گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی افزایش علاقه دانش آموزان پایه هشتمبه درس زبان انگلیسی گزارش تخصصی دبیر ورزش :چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه افزایش میزان فراگیری دانش اموزان در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر
گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی و قرآن چگونگی علاقه مند نمودن یکی ازدانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه  آموزش صحیح نوشتن و صحیح خواندن به دانش آموزانم و بهبود املا ی آنها
گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم نقد بررسی ساختار کتاب فارسی گزارش تخصصی ادبیات فارسی نهم نقد وبررسی کتاب ادبیات فارسی نهم  
گزارش تخصصی آموزگار ششم درس ریاضی با موضوع :بهبودتوان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم گزارش تخصصی معاون اجرایی ترغیب کردن دانش آموزان به استفاده صحیح از اینترنت با راهکارهای مناسب  
گزارش تخصصی مدیر مدرسه یا معاون مدرسه چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای اقدام پژوهی انشا پایه پنجم