جدیدترین مطالب

گزارش تخصصی معلم هنر علاقمند کردن دانش آموزان درس هنر

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 25 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی معلم هنر علاقمند کردن دانش آموزان درس هنر  فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۵ چکیده همانطور که می‌دانیم هنر میتواند ظرفی شایسته برای تمامی افکار، اندیشه ها و عقاید باشد.اگر نظام تعلیم و تربیت بیان هنری به خود گیرد موفقیتش بیشتر از هر زمان دیگر خواهد بود و به طور مستقیم در جنبه های توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 13 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش :گزارش تخصصی دبیر کار فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۳ چکیده طرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح علاقه و توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی دبیر قرآن علاقمند کردن دانش آموزان خواندن قرآن

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 23 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر قرآن علاقمند کردن دانش آموزان خواندن قرآن فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۳ چکیده عنوان گزارش تخصصی دبیر قرآن علاقمند کردن دانش آموزان خواندن قرآن حاضر این است که، چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه ………… را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم؟ و هدف توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی دبیر شیمی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 45 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی دبیر شیمی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۴۵ چکیده درس شیمی از دروسی است که درک مفاهیم آن از دید دبیران و دانش آموزان دشوار است و معمولاً نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد. درس شیمی به دلیل ویژگی آزمایشگاهی و کاربردی بودن، قابلیت بالایی توضیحات بیشتر

گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 14 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۴ چکیده همه ی معلمان و همکاران من که پایه دوم را تدریس می کنند، اذعان می کنند که در درس ریاضی مبحث ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و…. برای دانش آموزان ونحوه ی آموزش این کاربرای آنها بحثی بسیارمهم است. توضیحات بیشتر

گزارش تخصصی کاهش وابستگی دانش آموز به مادرش

قیمت : 5000 تومان
تعداد صفحه : 18 صفحه
نوع فایل : ورد قابل ویرایش

عنوان گزارش : گزارش تخصصی کاهش وابستگی دانش آموز به مادرش فایل: (Word) قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۸ چکیده : با فرا رسیدن سال نو تحصیلی ،نگرانی های خانواده هایی که دانش آموزان کلاس اولی دارند شروع می شود. یکی از این نگرانی ها ترس از مدرسه می باشد . البته در این دوره با وجود کلاس های زیادی توضیحات بیشتر

رمز کلیه فایل ها

www.daneshjoosara.com

شماره تماس

0933-907-5954

ایمیل پشتیبانی

daneshjoosara96@yahoo.com