حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

۱۳۹۵-۱۰-۰۴
, ۰

حفظ پوشش اتصال شبکه حسگر بی سیم گرههای متحرک خوشهعنوان گزارش: حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۳

چکیده

شبکه حسگر بیسیم متشکل از طیف گستردهای از کاربردهاست. نظارت های امنیتی، مراقبتهای

پزشکی و نظارت بر محیط زیست از عمده کاربردها محسوب میشود. مشکل پوشش در شبکه

حسگر بیسیم اخیراً مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است

به ویژه زمانی که بحث اتصال و بهرهوری انرژی مورد توجه است. این مقاله تمرکزش بر روی مشکل

جایگزینی گرههای حسگر در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از گرههای متحرک میباشد.

بهرهگیری از حسگرهایی با قابلیت تحرک برای بهبود حفظ)پشتیبانی( پوشش کلی با استفاده از

مفهوم خوشهبندی پویا پیشنهاد گردیده است. در راه حل پیشنهادی جهت رفع نقص فرض میشود

اطلاعات محلی در دسترس نمیباشد. گرههای حسگر متحرک با استفاده از عملیات ساده

هندسی مستقر و جایگزین گرههای مرده شوند تا به بازیابی و افزایش پوشش موجود و اتصال

شبکه بپردازند.

واژگان کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم ۱ ، پوشش ۲ ، اتصال ۳ ، توزیع ۴ ، خوشه بندی پویا ۵
ادامه مطلب “حفظ پوشش و اتصال شبکه حسگر بی سیم با بهره گیری گرههای متحرک در خوشه بندی”


598 views

گزارش تخصصی معلم آموزگار ، دبیر ریاضی

۱۳۹۵-۰۹-۲۵
, ۰

گزارش تخصصی معلم آموزگار دبیر ریاضی بررسی علل ضعف تعدادیعنوان گزارش: گزارش تخصصی معلم آموزگار ، دبیر ریاضی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۹

چکیده

مقدمه بیان مساله و سابقه موضوع

تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله

تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری

بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند .کلاس پر جمعیت من در دبستان

دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش

آموزان این کلاس نیزدر یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل دارند.به گفته ی مدیر مدرسه که

ادامه مطلب “گزارش تخصصی معلم آموزگار ، دبیر ریاضی”


550 views

گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

۱۳۹۵-۰۹-۲۲
, ۰

گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس دوره متوسطهعنوان گزارش:  گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۹

چکیده

امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال

توسعهشده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است.

بدین صورت اگر نظام های آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلیل نمایند، می توانند در

برابر آن دست به انتخاب درست بزنند و تهدیدهای مبهم را به فرصت های ممتاز تبدیل نمایند و در

غیر این صورت با مشکلات فرهنگی، اجتماعی اقتصادی متعددی روبرو خواهند شد که جوامع ساده

ادامه مطلب “گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه”


846 views

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی

۱۳۹۵-۰۹-۱۹
, ۰

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیتعنوان گزارش: گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۸

مقدمه: طرح موضوع و بیان مساله 

علوم تجربی بخشی ازدانش بشری است که حاصل مطالعه وجست وجوی اودرشناخت جهان

مادی ونظام وقوانین آن است.این درس بی شک یکی ازدروس پراهمیت دوره تحصیلی متوسطه اول

محسوب می شود،چراکه پایه چهاردرس شیمی،فیزیک،زمین شناسی وزیست شناسی دوره

متوسطه دوم رااین درس مهم تشکیل می دهد.بنابراین محتوای کتاب درسی علوم تجربی وروش

تدریس آن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست .

ادامه مطلب “گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی”


574 views

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی


, ۰

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی عنوان گزارش:گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:۱۰

چکیده :

بنده به عنوان آموزگار پایه ی سوم ، در اوایل سال تحصیلی با دیدن مشق و املای ” زهرا ” متوجه

مشکل بدخطی او که گاهی تا حد نارسا نویسی نیز می رسید ، شدم با شواهدی که من از این

مشکل زهرا داشتم با همکارانم تصمیم گرفتیم در جهت بهبود خط نوشتاری اش به او کمک نماییم

ما در این پژوهش سعی کردیمدانش آموز روش صحیح نوشتن ، مداد در دست گرفتن ، شکل

صحیح حروف ، اندازه ی بیاض و سواد حروف ،

ادامه مطلب “گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی”


582 views