چکیده حسابداری در تمام دنیا ودر تمام مشاغل در هر مرحله وبا هر تعداد کارمند وشاغل نیاز مبرم بشر بوده و می‌باشد. رشته حسابداری یکی از رشته‌های جهانی وضروری در هر جامعه بوده ولی هنوز از توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0933-907-5954

ایمیل پشتیبانی

daneshjoosara96@yahoo.com