جدیدترین مطالب

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 24 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزراش تخصصی دبیر جغرافیا جذاب کردن ساعت درس جغرافیا فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۴ مقدمه بیان مساله و سابقه موضوع یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی مشاور مدرسه بالا بردن سطح سلامت مدرسه

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 25 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی مشاور مدرسه بالا بردن سطح سلامت مدرسه فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۵  چکیده سلامتی، مهمترین عامل پیشرفت و ضامن بقای جامعه است. طراحی، تدبیر و اجرای برنامه های توسعه در بعد بهداشتی، اعم از بهداشت جسمی و روان، پس از خانواده باید در مدارس پایه ریزی گردد. چرا که در ایران کودکان توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی معلم هنر علاقمند کردن دانش آموزان درس هنر

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 25 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی معلم هنر علاقمند کردن دانش آموزان درس هنر  فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۵ چکیده همانطور که می‌دانیم هنر میتواند ظرفی شایسته برای تمامی افکار، اندیشه ها و عقاید باشد.اگر نظام تعلیم و تربیت بیان هنری به خود گیرد موفقیتش بیشتر از هر زمان دیگر خواهد بود و به طور مستقیم در جنبه های توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 13 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش :گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۳ چکیده طرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح علاقه و توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی دبیر قرآن علاقمند کردن دانش آموزان خواندن قرآن

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 23 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر قرآن علاقمند کردن دانش آموزان خواندن قرآن فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۳ چکیده عنوان گزارش تخصصی دبیر قرآن علاقمند کردن دانش آموزان خواندن قرآن حاضر این است که، چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه ………… را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم؟ و هدف توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی دبیر شیمی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 45 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر شیمی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۴۵ چکیده درس شیمی از دروسی است که درک مفاهیم آن از دید دبیران و دانش آموزان دشوار است و معمولاً نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد. درس شیمی به دلیل ویژگی آزمایشگاهی و کاربردی بودن، قابلیت بالایی توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0933-907-5954

ایمیل پشتیبانی

daneshjoosara96@yahoo.com